Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Microsoft Project 2002 Service Pack 1

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en uppdatering för Microsoft Project 2002 som ger ökad säkerhet, stabilitet och prestanda.
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hämtning och installation av Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1). Dessutom beskrivs problemen som korrigeras i Microsoft Project 2002 SP1.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllt:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer" i den här artikeln.

Klientuppdatering

Om du har installerat Project 2002 från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd Microsoft-webbplatsen Office Update om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.
 • Installera bara Microsoft Project 2002 SP1 genom åtgärderna i den här artikeln.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. På webbplatsen Office Update identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Update


Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: Klicka på Sök efter uppdateringar. När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Project 2002 SP1


Så här hämtar och installerar du klientuppdateringen:
 1. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta den engelska versionen av klientpaketet Project 2002 Service Pack 1 nu.

  Utgivningsdatum: 23 mars 2004

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

  Obs! En lokaliserad klientversion av Project 2002 SP1 kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Öppna, så börjar hämtning och installation av Project 2002 SP1.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Project 2002-CD:n om du uppmanas till det och klicka på OK.
 6. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Microsoft Project 2002 och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Project 2002 från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Skapa en ny mapp på enhet C i Utforskaren och ge den namnet kb830241.
 2. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta den engelska fullständiga versionen av Project 2002 Service Pack 1 nu.

  Utgivningsdatum: 23 mars 2004

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

  Obs! En lokaliserad fullständig version av Project 2002 SP1 kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:
 3. Klicka på Spara, så sparas installationsfilen för Project 2002 SP1 (till exempel Project2002-kb830241-fullfile-enu.exe) i mappen C:\kb830241.
 4. Klicka på Start och sedan på Kör.
 5. Skriv cmd i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 6. Skriv följande rader vid kommandotolken, och tryck på RETUR efter varje rad:

  cd\kb830241

  Project2002-kb830241-fullfile-språkversion.exe /c /t:c:\kb830241


  Obs! språkversion är språk-ID för installationsfilen du hämtade tidigare.

  Ett exempel:

  cd\kb830241

  Project2002-kb830241-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb830241
 7. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 8. Skriv exit i Kommandotolken, och avsluta sedan kommandotolken genom att trycka på RETUR.
 9. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a admin-sökväg\MSI-fil /p C:\Kb830241\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där admin-sökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Project 2002 (till exempel C:\Project2002), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Project 2002 och MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen.

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Project 2002 och Licensavtal (EULA) inte visas.
 10. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /i admin-sökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  där admin-sökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Project 2002 (till exempel C:\Project2002), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Project 2002 och funktionslista är en (skiftlägeskänslig) lista på de komponenter som måste installeras om för uppdateringen. Om du vill installera samtliga funktioner kan du använda REINSTALL=ALL.

Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1) for Multilingual User Interface Pack

För att få tillgång till alla funktioner i Project 2002 SP1 måste du installera Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1) for Multilingual User Interface Pack om du använder MUI (Multilingual User Interface Pack). Besök följande Microsoft-webbplats om du vill installera Project 2002 Service Pack 1 (SP1) for Multilingual User Interface Pack:

Så avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller en uppdaterad version av följande fil:
  Filnamn  Version  ---------------------------  Winproj.exe 10.0.2104.1305
Så här avgör du vilken version av Project 2002 som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Winproj.exe i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Winproj.exe i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av Project 2002 som är installerad på datorn på fliken Version.
Uppdateringen innehåller dessutom uppdaterade versioner av följande filer:

  Atlconv.dll    Msorun.dll  Bidi32.dll    Mssp3en.lex  Blnmgr.dll    Mssp3ena.lex  Blnmgrps.dll   Mssp3enl.dll  Cdrimp32.flt   Mssp3pfr.dll  Cgmimp32.flt   Msspell3.dll  Epsimp32.flt   Olapuir.rll  Fm20.dll     Owc10.dll      Fm20enu.dll    Owc10.mst  Fp5autl.dll    Owci10.dll     Fp5awec.dll    Pcdimp32.flt  Gifimp32.flt   Pictim32.flt  Intldate.dll   Pj10od10.dll    Jpegim32.flt   Pj10tm10.dll    Mscdm.dll     Pjintl.dll     Mscomctl.ocx   Pjmn10g.chm  Msconv97.dll   Pjmn10p.chm  Msdaippd.dll   Pjmsgsdr.dll    Msdmeng.dll    Pjoledb.dll     Msdmine.dll    Pjspool.exe     Msdmine.rll    Png32.flt  Msmdcb80.dll   Prjres.dll     Msmdgd80.dll   Prjsetup.htm  Msmdun80.dll   Proflwiz.exe    Mso.dll      Riched20.dll  Msoeuro.dll    Setlang.exe     Msohelp.exe    Setup.exe      Msointl.dll    Ucs20.dll  Msolap80.dll   Vbapj10.chm  Msolap80.rll   Vbe6.dll      Msolui80.dll   Winproj.exe     Msonsext.dll   Wpgimp32.flt
Obs! Om Project 2002 SP1 redan är installerat på datorn visas följande felmeddelande vid försök att installera Project 2002 SP1:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Windows Installer

För installation av uppdateringen som beskrivs i den här artikeln krävs Windows Installer 2.0 eller senare. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer kan du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000:

Kända problem efter installation av Service Pack-versionen

När Microsoft Project 2002 Professional Service Pack 1 (SP1) används för att ansluta till Microsoft Project Server 2002 och ändra företagets resurspool visas följande felmeddelande:
Det gick inte att hantera din förfrågan. Ett ogiltigt nodnamn angavs.
Det här problemet uppstår när du stänger företagets resurspool, även om du klickar på OK eller Avbryt när du har ändrat företagets resurspool. När felmeddelandet har visats checkas alla resurser ut. Resurserna kan inte ändras förrän de checkas in av en administratör genom Project Web Access.

Det här problemet uppstår efter installation av Microsoft Project 2002 Professional SP1. Lös problemet genom att installera Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) på datorn med Microsoft Project Server 2002.Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
867830 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Project Server 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Genom Project 2002 SP1 åtgärdas problemen som beskrivs i följande uppdateringar:

822211 Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för Microsoft Project 2002: 3 september 2003
825806 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project 2002: 8 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823340 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project 2002: 25 juni 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823335 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project 2002: 7 juli 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823334 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project 2002: 7 juli 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827151 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project 2002: 10 september 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830010 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project 2002: 30 oktober 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830822 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project 2002: 11 november 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825806 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Project 2002: 8 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


I Project 2002 SP1 korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

331672 Lång fördröjning vid skapande av team från Företag i Microsoft Project (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812644 Projektplan med lösenord skadas när filen sparas med ett nytt namn i Microsoft Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329759 Felmeddelandet "Det går inte att hitta filen" visas vid försök att markera ett fält i Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329665 Projekt slutar svara vid kopiering av aktiviteter från infogade projektplaner (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329737 BeforeSave-händelser på programnivå körs inte i Microsoft Project Professional 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331209 Problem med förhandsgranskning av ritobjekt i textrutor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815836 Uppdateringar av ledig tid från Microsoft Project Web Access sparas inte korrekt i Microsoft Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331975 Meddelande om schemaläggningskonflikt vid försök att räkna om ett projekt i Microsoft Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
810615 Korslänkade projekt beräknas utan avbrott i Microsoft Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817072 Program avslutas plötsligt när en huvudprojektfil sparas i Microsoft Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329736 Originalarbetsvärden försvinner efter ändring av projektplan och förnyad publicering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
817271 Felmeddelandet "Det går inte att öppna filen" visas när en Project 2000-fil sparas i Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
816631 Det går inte att stänga av makromenyalternativ i Microsoft Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
816632 Det går inte att inaktivera rutnätskontrollåtkomst till projektdispositionskod för företag i Microsoft Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821609 Ändringar i fält för företagsnummer uppdateras inte i projektplanen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329734 Flera felmeddelanden visas vid mer än 32 767 projekt-ID i Microsoft Project Server-databasen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331972 Problem med skalning och utskrift av symboler (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331199 Upprepade uppmaningar att spara ändringar vid försök att stänga huvudprojekt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
306290 Långa fördröjningar vid åtgärder med hjälp av företagsdatabasen i Microsoft Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331207 Beskrivningar av dispositionskod visas inte i Välj.i.lista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331195 Företagstextfält tas inte bort från databastabeller i Microsoft Project 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331212 Felmeddelandet "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]" visas när en projektplan sparas i databasen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331700 Prestandaproblem efter borttagning av originalplansinformation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331204 Det går inte att ange en dispositionskod som alias för uppslagstabellen i en annan dispositionskod (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331205 Inga ändringar efter redigering av företagsdispositionskoder (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830282 Aktiviteters varaktighet beräknas felaktigt om kalendern innehåller lediga tider som omfattar lediga standardtider i Microsoft Project Professional 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


I Project 2002 SP1 korrigeras följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.

Möjligheten att dölja externa aktiviteter finns inte när aktiviteten expanderas för visning av underaktiviteter

När du väljer alternativet att dölja externa aktiviteter i Microsoft Project gäller inte inställningarna. Problemet kan visa sig när aktiviteten expanderas för visning av underaktiviteter.

Projektplanen öppnas långsamt

När du öppnar projektplanen tar det lång tid. Detta kan inträffa om det finns många projektplaner i projektdatabasen.

Det går inte att publicera eller skapa en Portföljanalys-vy

När du försöker publicera en projektplan eller skapa en Portföljanalys-vy från en klientdator som inte finns i samma domän som projektservern, går det inte att publicera projektplanen eller skapa den anpassade Portföljanalys-vyn.

Inget meddelande skickas när den angivna tiden avvisas av projektledaren

I en Project Server-miljö utan SNMP-e-posttjänster (Simple Network Management Protocol) skickas inget meddelande till en gruppmedlem som har skickat en uppgift om verkligt arbete för en aktivitet. Detta inträffar när uppgiften har avvisats av en projektledare.

Texter om både ökad och minskad varaktighet ser likadana ut i den spanska versionen av Microsoft Project

På den smarta etiketten Aktivitet i den spanska versionen av Microsoft Project är texten densamma för både ökad och minskad varaktighet.

Ändringar av bokningstyp i Project 2002 skiljer sig från Microsoft Office Project 2003

Efter ändring av bokningstypen för en företagsresurs i Project 2002 kan bokningstypen vara en annan när projektet visas i Office Project 2003.

Installationsanpassningar går förlorade om ett Office-program körs före Project

Om du installerar både Microsoft Office Standard och Microsoft Project Professional 2002 på en dator med en anpassad MSI-fil, går anpassningar av MSI-filen förlorade om du kör ett Office-program före Project 2002.

En projektplan öppnas långsamt via en fjärranslutning

När du öppnar en projektplan via en fjärranslutning kan det hända att det går mycket långsammare än när planen öppnas lokalt i företagsnätverket.


Icke namngivna resurser dubbleras när en företagsprojektplan sparas

Om du skapar resurser utan namn kan de dubbleras när du sparar företagsprojektplanen.

Företagsresurser öppnas långsamt

Om du försöker öppna många företagsresurser i projektplanen kan det ta oväntat lång tid att öppna resurserna.

Det uppstår en fördröjning vid publicering av projektplanen till en projektserver

Vid försök att publicera en projektplan till en projektserver sker publiceringen inte omedelbart.

Project Web Access (PWA) fungerar inte som förväntat när hjälpmedelsalternativ används i Microsoft Windows

Vid användning av hjälpmedelsalternativ i Microsoft Windows kan det hända att Project Web Access (PWA) inte fungerar som förväntat.

Värdena för Flagga1 och Varaktighet1 sparas inte i tabellerna MSP_FLAG_FIELDS och MSP_DURATION_FIELDS i projektplanen

Om du anpassar fälten Företagsflagga1 och Företagsvaraktighet1 och sedan infogar fälten i ett Gantt-schema, sparas inte värdena för Flagga1 och Varaktighet1 i tabellerna MSP_FLAG_FIELDS och MSP_DURATION_FIELDS i projektplanen.

Aktivitetsnamn trunkeras vid utskrift av rapporten "Vem gör vad" om en bestämd tidsperiod har angetts

Vid utskrift av rapporten "Vem gör vad" kan det hända att aktivitetsnamn trunkeras när en viss tidsperiod (till exempel en månad) anges.

Felmeddelande visas vid försök att ta bort kalender från Företagsglobalt

Vid försök att ta bort en kalender från Företagsglobalt kan det hända att följande felmeddelande visas:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] The attempted insert or update failed because the target view either specifies WITH CHECK OPTION or spans a view that specifies WITH CHECK OPTION and one or more rows resulting from the operation did not qualify under the CHECK OPTION constraint.

En ny kopia av filen <GUID>.mpt skapas på klientdatorn varje gång Project Professional startas från en kommandorad

Varje gång du startar Project Professional från en kommandorad för automatisk anslutning till projektservern skapas en ny kopia av filen <GUID>.mpt på klientdatorn.

En dubblett av projektplanen publiceras på projektservern

Om du uppdaterar en projektplan samtidigt som samma plan är öppen i ett huvudprojekt kan det hända att en dubblett av projektplanen publiceras på projektservern.

Verkligt arbete visas inte i en anpassad tilldelningsvy

När du lägger till verkligt arbete i en anpassad tilldelningsvy och sedan visar denna vy syns inte fältet Verkligt arbete.

Kostnaden för en resurs uppdateras inte när en resurs ersätts av en annan

När du byter ut en resurs mot en annan kan det hända att kostnaden för resursen inte uppdateras korrekt.

Sammanfattningen av tilldelningsprofilen visas inte korrekt efter tilldelning av en resurs till en milstolpe

När en milstolpeaktivitet tilldelas en resurs kan det hända att sammanfattningen av tilldelningsprofilen inte är korrekt, det går kanske inte att ta bort tilldelningar och sammanfattningen av resurstilldelningen kan innehålla arbete för tilldelningar som har tagits bort.

Datorns prestanda sjunker när Skapa grupp öppnas från Företag

När du öppnar Skapa grupp från Företag kan det hända att datorn verkar arbeta långsammare. Problemet kan uppstå efter uppdatering till MDAC 2.7.

Originalkostnaden som anges i Portföljanalys i Project Server kan skilja sig från originalkostnaden i projektplanen

När du har en aktivitet med 0 dagars varaktighet i företagsprojektplanen, kan det hända att originalkostnaden som rapporteras i Portföljanalys i Project Server skiljer sig från projektplanens originalkostnad.

Oväntade resultat erhålls när datumformatet Vecka används

När du använder datumformatet "Vecka" (W5/1) kan det ge oväntade resultat.

Anpassade dispositionskoder döljs inte som standard

När anpassade dispositionskoder hämtas från PDS (Project Data Service) i projektplanen kan det hända att de anpassade dispositionskoderna inte döljs som standard.

Project avslutas oväntat vid försök att schemalägga oavslutat arbete igen

Vid försök att på nytt schemalägga oavslutat arbete kan det hända att Project avslutas oväntat och att följande felmeddelande visas:
Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas.
Felmeddelandet innehåller en felsignatur av följande slag:
 AppName    AppVer    ModName    ModVer    Offset  ----------------------------------------------------------------  Winproj.exe 11.0.2003.816 Winproj.exe 11.0.2003.816 0068f42f

Egenskaper

Artikel-id: 830241 – senaste granskning 12/08/2015 05:03:01 – revision: 4.1

Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB830241
Feedback