Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Uppdateringar för Office-program som inte är installerade erbjuds på Microsoft Update och Windows Update

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När du besöker Microsoft Update-webbplatsen eller startar Windows Update för att söka efter uppdateringar för Microsoft Office-program, erbjuds du uppdateringar för program som inte är installerade på datorn.

Du kan exempelvis erbjudas en uppdatering för en Office-produkt trots att du inte har den produkten installerad.

Du kan också erbjudas en Office-säkerhetsuppdatering trots att den tillhörande säkerhetsbulletinen säger att de Office-produkter du har installerade inte berörs av problemet.

Gör något av följande om du vill söka efter uppdateringar för Office:
Orsak

Scenario 1

Det här problemet kan uppstå när du uppgraderar Microsoft Office-program från en Office-version till en annan.

Vissa komponenter från den tidigare versionen kan då lämnas kvar på datorn. Om du till exempel installerar Microsoft Office 2003 Professional Enterprise, installeras Microsoft InfoPath som standard.

När du uppgraderar till Microsoft Office Professional 2007 kan den tidigare versionen av Microsoft InfoPath bli kvar på datorn eftersom InfoPath inte uppgraderas av Office Professional 2007. InfoPath tas inte heller bort av uppgraderingen.

Därför är vissa Microsoft Office-komponenter kvar på datorn. När du går till Microsoft Update eller Windows Update och söker efter uppdateringar kan komponenter från den tidigare versionen hittas, och du kan erbjudas att installera uppdateringar för den versionen.

Scenario 2

Det här kan hända när uppdateringar blir tillgängliga för komponenter som inte är installerade. Det kan också hända när användare väljer att inte installera vissa komponenter.

Microsoft Update- eller Windows Update-identifieringsprogrammet söker efter installerade produkter. Programmet ger rekommendationer om uppdateringar för alla delar av installerade Office-produkter. Vid installation av den engelska versionen av Microsoft Office installeras till exempel endast de engelska språkverktygen om du inte har anpassat installationen.

När du söker efter uppdateringar på Microsoft Update eller Windows Update, rekommenderas en uppdatering för det franska språkverktyget om en sådan finns tillgänglig. Du får denna rekommendation oavsett om det franska språkverktyget är installerat.

Scenario 3

Det här kan hända när du installerar Microsoft Office-produkter som använder delade komponenter.

Om du till exempel har installerat Project 2007 men inte Microsoft Office 2007-systemet, erbjuds du ändå en uppdatering för Microsoft Office 2007 eftersom Office-uppdateringar riktar sig till alla produkter som innehåller en komponent. På så sätt bevaras enhetligheten för delade filer i Office-produkter. Filerna MSO.DLL och OGL.DLL är exempelvis gemensamma för Office-produkter, beroende på Office-version. När det kommer en uppdatering för MSO.DLL eller OGL.DLL, erbjuds uppdateringen till alla Office-produkter med någon av dessa gemensamma komponenter. Vad gäller säkerhetsuppdateringar kan du ha en produkt som enligt säkerhetsbulletinen inte berörs. Men du erbjuds ändå uppdateringen eftersom produkten innehåller den berörda delade komponenten.
Lösning

Lösning för scenario 1

Ta bort tidigare Office-komponenter som du inte vill ha kvar på datorn. Gör så här:
  1. Avsluta alla Office-program.
  2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  3. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
  4. I listan Installerade program klickar du på den tidigare versionen av det Office-program du inte vill ha kvar, och klickar på Ta bort.

Lösning för scenario 2 och scenario 3

Använd någon av följande metoder:

Metod 1: Installera den rekommenderade uppdateringen


Installera den rekommenderade uppdateringen även om funktionen inte används.

Metod 2: Installera bara de uppdateringar du vill ha


Förhindra att uppdateringen installeras på datorn genom att avmarkera kryssrutan för uppdateringen i resultatlistan i Microsoft Update eller Windows Update. Installera bara de uppdateringar du vill ha. Nästa gång du går in på Microsoft Update eller Windows Update, rekommenderas åter den uppdatering du inte installerade.

Obs!  Om du installerar en säkerhetsuppdatering för en komponent som inte är installerad men som ingår i din version av Microsoft Office-programsviten eller någon annan Microsoft Office-produkt, försämras inte säkerheten eller prestandan på datorn. 
acc2007 xl2007 groove2007 ip2007 ol2007 ppt2007 prj2007 pub2007 spd2007 vso2007 wd2007 psvr2007 moss2007 wssv3 off2007 onenote2007 off2003 xp off2002 off2000
Egenskaper

Artikel-id: 830335 – senaste granskning 09/17/2011 04:42:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007

  • kbsetup kbupdate kbprb KB830335
Feedback
ript>