Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för Word 2002: 11 november 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en korrigeringsfil för Microsoft Word 2002. Genom denna fil korrigeras ett problem som kan medföra att godtycklig kod kan köras vid öppnande av ett dokument som innehåller vissa datavärden (namnen på makron i dokumentet). Dessutom har många andra problem korrigerats enligt nedanstående beskrivning. Den här korrigeringsfilen för Word 2002 är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar Microsoft Word 2002 Patch: KB830346.

Den här uppdateringen eller säkerhetskorrigeringen ingick först i Office XP Service Pack 3. Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Office XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office XP
Mer Information

Så här hämtar och installerar du korrigeringsfilen

Viktigt! Innan du installerar korrigeringsfilen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Innan du installerar den här korrigeringsfilen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om det här kravet finns i avsnittet "Windows Installer" i den här artikeln.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Installera Office XP SP-2 innan du installerar den här korrigeringsfilen.

  Om du vill veta mer om hur du installerar Office XP Service Pack 2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  325671 Beskrivning av Office XP Service Pack 2 (SP2)

Klientkorrigeringsfil

Om du har installerat Word 2002 från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Update om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.
 • Installera endast Word 2002 Security Patch: KB830346 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientkorrigeringsfilen med hjälp av webbplatsen Office Produktuppdateringar. Här identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Produktuppdateringar

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Word 2002 Security Patch: KB830346

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta klientversionen av Word 2002 Security Patch: KB830346 nu.

Utgivningsdatum: 11 november 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Så här hämtar och installerar du klientkorrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Officexp-kb830346-client-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på Officexp-kb830346-client-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera korrigeringsfilen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Microsoft Office XP-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När du ser ett meddelande om att installationen har slutförts klickar du på OK.
Obs! När du har installerat korrigeringsfilen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till Office XP som det var före installationen av korrigeringsfilen måste du ta bort Office XP och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörskorrigeringsfil

Om du har installerat Office XP-produkten från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörskorrigeringsfilen och distribuera den till din dator.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta administratörsversionen av Word 2002 Security Patch: KB830346 nu.

Utgivningsdatum: 11 november 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Om du själv är serveradministratör gör du så här när du har klickat på länken för hämtning av administratörskorrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Officexp-kb830346-fullfile-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på Officexp-kb830346-fullfile-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera korrigeringsfilen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv c:\kb830346 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Om du vet hur du ska uppdatera administrato¨rsinstallationen klickar du pa° Start och sedan pa° Ko¨r.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\kb830346\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office XP-produkten (till exempel C:\OfficeXP), MSI-file är MSI-databaspaketet för Office XP (till exempel Proplus.msi), och där MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen, till exempel WINWORDff.MSP.

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för Administratörsinstallation av Office XP och Licensavtal (EULA) inte visas.
 8. Distribuera korrigeringsfilen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /i adminsökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office XP-produkten (till exempel Proplus.msi), och där funktionslista är en (skiftlägeskänslig) lista på de komponenter som måste installeras om för korrigeringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktion(er):
  WORDFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: Installera en offentlig uppdatering för en administratörsinstallation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Du kan också läsa nedanstående artikel i Microsoft Office Resource Kit. Besök följande Microsoft-webbplats:

Så här avgör du om korrigeringsfilen har installerats

Korrigeringsfilen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn Version  --------------------------  Winword.exe  10.0.5815.0
Sa° ha¨r avgo¨r du vilken version av Microsoft Word som a¨r installerad pa° datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows ga¨ller nedansta°ende instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Winword.exe i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan pa° So¨k.
 4. Högerklicka på Winword.exe i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av Word som a¨r installerad pa° datorn pa° fliken Version.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Word som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrollera Office XP-versionen
Obs! Om Word 2002 Security Patch: KB830346 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera Word 2002 Security Patch: KB830346:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Windows Installer

För att du ska kunna installera korrigeringsfilen som beskrivs i den här artikeln måste Windows Installer 2.0 eller senare vara installerat. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, och Microsoft Windows Millennium Edition (ME) kan installeras från följande Microsoft-webbplats: Mer information om installation av den senaste versionen av Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000 finns på följande Microsoft-webbplats:

Lista över problem som är åtgärdade i och med korrigeringen

I korrigeringen Word 2002: KB830346 korrigeras problemen som beskrivs i följande Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket:

823972 Tillgänglighet för Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: 9 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
825814 Tillgänglighet för Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: 15 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827138 Tillgänglighet för Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: 21 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827150 Tillgänglighet för Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: 5 september 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827971 Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: 12 september 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827980 Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: 19 september 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827986 Word 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package: 25 september 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Genom Word 2002 Security Patch: KB830346 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Felmeddelande eller tabellrader upprepas vid rullning genom ett dokument.
 • Felmeddelande: "Kontrollera behörigheterna för dokumentet eller enheten."
 • Felmeddelande i Word 2002.

Felmeddelande eller tabellrader upprepas vid rullning genom ett dokument

När du rullar genom ett Word 2002-dokument som innehåller en tabell med sammanfogade celler som omfattar flera sidor, visas vissa tabellrader flera gånger, eller så visas följande felmeddelande:
Microsoft Word har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
I informationen om felmeddelandet finns en felsignatur av följande slag:
  AppName  AppVer    ModName  ModVer   Offset  ------------------------------------------------------------  Winword.exe 10.0.2627.0 Winword.exe 10.0.2627.0 006342d7

Felmeddelande: "Kontrollera behörigheterna för dokumentet eller enheten"

När du försöker använda Word 2002 för att öppna ett dokument som orsakar att andra versioner av Word avslutas med ett felmeddelande, visas följande felmeddelande:
Ogiltigt dokumentnamn eller sökväg. Försök med något av följande.
* Kontrollera behörigheterna för dokumentet eller enheten.
* Använd dialogrutan Öppna för att hitta dokumentet. (sökväg\...\filnamn.doc)
Obs! I tidigare versioner av Word kunde dokumentet medföra att makron i särskilt utformade dokument kördes.

Felmeddelande i Word 2002

Följande felmeddelande visas i Word 2002:
Microsoft Word har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Rapporten innehåller en felsignatur av följande slag:
Programnamn    Programversion   Modulnamn   Modulversion Offset ------------------------------------------------------------------------ Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   004875a9 Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   001ee439 Winword.exe   10.0.4109.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.4009.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Outlook.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Mspub.exe    10.0.3402.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.2930.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.2627.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ddbfd Winword.exe   10.0.5522.0   Winword.exe   10.0.5522.0   001ee92c Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b47 Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b49 Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee12b Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee129 Winword.exe   10.0.4109.0   Winword.exe   10.0.4109.0   001f5705 Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b943 Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b941 Winword.exe   10.0.2930.0   Winword.exe   10.0.2930.0   001f4bbb Winword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b22f Winword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b231
Andra programversioner, modulversioner och förskjutningar är också möjliga.
uppdatera uppdaterad korrigerad korrigera säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering uppdatera säkerhet bugg programfel kontext fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad specialutformad omfattning särskild påverkad
Egenskaper

Artikel-id: 830346 – senaste granskning 01/24/2014 07:18:51 – revision: 4.2

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830346
Feedback