Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för Excel 2002: 11 november 2003

Sammanfattning
Microsoft har släppt en korrigeringsfil för Microsoft Excel 2002. Genom denna korrigeras ett säkerhetsproblem, som innebär att en Excel 2002-fil i vissa fall kan ändras på ett sådant sätt att ett makro med XLM-kommandon (Microsoft Excel 4.0 Macro Language) kan köras, utan att någon säkerhetsvarning för makron visas. Dessutom har många andra problem korrigerats enligt nedanstående beskrivning. Den här korrigeringsfilen för Excel 2002 är en del av Microsofts ständiga arbete för att ge företagets kunder tillgång till de senaste produktuppdateringarna.

I artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar Microsoft Excel 2002 Security Patch: KB830350.

Den här säkerhetskorrigeringen ingick först i Office XP Service Pack 3. Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Office XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office XP
Mer Information

Så här hämtar och installerar du korrigeringsfilen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Innan du installerar den här korrigeringsfilen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om det här kravet finns i avsnittet "Windows Installer" i den här artikeln.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Installera Office XP SP-2 innan du installerar den här korrigeringsfilen.

  Om du vill veta mer om hur du installerar Office XP Service Pack 2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  325671 Beskrivning av Office XP Service Pack 2 (SP2)

Klientkorrigeringsfil

Om du har installerat Excel 2002 från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Update om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.
 • Installera endast Excel 2002 Security Patch: KB830350 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientkorrigeringsfilen med hjälp av webbplatsen Office Produktuppdateringar. Här identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Produktuppdateringar

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Excel 2002 Security Patch: KB830350

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Utgivningsdatum: 11 november 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Gör så här när du har klickat på länken för hämtning av korrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Officexp-kb830350-client-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på Officexp-kb830350-client-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera korrigeringsfilen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office XP-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När du ser ett meddelande om att installationen har slutförts klickar du på OK.
Obs! När du har installerat korrigeringsfilen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till Office XP som det var före installationen av korrigeringsfilen måste du ta bort Office XP och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörskorrigeringsfil

Om du har installerat Office XP-produkten från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörskorrigeringsfilen och distribuera den till din dator.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Utgivningsdatum: 11 november 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Om du själv är serveradministratör gör du så här när du har klickat på länken för hämtning av administratörskorrigeringsfilen:
 1. Klicka på Spara, så att filen Officexp-kb830350-fullfile-enu.exe sparas i den valda mappen.
 2. Dubbelklicka på Officexp-kb830350-fullfile-enu.exe i Utforskaren.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera korrigeringsfilen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv c:\KB830350 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Om du vet hur du ska uppdatera administrato¨rsinstallationen klickar du pa° Start och sedan pa° Ko¨r.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /a adminsökväg\MSI-fil /p C:\KB830350\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office XP-produkten (till exempel C:\OfficeXP), MSI-file är MSI-databaspaketet för Office XP (till exempel Proplus.msi), och där MSP-fil är namnet på den administrativa uppdateringen, till exempel EXCELff.MSP.

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för Administratörsinstallation av Office XP och Licensavtal (EULA) inte visas.
 8. Distribuera korrigeringsfilen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /i adminsökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  där adminsökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office XP-produkten (till exempel Proplus.msi), och där funktionslista är en (skiftlägeskänslig) lista på de komponenter som måste installeras om för korrigeringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktioner:
Office-produkterFunktionsnamn
Microsoft Office XP (alla versioner)EXCELFiles,WORDNonBootFiles
Excel 2002 EXCELFiles

Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 Installera en offentlig uppdatering i administratörsinstallationer av Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Du kan också läsa nedanstående artikel i Microsoft Office Resource Kit. Besök följande Microsoft-webbplats:

Så här avgör du om korrigeringsfilen har installerats

Korrigeringsfilen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn Version  --------------------------  Excel.exe   10.0.5815.0
Så här avgör du vilken version av Microsoft Excel som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows ga¨ller nedansta°ende instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Excel.exe i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Excel.exe i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av Excel som är installerad på datorn på fliken Version.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Excel som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrollera Office XP-versionen
Obs! Om Excel 2002 Security Patch: KB830350 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera Excel 2002 Security Patch: KB830350:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Windows Installer

För installation av den uppdatering som beskrivs i den här artikeln krävs Windows Installer 2.0 eller senare. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, och Microsoft Windows Millennium Edition (ME) kan installeras från följande Microsoft-webbplats: Mer information om installation av den senaste versionen av Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000 finns på följande Microsoft-webbplats:

Lista över problem som är åtgärdade i och med korrigeringen

(Länkarna kan leda till webbplatser som är helt eller delvis på engelska) I korrigeringen Excel 2002: KB830350 korrigeras problemen som beskrivs i följande Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket:
822347 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 7 juni 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823338 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 11 juli 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823969 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 10 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827134 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 22 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827143 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 28 augusti 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827978 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 19 september 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
827984 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 25 september 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829340 Excel 2002 Post-Service Pack 2 hotfix-paket: 6 oktober 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Genom Excel 2002 Security Patch: KB830350 åtgärdas de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
325207 XL2002: Redigering av pivottabeller återställer inte nya kolumner (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
330157 XL2002: Excel avslutas när du klickar på en ActiveX-kontroll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
324491 Felmeddelandet "Filen kan ha ändrats..." visas när en arbetsbok sparas på en nätverksserver i Excel 2002 eller Excel 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
330345 Excel 2002: Anpassade verktygsfält försvinner när Excel avslutas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
331401 XL2002: Excel slutar svara vid anrop till Beräkna från en asynkron COM-händelse (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811207 Data som kopieras från Excel 2002 visas inte i förhandsgranskning i FrontPage 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811344 XL2002: En extra arbetsbok öppnas och Excel slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811157 XL2002: Excel slutar svara vid borttagning av delsummor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811161 Dataetiketter försvinner om värdet överstiger axelmaxvärdet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327365 Arbetsbok öppnas långsamt i Excel 2002
812384 XL2002: Felmeddelandet "Filen kan inte läsas" visas när en arbetsbok öppnas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812647 XL2002: Länkar i OLE-objekt uppdateras inte automatiskt när en fil öppnas i Utforskaren (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812668 XL2002: Excel slutar svara när text omvandlas till kolumner i ett kalkylblad från en tidigare version (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814020 XL2002: Teckensnittsformat för Excel-data ändras efter redigering i Word (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
815196 OFFXP: Etiketter i inklistrade Excel-diagramobjekt är förvrängda, oläsliga eller ofullständiga (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821272 Så här förhindrar du att nya organisationsscheman skapas i Office XP-format i Office XP
816997 XL2002: Tidsberäkning i pivottabell kan vara felaktig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
820432 XL2002: Kommentarer visas på fel plats i arbetsbok som sparas som webbsida (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
819853 XL2002: Felmeddelandet "Filen kan inte läsas" visas när en Excel-fil med en pivottabellrapport öppnas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821136 XL2002: RUN-kommando kan inte användas på DDE-klienter för körning av ett infogat makro efter en säkerhetsuppdatering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821292 XL2002: Felmeddelande: Körfel nr 13 Typblandningsfel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821078 XL2002: Excel avslutas när en kopplingslinje ritas i ett diagram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821564 XL2002: Dataformat försvinner när data flyttas programmässigt mellan olika områden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821273 XL2002: Arbetsbok skrivs inte ut när Excel används på en Tablet PC (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823026 Felmeddelandet "Filen kan inte läsas" visas när en arbetsbok öppnas och försök görs att uppdatera länkar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831959 XL2002: Felmeddelandet "Skyddad fil kan inte öppnas" visas när du öppnar en tabbavgränsad textfil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Genom Excel 2002 Security Patch: KB830350 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Du kommer inte åt någon FTP-webbplats när du publicerar om en fil automatiskt.
 • Data saknas i en lösenordskyddad fil.
 • Excel avslutas oväntat när du klickar på Förhandsgranska.
 • Excel slutar svara när du redigerar en lång formel.
 • Excel kan inte slutföra uppgiften när du använder Spåra ändringar.
 • Värdena i kombinationsrutorna återställs till standardvärden.
 • Länkar till filer på en säker webbserver kan inte uppdateras.
 • Makrofelmeddelanden visas när du anger egenskaper för en pivottabell.
 • Felmeddelandet "Oväntat fel" visas i webbläsare med grundläggande autentisering.
 • Excel avslutas oväntat när ett makro som infogar radbrytningar körs.
 • Ritobjekt flyttas eller ändrar storlek när en arbetsbok sparas.
 • Fel filursprung anges när en textfil öppnas.
 • Felmeddelandet om att det inte går att hämta parameterinformation när markören är ett funktionsargument visas när en SQL-server frågas.
 • Excel avslutas oväntat när en OLAP-kub innehåller nullvärden.
 • Delad arbetsbok avslutas oväntat när du försöker spara.
 • Ett felmeddelande visas i Excel 2002.

Du kommer inte åt någon FTP-webbplats när du publicerar om en fil automatiskt

När du sparar ändringar för en publicerad webbplats i Excel 2002, kan det hända att följande felmeddelande visas:
Åtgärden att publicera om objekt till webbsidor automatiskt skapade varningar eller fel.

Det gick inte att nå ftp-platsens adress när filen skulle publiceras.

Data saknas i en lösenordskyddad fil

När du öppnar en lösenordskyddad Excel-fil saknas alla data i filen.

Excel avslutas oväntat när du klickar på Förhandsgranska

Excel 2002 avslutas oväntat om du öppnar ett XML-kalkylblad från webbkomponenten Kalkylblad i Microsoft Office XP och klickar på FörhandsgranskaArkiv-menyn.

Excel slutar svara när du redigerar en lång formel

När du försöker redigera en lång formel i en cell som innehåller en länk kan Excel 2002 sluta svara (hänga sig).

Excel kan inte slutföra uppgiften när du använder Spåra ändringar

När du använder Spåra ändringar och markerar alternativet att visa ändringar på ett nytt kalkylblad kan du få följande felmeddelande:
Excel kan inte slutföra uppgiften med tillgängliga resurser. Välj färre data eller stäng andra program.

Värdena i kombinationsrutorna återställs till standardvärden

Om ett kalkylblad i Excel 2002 innehåller två eller fler ActiveX-kombinationsrutor och du ändrar värdet i den första kombinationsrutan, och sedan ändrar i en annan kombinationsruta, kan det hända att standardvärdet återställs i den första rutan.

Länkar till filer på en säker webbserver kan inte uppdateras

Du kan inte uppdatera länkar i ett Microsoft Excel-kalkylblad som finns på en säker webbserver som använder webbmappar. Något av följande kan exempelvis inträffa:
 • När du klickar på LänkarRedigera-menyn för att uppdatera länkarna automatiskt visas ett felmeddelande av följande slag:
  Det gick inte att hitta källfilen.
 • När du öppnar arbetsboken för att uppdatera länkarna automatiskt uppdateras de inte till de senaste värdena. Felmeddelandet #REF! kan visas i cellerna.

Makrofelmeddelanden visas när egenskaper för en pivottabell anges

När du kör en makrokod i Excel 2002 som har omvandlats från en tidigare version av Excel visas följande felmeddelande när egenskaperna för en pivottabell anges genom makrot:
-2147417848 Metoden Format i objektet Område misslyckades
Det gick inte att läsa egenskaper TableRange2 i klassen PivotTable

Felmeddelandet "Oväntat fel" visas i en webbläsare med grundläggande autentisering

När en länk från ett Excel-blad uppdateras till ett annat Excel-blad visas felmeddelandet "Oväntat fel", om filerna finns på en IIS-server med grundläggande autentisering och öppnas i Microsoft Internet Explorer.

Excel avslutas när ett makro används för att infoga sidbrytningar

När ett Microsoft VBA-makro (Visual Basic for Applications) används för att infoga sidbrytningar i ett Excel-kalkylblad avslutas Excel efter följande felmeddelande:
Körfel nr -2147417848 (80010108):

Felmeddelandet Automation-fel
Det anropade objektet har kopplats från sina klienter.

Ritobjekt flyttas eller ändrar storlek när en arbetsbok sparas

När du sparar en arbetsbok medan en annan arbetsbok är aktiv flyttas objekt i ett diagram eller ändrar storlek.

Fel filursprung anges när en textfil öppnas

När en textfil (*.txt) öppnas i Excel 2002 visas fel filursprung i Textimportguiden (till exempel: förenklad kinesiska, japanska eller kyrilliska).


Felmeddelandet om att det inte går att hämta parameterinformation ... " visas vid förfrågan av en SQL-server

När du förfrågar en Microsoft Windows 2000 SQL-server i Excel 2002 visas följande felmeddelanden:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Unable to derive parameter information when parameter marker is a function argument
När du klickar på OK visas följande felmeddelande:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid descriptor index

Excel avslutas oväntat när en OLAP-kub innehåller nullvärden

Om du sparar och stänger en Excel 2002-fil med en nullvärdesdimension från en OLAP-kub i sidfältet i en pivottabell, avslutas Excel oväntat när du öppnar arbetsboken igen.

Delad arbetsbok avslutas oväntat när du försöker spara

När du öppnar eller sparar en delad Excel 2002-arbetsbok avslutas Excel oväntat, och följande felmeddelande visas:
Excel har skapat ett fel och kommer att stängas

Ett felmeddelande visas i Excel 2002

Följande felmeddelande visas i Excel 2002:
Microsoft Excel har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Felrapporten innehåller en felsignatur av följande slag:
Programnamn    Programversion   Modulnamn   Modulversion Offset ------------------------------------------------------------------------ Excel.exe    10.0.3708.0   Fm20.dll    2.1.7017.1   0000f2e2 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   70898 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00149a67 Excel.exe    10.0.3506.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0001518e Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0   1.82E+04 Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0   18200 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   18245 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   0001823f Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   0001828a Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   18030 Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0   000181d0 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   18118 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   001c50df Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   18127 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   0001811c Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   00024d90 Excel.exe    10.0.5508.0   Excel.exe    10.0.5508.0   00448F45 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   449134 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   449131 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   0044912e Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448b01 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448afb Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448afe Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a70 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a6d Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a6a Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   448147 Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   0044814d Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   004460a4 Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   0044609e Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   004460a1 Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0   0044795c
Andra programversioner, modulversioner och offsetadresser är också möjliga.
säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering uppdatera säkerhet bugg programfel kontext fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad specialutformad omfattning särskild påverkad
Egenskaper

Artikel-id: 830350 – senaste granskning 01/09/2007 01:38:11 – revision: 5.2

 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • atdownload kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830350
Feedback