Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS04-006: Säkerhetsproblem i WINS (Windows Internet Name Service) möjliggör körning av kod

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS04-006 med all relevant information om säkerhetskorrigeringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja oautentiserad buffertöverskridning spill WINS (Windows Internet Naming Service) denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 830352 – senaste granskning 01/10/2015 14:46:48 – revision: 2.1

Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver KB830352
Feedback