ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Felmeddelande visas vid start av Outlook om ett Microsoft Exchange-serverkonto för e-post används

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När du försöker starta Microsoft Office Outlook 2003 och har ett e-postkonto på en Microsoft Exchange-server, kan ett felmeddelande av följande typ visas:
En systemkomponent (RPC) som krävs av Outlook för att ansluta till e-postservern har inte konfigurerats korrekt. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på adressen
Orsak
Problemet kan uppstå om något av följande registervärden saknas i Registret i Windows.

Värdenamn:Datavärde:
ncacn_npRpcrt4.dll
ncacn_ip_tcpRpcrt4.dll
ncadg_ip_udpRpcrt4.dll
ncacn_httpRpcrt4.dll
Lösning
Så här löser du problemet:
 1. Avsluta alla Microsoft Windows-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 4. Expandera registret till följande nyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
 5. Om något av de registervärden som finns i avsnittet "Orsak" i denna artikel saknas i nyckeln ClientProtocols gör du så här:
  1. Högerklicka på ClientProtocols, peka på Nytt och klicka sedan på Strängvärde.
  2. Skriv det Värdenamn som saknas och tryck på RETUR.
  3. Högerklicka på det nya värde du skapade i steg b och klicka på Ändra.
  4. Skriv motsvarande Datavärde för det Värdenamn du skrev i steg b, och klicka på OK.
 6. Upprepa steg 5 för varje värde som saknas i nyckeln ClientProtocols.
Obs! Microsoft Outlook kan inte ansluta till en Microsoft Exchange-server om de registernycklar som tidigare nämnts saknas i Registret i Windows.
OL2003
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 830914 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/04/2004 14:59:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kberrmsg kbprb kbpending KB830914
คำติชม