Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Project 2002: 12 oktober 2004

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har gett ut en programuppdatering för Microsoft Project 2002. I den här artikeln beskrivs hämtning och installation av säkerhetsuppdateringen för Project 2002: KB831931.
INLEDNING
Genom den här uppdateringen korrigeras ett säkerhetsproblem som innebär att en särskilt utformad bild kan användas för att köra skadlig kod på en användares dator på grund av ett säkerhetsproblem i grafiktolkens kod.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Tidigare versioner:
 • Säkerhetsuppdatering för Project 2002: KB831931 version 1.0 - Utgiven 14 september 2004
 • Säkerhetsuppdatering för Project 2002: KB831931 version 2.0 - Utgiven 12 oktober 2004
Säkerhetsuppdateringen för Project 2002: KB831931 version 2.0 från den 12 oktober 2004 löser ett korrigeringsfel som uppstår när uppdateringen installeras på en dator där MSI 3.0 är installerat. Vi rekommenderar alla som har installerat Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) att köra den aktuella versionen av uppdateringen, även om en tidigare version är installerad.

Tillbaka till början
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Microsoft Windows Installer version 2.0 eller senare är installerad på datorn.

  Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Windows Installer".
 • Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SPI) är installerat på datorn.

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Microsoft Project 2002 SP1.

  Om du vill veta mer om Microsoft Project 2002 Service Pack 1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  830241 Beskrivning av Microsoft Project 2002 Service Pack 1
Information för administratörer:
 • Administratörer som inte vill installera Microsoft Project 2002 SP1, och som vill installera den här uppdateringen på en dator med den ursprungliga utgivna versionen av Microsoft Project 2002, kan följa anvisningarna i avsnittet “Installera uppdateringen på en dator med den ursprungliga versionen av Microsoft Project 2002 (endast för administratörer)”.

  Vi rekommenderar att du installerar den senaste Service Pack-versionen av Microsoft Project 2002 så att du säkert har de senaste uppdateringarna för Microsoft Project 2002.
Överst på sidan

Klientuppdatering

Om du har installerat Microsoft Project från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd Microsoft-webbplatsen Office Update om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.
 • Installera endast säkerhetsuppdateringen för Project 2002: KB831931 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Vi rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av Microsoft-webbplatsen Office Update. Där identifieras din installation av Microsoft Project, och du uppmanas installera det som behövs för att din Microsoft Office-installation ska bli aktuell.

Microsoft-webbplatsen Office Update


Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats och klickar på Sök efter uppdateringar: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast säkerhetsuppdateringen för Project 2002: KB831931


Så här hämtar och installerar du uppdateringen:
 1. Uppdateringen kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:Obs! Det finns också en lokaliserad version av uppdateringen på den här webbplatsen.
 2. Klicka på Öppna, så hämtas och installeras Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe.
 3. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Microsoft Project 2002-CD:n om du uppmanas till det och klicka på OK.
 6. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Microsoft Project 2002 och sedan installera det igen från original-CD:n.

Överst på sidan

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Microsoft Project 2002 från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Skapa en ny mapp på enhet C i Utforskaren och ge den namnet kb831931.
 2. Den fullständiga uppdateringen kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:Obs! Det finns också en lokaliserad version av den fullständiga uppdateringen på den här webbplatsen.
 3. Klicka på Spara, så att filen Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe sparas i mappen C:\KB831931.
 4. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 5. Skriv följande rader vid kommandotolken, och tryck på RETUR efter varje rad:
  cd\kb831931
  Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb831931
 6. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 7. Avsluta kommandotolken genom att skriva exit.
 8. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a sökväg\MSI-fil /p C:\kb831932\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  I detta exempel är sökväg sökvägen till den administrativa installationsplatsen för Microsoft Project 2002 (t ex C:\Project2002), MSI-fil är databaspaketet (.msi) för Microsoft Project 2002 (t ex Prjpro.msi), och MSP-fil är namnet på uppdateringen (t ex Project2002-kb831931-fullfile.msp).

  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Project 2002 och Licensavtal (EULA) inte visas.
 9. Distribuera uppdateringen till klientdatorerna genom att klicka på Start och Kör samt skriva följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i sökväg\MSI-fil /qb REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  I detta exempel är sökväg sökvägen till den administrativa installationsplatsen för Project 2002 (t ex C:\Project2002), MSI-fil är MSI-databaspaketet för Microsoft Project 2002 (t ex Prjpro.msi), och funktionslista är en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktion:
  ProductFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 Installera en offentlig uppdatering i administratörsinstallationer av Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

Installera uppdateringen på en dator med den ursprungliga versionen av Microsoft Project 2002 (endast för administratörer)

Administratörer som vill installera den här uppdateringen i den ursprungliga utgivna versionen av Microsoft Project 2002 kan använda någon av följande metoder.

Metod 1: Ändra filen OHotfix.ini


Använd den här metoden om du är administratör och använder programmet Ohotfix.exe för att installera uppdateringar. Ändra filen OHotfix.ini manuellt genom att ändra inställningen RequireAllProductsAtMinVersion=1 till RequireAllProductsAtMinVersion=0 och inställningen MinProductVersion=10.0.8326.0 till MinProductVersion=. För att kunna använda den här metoden måste du extrahera MSP-filerna från den körbara filen (EXE-filen) i uppdateringen. Mer information om hur du extraherar MSP-filerna från EXE-filen finns i avsnittet "Administratörsuppdatering".

Så här byter du namn på filen OHotfix.ini:
 1. Starta Anteckningar och öppna filen OHotfix.ini.
 2. Leta upp följande rad:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Ändra den till följande:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Leta upp följande rad:
  MinProductVersion=10.0.8326.0
 5. Ändra den till följande:
  MinProductVersion=
 6. Spara filen OHotfix.ini.
Mer information om installation av uppdateringar med hjälp av programmet OHotfix.exe finns på följande Microsoft-webbplats:
Metod 2: Använd kommandoraden Msiexec.exe /p för att installera uppdateringen


Använd följande metod om du är administratör och använder kommandot Msiexec.exe för att installera uppdateringar. Använd inte den här metoden om du uppdaterar en administratörsavbildning eller en administratörsinstallationspunkt.

Använd kommandoraden Msiexec.exe /p för att installera MSP-filerna som krävs för Microsoft Project 2002. För att använda den här metoden måste du extrahera MSP-filerna från den körbara filen i uppdateringen. Mer information om hur du extraherar MSP-filerna från EXE-filen finns i avsnittet "Administratörsuppdatering".

Följande är ett exempel på en kommandorad som kan användas för att installera den här uppdateringen med hjälp av kommandot Msiexec.exe /p:
Msiexec.exe /p sökväg\Project2002-KB831931-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt
Överst på sidan

Avgöra om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller en uppdaterad version av följande fil:
<![CDATA[  Filnamn    Version  ----------------------  Mso.dll  10.0.6714.0
Så här avgör du vilken version av filen Mso.dll som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Mso.dll i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Mso.dll i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.

  Obs! Om det finns flera Mso.dll-filer på datorn letar du upp den som finns i följande mapp:
  C:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Office10
 5. Kontrollera vilken version av filen Mso.dll som är installerad på fliken Version.
Obs! Om säkerhetsuppdateringen för Project 2002: KB831931 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.
Överst på sidan

Uppdateringskrav för Windows Installer

Du måste ha Windows Installer 2.0 eller senare för att installera uppdateringen som beskrivs i den här artikeln. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).

Du kan installera den senaste versionen av Windows Installer från någon av följande Microsoft-webbplatser: Överst på sidan

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Genom säkerhetsuppdateringen för Project 2002: KB831931 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Microsoft Project 2002 avslutas oväntat när en bild infogas


När du försöker infoga en JPEG-bild avslutas Microsoft Project 2002 oväntat, och valfri makrokod kan köras.Tillbaka till början
Referenser
Om du är administratör kan du installera alla nödvändiga säkerhetsuppdateringar för GDI+ i en enda batchprocess. Om du vill veta mer om hur du skapar och använder en kommandofil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ utan meddelanden, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885885 Skapa och använda en kommandofil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ utan meddelanden
Om du vill veta mer om ett känt problem som kan uppstå när den ursprungliga versionen av den här uppdateringen från den 14 september installeras på en dator med Windows XP Service Pack 2, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885876 Viktig information om MS04-028-säkerhetsuppdateringarna vid användning av Windows XP Service Pack 2
Om du vill veta mer om distribution klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
885920 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server 2003 och Systems Management Server 2.0 används
886988 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server inte används
säkerhetskorrigering säkerhetsuppdatering uppdatering säkerhet bugg programfel kontext fel sårbarhet skadlig angripare utnyttja oautentiserad specialutformad omfattning särskild påverka projekt office patch prestanda tillförlitlighet uppdatera hämta 2002 snabbkorrigering fix korrigeringsfil
Egenskaper

Artikel-id: 831931 – senaste granskning 01/10/2015 14:55:56 – revision: 6.1

Microsoft Project 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbupdate kbqfe kbbug kbfix KB831931
Feedback