Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visio 2002: 12 oktober 2004

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har gett ut en programuppdatering för Microsoft Visio 2002. I den här artikeln beskrivs hämtning och installation av säkerhetsuppdateringen för Visio 2002: KB831932.
INLEDNING
Genom den här uppdateringen korrigeras ett säkerhetsproblem som innebär att en särskilt utformad bild kan användas för att köra skadlig kod på en användares dator på grund av ett säkerhetsproblem i grafiktolkens kod.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Tidigare versioner:
 • Säkerhetsuppdatering för Visio 2002: KB831931 version 1.0 - Utgiven 14 september 2004
 • Säkerhetsuppdatering för Visio 2002: KB831932 version 2.0 - Utgiven 12 oktober 2004
Säkerhetsuppdateringen för Visio 2002: KB831932 version 2.0 från den 12 oktober 2004 löser ett korrigeringsfel som uppstår när uppdateringen installeras på en dator där MSI 3.0 är installerat. Vi rekommenderar alla som har installerat Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) att köra den aktuella versionen av uppdateringen, även om en tidigare version är installerad.

Överst på sidan
Mer Information

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

Klientuppdatering


Viktigt! Innan du installerar den här uppdateringen måste du kontrollera att följande krav är uppfyllda:
 • Något av följande operativsystem används på datorn:
  • Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
  • Microsoft Windows 98, andra utgåvan
  • Microsoft Windows 98
  Obs! Filen Gdiplus.dll i säkerhetsuppdateringen för Visio 2002: KB831932 installeras bara på datorer med Microsoft Windows 2000 och tidigare versioner av Microsoft Windows. Om du använder Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003 måste du hämta den senaste versionen av Gdiplus.dll från Windows Update Du hittar sidan på följande Microsoft-webbplats:
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2) är installerat på datorn.

  Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera Visio 2002 SP2.

  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  830242 Beskrivning av Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Information för administratörer:
  • Administratörer som inte vill installera Visio 2002 SP1, och som vill installera den här uppdateringen på en dator med Microsoft Visio 2002 Service Release 2 (SR1), följer anvisningarna i avsnittet “Installera uppdateringen på en dator med Visiso 2002 SR-1 (endast för administratörer)”.

   Vi rekommenderar att du installerar den senaste Service Pack-versionen för Visio 2002 så att du säkert har de senaste uppdateringarna för Microsoft Visio.
  • Den här uppdateringen kan inte installeras i en tidigare Visio-version än Visio 2002 SR-1.
 • Microsoft Windows Installer version 2.0 eller senare är installerad på datorn.

  Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Windows Installer".
Om du har installerat Visio 2002 från en CD gör du något av följande:
 • Använd webbplatsen Office Update om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.
 • Installera endast säkerhetsuppdateringen för Visio 2002: KB831932. Om du vill göra detta följer du instruktionerna nedan.
Obs! Vi rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av Office Update. Där identifieras din installation av Microsoft Visio, och du uppmanas installera det som behövs för att din Visio-installation ska bli aktuell.

Webbplatsen Office Update

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast säkerhetsuppdateringen för Visio 2002: KB831932

Så här hämtar och installerar du uppdateringen:
 1. Uppdateringen kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:Obs! Det finns också en lokaliserad version av uppdateringen på den här webbplatsen.
 2. Klicka på Spara, så att filen Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe sparas i den valda mappen.
 3. Leta reda på mappen dit du har hämtat filen i Utforskaren, och dubbelklicka på Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe.
 4. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 5. Läs licensavtalet och klicka på Ja om du accepterar det.
 6. Om du uppmanas att sätta in installations-CD:n för Visio 2002 i CD- eller DVD-enheten gör du det och klickar sedan på OK.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Visio 2002 och sedan installera det igen från original-CD:n.

Överst på sidan

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Visio 2002 från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör uppdaterar du administratörs- och klientinstallationerna så här:
 1. Den fullständiga uppdateringen kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:Obs! Det finns också en lokaliserad version av den fullständiga uppdateringen på den här webbplatsen.
 2. Skapa en ny mapp på enhet C i Utforskaren och ge den namnet KB831932.
 3. Klicka på Spara, så att filen Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe sparas i mappen C:\KB831932.
 4. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 5. Skriv följande rader vid kommandotolken, och tryck på RETUR efter varje rad:
  cd\kb831932
  Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb831932
 6. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 7. Avsluta Kommandotolken genom att skriva exit.
 8. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen gör du följande:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv följande kommando i rutan Öppna och klicka på OK:
   msiexec /a sökväg\MSI-fil /p c:\kb831932\MSP-fil
   I detta kommando är sökväg sökvägen till den administrativa installationsplatsen för Visio 2002 – t ex C:\Visio2002, MSI-fil är databaspaketet (.msi) för Visio 2002 – t ex Visio.msi, och MSP-fil är namnet på uppdateringen – t ex Visio2002-KB831932-GDI-FullFile.msp.
  2. Klicka på Start, Kör, skriv följande kommando i rutan Öppna och klicka på OK:
   msiexec /a sökväg\MSI-fil /p c:\kb831932\MSP-fil
   I detta kommando är sökväg sökvägen till den administrativa installationsplatsen för Visio 2002 – t ex C:\Visio2002, MSI-fil är databaspaketet (.msi) för Visio 2002 – t ex Visio.msi, och MSP-fil är namnet på uppdateringen – t ex Visio2002-KB831932-MSO-FullFile.msp.
  Obs!
  • Visio 2002 stöder inte parametern SHORTFILENAMES=TRUE.
  • Du kan tillfoga växeln /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutan Licensavtal (EULA) inte visas.
 9. Distribuera uppdateringen till klientdatorerna genom att klicka på Start och Kör samt skriva följande kommando i rutan Öppna och klicka på OK:
  msiexec /i sökväg\MSI-fil /qb REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  I detta kommando är sökväg sökvägen till den administrativa installationsplatsen för Visio 2002 – t ex C:\Visio2002, MSI-fil är MSI-databaspaketet för Visio 2002, och funktionslista är en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktion:
  Program_Files
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 Installera en offentlig uppdatering i administratörsinstallationer av Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

Installera uppdateringen på en dator med Visio 2002 SR-1 (endast för administratörer)

Administratörer som vill installera den här uppdateringen i Visio 2002 SR-1 kan använda någon av följande metoder.

Metod 1: Ändra filen OHotfix.ini


Använd den här metoden om du är administratör och använder programmet Ohotfix.exe för att installera uppdateringar. Ändra filen OHotfix.ini manuellt genom att ändra inställningen RequireAllProductsAtMinVersion=1 till RequireAllProductsAtMinVersion=0 och inställningen MinProductVersion=10.2.5110 till MinProductVersion=. För att kunna använda den här metoden måste du extrahera MSP-filerna från den körbara filen (EXE-filen) i uppdateringen. Mer information om hur du extraherar MSP-filerna från EXE-filen finns i avsnittet "Administratörsuppdatering".

Så här byter du namn på filen OHotfix.ini:
 1. Starta Anteckningar och öppna filen OHotfix.ini.
 2. Leta upp följande rad:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Ändra den till följande:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Leta upp följande rad:
  MinProductVersion=10.2.5110
 5. Ändra den till följande:
  MinProductVersion=
 6. Spara filen OHotfix.ini.
Mer information om installation av uppdateringar med hjälp av programmet OHotfix.exe finns på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan

Metod 2: Använd kommandoraden Msiexec.exe /p för att installera uppdateringen


Använd följande metod om du är administratör och använder kommandot Msiexec.exe för att installera uppdateringar. Använd inte den här metoden om du uppdaterar en administratörsavbildning eller en administratörsinstallationspunkt.

Använd kommandoraden Msiexec.exe /p för att installera MSP-filerna som krävs för Visio 2002. För att använda den här metoden måste du extrahera MSP-filerna från den körbara filen i uppdateringen. Mer information om hur du extraherar MSP-filerna från EXE-filen finns i avsnittet "Administratörsuppdatering".

Följande är ett exempel på kommandorader som kan användas för att installera den här uppdateringen med hjälp av kommandot Msiexec.exe /p:
Msiexec.exe /p sökväg\Visio2002-KB831932-GDI-FullFile-SVE.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt

Msiexec.exe /p sökväg\Visio2002-KB831932-MSO-FullFile-SVE.msp /qb- /L*v c:\MSOLog.txt
Överst på sidan

Ta reda på om uppdateringen är installerad

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Filnamn Version----------------------------Mso.dll  10.0.6714.0Gdiplus.dll  5.1.3102.1360


Så här avgör du om uppdateringen är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. Klicka på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Mso.dll i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Mso.dll i den högra rutan, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. På fliken Allmänt kontrollerar du datum för Skapad samt tid och storlek för Mso.dll.
Obs! Om säkerhetsuppdateringen för Visio 2002: KB831932 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.
Överst på sidan

Windows Installer

För installation av uppdateringen som beskrivs i den här artikeln krävs Windows Installer 2.0 eller senare. Observera att Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) och senare innehåller Windows Installer 2.0 eller senare.

Du kan installera den senaste versionen av Windows Installer från någon av följande Microsoft-webbplatser: Överst på sidan

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Säkerhetsuppdateringen för Visio 2002: KB831932 innehåller följande korrigeringsfiler och uppdateringar, som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • Säkerhetsproblem vid buffertöverskridning när en särskilt utformad bildfil gör det möjligt att köra skadlig kod
  Ett säkerhetsproblem i grafiktolkens kod, som medför att en angripare kan använda en särskilt utformad bildfil som infogas i en Visio-ritning för att köra skadlig kod på användarens dator.
 • Förbättringar av GDI+ och bearbetning av JPEG- och TIFF-filer
  Säkerhetsuppdateringen för Visio 2002: KB831932 innehåller förbättringar av GDI+-funktioner och bearbetning av JPEG- och TIFF-filer.

Överst på sidan
Referenser
Om du är administratör kan du installera alla nödvändiga säkerhetsuppdateringar för GDI+ i en enda "batch"-process.
Om du vill veta mer om hur du skapar och använder en kommandofil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ utan meddelanden, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885885 Skapa och använda en kommandofil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ utan meddelanden
Om du vill veta mer om ett känt problem som kan uppstå när den ursprungliga versionen av den här uppdateringen från den 14 september installeras på en dator med Windows XP Service Pack 2, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885876 Viktig information om MS04-028-säkerhetsuppdateringarna vid användning av Windows XP Service Pack 2
Om du vill veta mer om distribution klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
885920 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server 2003 och Systems Management Server 2.0 används
886988 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server inte används
patch korrigering prestanda tillförlitlighet fix korrigeringsfil gdiplus
Egenskaper

Artikel-id: 831932 – senaste granskning 01/29/2014 19:41:32 – revision: 4.1

Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbupdate kbfix kbbug KB831932
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)