Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Användare kan inte skriva ut när du har installerat ett Service Pack, en samlad uppdatering eller en snabbkorrigering för skrivare i Windows 2000 eller Windows Server 2003

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
Följande kan inträffa när du har installerat Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), ett Service Pack för Windows Server 2003, en samlad uppdatering, eller en snabbkorrigering som uppdaterar filen Unidrvui.dll:
 • Om en klientdator eller server används för en utskrift, slutar Utskriftshanteraren att svara (låser sig) och följande felmeddelande visas:
  Det går inte att skapa utskriften.
 • När du försöker skriva ut en testsida från serverkonsolen visas följande felmeddelande:
  Det gick inte att skriva ut testsidan.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om du installerar Service Pack-uppdateringen eller snabbkorrigeringspaketet på en server med många PCL-skrivardrivrutiner (Printer Control Language) som är Unidrv-baserade.

När du installerar en Service Pack-utgåva eller en snabbkorrigering som uppdaterar Unidrvui.dll på en server med många Unidrv-baserade PCL-skrivardrivrutiner, kan det ta lång tid (upp till två timmar) att återskapa de tolkade binära skrivarbeskrivningsfilerna på servern (BUD-filer) som används för att öka effektiviteten hos dessa skrivardrivrutiner i Utskriftshanteraren. Under denna tid kan Utskriftshanteraren inte ta emot utskrifter och det kan visas felmeddelanden på klientdatorerna om att utskriftskön är full. Bearbetningen sker bara en gång och körs inte på nytt när BUD-filerna har återskapats.

Binära BUD-filer som skapas från GPD-filer (Generic Printer Description) måste återskapas eftersom versionen av GPD-tolkfilen ändras. När alla Unidrv-baserade PCL-drivrutiner har tolkats kan Utskriftshanteraren ta emot utskrifter igen. Microsoft rekommenderar därför att du schemalägger installation av Service Pack-uppdateringar och snabbkorrigeringar på servrar med många Unidrv-baserade PCL-skrivardrivrutiner så att tillräcklig tid ges åt kompileringen av BUD-filer, vilken kan ta upp till två timmar.
Lösning
Lös problemet genom att schemalägga tillräckligt med tid så att servern kan slutföra tolkningen av alla Unidrv-baserade skrivardrivrutiner för varje uppgraderad drivrutinsfil och schemalägg sedan tillräckligt med tid för varje skrivare som dessa filer används för.
Workaround
Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Om du inte kan vänta på att servern slutför tolkningen av alla Unidrv-baserade skrivardrivrutiner, kan du ta bort alla cachelagrade binära skrivarbeskrivningsfiler (BUD-filer), och sedan låta dem återskapas automatiskt. Åtgärden tar vanligtvis 30 minuter, men kan gå fortare, beroende på serverns hastighet.

Obs! När Utskriftshanteraren startar installeras en senare version av Unidrv.dll och därför blir BUD-filerna föråldrade. BUD-filer är kompilerade versioner av PPD-filer och kan återskapas fullständigt från PPD-filerna. Det innebär att du kan ta bort BUD-filerna. Gör så här:
 1. Stoppa tjänsten Utskriftshanterare genom att köra följande kommando från en kommandotolk:
  net stop spooler
 2. Sök efter alla BUD-filer och kontrollera att de har aktuell tid och aktuellt datum. Filerna visas med dagens datum.
 3. Ta bort alla BUD-filer med datum och tid före dagens datum. Dessa filer lagras i följande mapp.
  %SYSTEMROOT%\System32\Spool\Drivers\w32x86\3
 4. Ta bort följande registernyckel, om den finns:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  Gör så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  3. Klicka på Exportera registerfilRegister-menyn.
  4. Skriv skrivarnyckel i rutan Filnamn, och klicka sedan på Spara.

   Obs! Om du behöver återställa nyckeln
   Print
   vid ett senare tillfälle kan du dubbelklicka på filen Skrivarnyckel.reg som du sparade.
  5. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel om den finns:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  6. Klicka på Ta bortRedigera-menyn, och bekräfta borttagningen av nyckeln
   PostSPUpgrade
   genom att klicka på Ja.

   Obs! Registernyckeln
   PostSPUpgrade
   kan visas på nytt när du startar om datorn. Detta inträffar om det finns andra BUD-filer som inte har tolkats än. När dessa filer har tolkats tas registernyckeln bort automatisk.
 5. Starta om servern.
När du har startat om servern görs utskriftsfunktionerna tillgängliga efter ca 30 minuter.
Windows 2000 Update Rollup 1 891861 900345 Windows 2000 Service Pack 3 Windows 2000 Service Pack 4 Windows 2000 SP3 Windows 2000 SP4
Lastnosti

ID članka: 832219 – Zadnji pregled: 12/10/2007 21:09:49 – Revizija: 5.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition

 • kbprint kbprb KB832219
Povratne informacije