Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Spara adresser från ett Word-dokument med kopplade etiketter i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du sparar adresser från ett Microsoft Word-dokument med kopplade etiketter i en Microsoft Excel-arbetsbok.
Mer Information
I följande instruktioner förutsätts att du redan har ett Word-dokument med kopplade etiketter som innehåller adresserna du vill spara i en Excel-arbetsbok. Så här sparar du adresserna från ett Word-dokument med kopplade etiketter i en Excel-arbetsbok:
 1. Starta Word och öppna Word-dokumentet med dina kopplade adressetiketter.
 2. Klicka på ErsättRedigera-menyn.
 3. Klicka på Mer på fliken Ersätt.
 4. Klicka på Special medan insättningspunkten är i rutan Sök efter, och klicka sedan på Avsnittsbrytning.

  Du ska nu se ^b i rutan Sök efter.
 5. Lämna rutan Ersätt med tom och klicka på Ersätt alla.
 6. Stäng dialogrutan Sök och ersätt genom att klicka på Stäng.
 7. Klicka på Visa stödlinjerTabell-menyn.
 8. Ta bort alla tomma kolumner i dokumentet med kopplade adressetiketter.

  Gör så här: klicka i en tom kolumn, peka på MarkeraTabell-menyn och klicka på Kolumn.
 9. Peka på Ta bortTabell-menyn, och klicka sedan på Kolumner.
 10. Upprepa steg 8 och 9 för alla tomma kolumner i dokumentet med kopplade etiketter du vill ta bort.
 11. Ersätta alla stycketecken med en tabb så här:
  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Markera kryssrutan Alla på fliken Visa och klicka sedan på OK.
  3. Klicka på ErsättRedigera-menyn.
  4. Expandera fliken Ersätt genom att klicka på Mer.
  5. Ta bort innehållet i rutan Sök efter på fliken Ersätt.

   Klicka på Special medan insättningspunkten är i rutan Sök efter, och klicka sedan på Stycketecken.
  6. Ta bort innehållet i rutan Ersätt med.

   Klicka på Special medan insättningspunkten är i rutan Ersätt med, och klicka sedan på Tabbtecken.
  7. Klicka på Ersätta alla.
  8. Klicka på Stäng i dialogrutan Sök och ersätt.
 12. Peka på KonverteraTabell-menyn medan insättningspunkten är i Word-tabellen och klicka på Tabell till text.
 13. Klicka på Stycketecken i dialogrutan Omvandla tabell till text och klicka på OK.
 14. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 15. Ändra rutan Filformat i dialogrutan Spara som till Oformaterad text (*.txt) (Endast text (*.txt)).

  Skriv ett nytt namn på adresslistan i rutan Filnamn och klicka på Spara.
 16. Gör så här om dialogrutan Konvertera fil visas: klicka på Windows (standard), markera kryssrutan Infoga radbrytningar, se till att CR/LF är markerat i rutan Avsluta rader med och klicka på OK.
 17. Stäng den nya filen och avsluta Word.
 18. Starta Excel.
 19. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.

  Ändra rutan Filformat till Alla filer (*.*) och öppna filen du sparade i steg 14, 15 och 16.
 20. Acceptera standardinställningarna när Textimportguiden startar, och klicka på Slutför.
word 2000 2002 2003 wd2000 wd2002 wd2003 excel 2000 xl2000 xl2002 xl2003 office 2000 2002 xp 2003 koppling kopplad utskrift lista databas extrahera separera
Egenskaper

Artikel-id: 832286 – senaste granskning 06/20/2005 15:58:00 – revision: 1.1

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbmerge kbemail KB832286
Feedback