Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office XP: 12 oktober 2004

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office XP I den här artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar den.
INLEDNING
Genom den här uppdateringen korrigeras ett säkerhetsproblem som innebär att en särskilt utformad bild kan användas för att köra skadlig kod på en dator på grund av ett säkerhetsproblem i grafiktolkens kod.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Följande uppdateringar har getts ut för Office XP:
 • Säkerhetsuppdatering för Office XP: KB832332 version 1.0 - Utgiven 14 september 2004
 • Säkerhetsuppdatering för Office XP: KB832332 version 2.0 - Utgiven 12 oktober 2004
Säkerhetsuppdateringen för Office XP: KB832332 version 2.0 från den 12 oktober 2004 löser ett korrigeringsfel som uppstår när uppdateringen installeras på en dator där Microsoft Windows Installer 3.0 är installerat. Vi rekommenderar alla som har installerat Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) att köra den aktuella versionen av uppdateringen, även om en tidigare version är installerad.

Tillbaka till början
Mer Information

Förutsättningar

Innan du installerar den här säkerhetsuppdateringen måste du kontrollera att datorn uppfyller följande krav.

Klientuppdatering

Innan du installerar klientuppdateringen installerar du Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3).

Om du vill veta mer om hur du installerar Office XP Service Pack 3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
832671 Beskrivning av Microsoft Office XP Service Pack 3

Administratörsuppdatering

Innan du installerar administratörsuppdateringen installerar du Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) eller senare.

Om du vill veta mer om hur du skaffar olika Service Pack-versioner för Office XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office XP

Microsoft Windows Installer 2.0

Innan du installerar den här säkerhetsuppdateringen måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Windows Installer 2.0 eller senare ingår i både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3. Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer kan du besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Microsoft Windows NT 4.0 och Microsoft Windows 2000: Överst på sidan

Hämta och installera uppdateringen

Om du har installerat Office XP från en CD följer du instruktionerna i avsnittet "Klientuppdatering" nedan. Om du har installerat Office XP-produkten från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator. Om du själv är serveradministratör följer du instruktionerna i "Administratörsuppdatering".

Klientuppdatering

Det finns två sätt att installera säkerhetsuppdateringen om Office XP har installerats från en CD. Vi rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av Microsoft-webbplatsen Office Update. Här identifieras din Microsoft Office-installation, och du uppmanas installera uppdateringarna som gör installationen aktuell.

Metod 1: Använd webbplatsen Office Update
Använd webbplatsen Office Update om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar.
 3. När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.
Metod 2: Installera endast säkerhetsuppdateringen för Office XP: KB832332
Obs! Om du installerar Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe på en klient som kör Office XP SP2 i stället för Office XP SP3 uppdateras den SP2-text som visas i dialogrutan Om program i varje Office-program till SP3. Det här betyder inte att Office XP SP3 har installerats. Du måste fortfarande installera Office XP SP3 för att Office-installationen ska bli fullständigt uppdaterad.Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328294 Dialogrutan Om rapporterar en service pack-version som inte är den som förväntas i Office XP och Office 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 1. Uppdateringen kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:Obs! Det finns också en lokaliserad version av uppdateringen på den här webbplatsen.
 2. Klicka på Öppna, så hämtas och installeras filen Officexp-kb832332-v2-client-enu.exe.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office XP-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! När du har installerat säkerhetsuppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installation av säkerhetsuppdateringen måste du ta bort Office XP och sedan installera det igen från original-CD:n.

Överst på sidan

Administratörsuppdatering

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Skapa en ny mapp på enhet C i Utforskaren och ge den namnet Kb832332.
 2. Den fullständiga uppdateringen kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:Obs! Det finns också en lokaliserad version av uppdateringen på den här webbplatsen.
 3. Klicka på Spara, så sparas filen Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe i mappen Kb832332.
 4. Dubbelklicka på Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe i Utforskaren.
 5. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 6. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 7. Skriv C:\Kb832332 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 8. Klicka på Start, Kör, skriv följande kommando och klicka på OK:
  msiexec /a admin path\msi file /p c:\kb832332\msp file shortfilenames=true
  Ersätt följande platshållare i det här kommandot med rätt information:
  • Ersätt admin path med sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP).
  • Ersätt msi file mot MSI-databaspaketet för Office XP-produkten (till exempel Proplus.msi).
  • Ersätt msp file mot namnet på administratörsuppdateringen.
  Obs! Du kan lägga till /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för Administratörsinstallation av Office XP och Licensavtal (EULA) inte visas.
 9. Distribuera uppdateringen till klientdatorerna genom att klicka på Start och Kör samt skriva följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i admin path\msi file reinstall=feature list reinstallmode=vomu
  Ersätt följande platshållare i det här kommandot med rätt information: Ersätt feature list med listan med skiftlägeskänsliga funktionsnamn som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda reinstall=all, eller så kan du installera ProductFiles-funktionen.
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar säkerhetsuppdateringen till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 Installera offentliga uppdateringar i administratörsinstallationer av Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
Filnamn Version----------------------Mso.dll  10.0.6714.0
Avgör vilken version av Office XP-programmet som är installerad på datorn med nedanstående åtgärder.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Mso.dll i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Mso.dll i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av Office XP som är installerad på datorn på fliken Version.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Office XP som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrollera Office XP-versionen
Obs! Om säkerhetsuppdateringen för Office XP: KB832332 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.
Överst på sidan

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Genom säkerhetsuppdateringen för Office XP: KB832332 åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
829349 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för MSO.DLL i Office XP med Service Pack 3 eller senare: 9 maj 2004
Säkerhetsuppdateringen för Office XP: KB832332 korrigeras också följande problem:

En infogad bild visas som ett litet rött X

När du sparar ett Office XP-dokument som HTML eller visar det som en webbsida kan en infogad bild visas som ett litet rött X.

Ett Office XP-program avslutas oväntat och ett felmeddelande visas

När ett Office XP-program körs kan följande felmeddelande visas:
Microsoft-programmethar stött på ett problem och måste avslutas.
Om du visar mer information om felmeddelandet visas en felsignatur av följande slag:
Application Name Application Version Module Name Module Version Offset----------------------------------------------------------------------------Excel.exe     10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aExcel.exe     10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Excel.exe     10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aExcel.exe     10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Excel.exe     10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aMsaccess.exe   10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aMsaccess.exe   10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Mspub.exe     10.0.2621.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Mspub.exe     10.0.4128.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.4024.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aOutlook.exe    10.0.4024.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aOutlook.exe    10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5320.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5703.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5709.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Powerpnt.exe   10.0.2623.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Powerpnt.exe   10.0.4205.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aPowerpnt.exe   10.0.4205.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.2627.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.3416.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4219.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4219.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.5522.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.5522.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
Överst på sidan
Referenser
Om du är administratör kan du installera alla nödvändiga säkerhetsuppdateringar för GDI+ (Graphics Device Interface Plus) i en enda batchprocess. Om du vill veta mer om hur du skapar och använder en batchfil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ utan meddelanden, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885885 Skapa och använda en kommandofil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ utan meddelanden
Om du vill veta mer om ett känt problem som kan uppstå när den ursprungliga versionen av den här uppdateringen från den 14 september installeras på en dator med Windows XP Service Pack 2, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885876 Viktig information om MS04-028-säkerhetsuppdateringarna vid användning av Windows XP Service Pack 2
Om du vill veta mer om distribution klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
885920 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server 2003 och Systems Management Server 2.0 används
886988 Hämta och använda MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljöer där Systems Management Server inte används
säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering uppdatera säkerhet bugg programfel kontext fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja oautentiserad specialutformad omfattning särskild påverkad
Egenskaper

Artikel-id: 832332 – senaste granskning 01/12/2015 22:53:43 – revision: 6.2

 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbsecbulletin kbsecurity kbupdate KB832332
Feedback