Beskrivning av Microsoft Office XP Service Pack 3

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 832671
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office XP. Den här uppdateringen innehåller förbättringar av säkerhet och stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar som ingår i Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) har tidigare getts ut som separata uppdateringar. Här har de samlats i en uppdatering. Office XP SP3 kan installeras på valfri nivå av Microsoft Office XP och kräver inte att några tidigare service Pack-versioner ska installeras.
Introduktion
Den här artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). Dessutom beskrivs problemen som korrigeras i Office XP SP3.

överst på sidan
Mer Information

Hur du hämtar och installerar uppdateringen

Viktigt Innan du installerar den här uppdateringen måste du kontrollera att följande krav har uppfyllts:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Innan du installthis uppdatera måste du installera Windows Installer 2.0 eller senare. Additionalinformation om detta krav finns i avsnittet "UpdateRequirements för Windows Installer" i denna artikel.

Klientuppdateringen

Om du har installerat Office XP från en CD har du följande två möjligheter:
 • Använd Microsoft Office-produkt uppdateringar Web site toautomatically installera de senaste uppdateringarna med alla tillgängliga servicepacks och offentliga uppdateringar.
 • Installera endast Office XP SP3 genom att följa instruktionerna som aredescribed senare i denna artikel.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. På webbplatsen Office produktuppdateringar identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas att installera exakt vad du behöver för att kontrollera att din Office-installation ska vara aktuell.

Office Update-webbplatsen


Om du vill att webbplatsen Office Product Updates ska identifiera nödvändiga uppdateringar som måste installeras på datorn, besök följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar för godkännande. Klicka på Starta installationen för att slutföra processen.

Installera endast Office XP SP3


Så här hämtar och installerar du klientuppdateringen:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Välj ditt språk och klicka sedan påSök.
 3. Hämta en av de två .exe-filerna med hjälp av länkarna längst ned på sidan och spara filen på hårddisken.
  • OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe: du bör hämta denna fil om du har tillgång till installationskällfilerna. Detta kan vara den ursprungliga-CD: n, lokala installationskällan eller installationskällan i nätverket. Du måste ha tillgång till installationskällan under installation av korrigeringen om du tidigare har uppdaterat produkten.
  • OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe: hämta den här filen om du inte har tillgång till installationskällfilerna eller om du fått problem vid installation av filen OfficeXpSp3-kb832671-client-enu.exe.
 4. I Utforskaren dubbelklickar du på .exe-filen som du sparade på hårddisken.
 5. Klicka på Öppna om du vill starta hämtningen och theinstallation av Office XP SP3.
 6. Klicka påJaom du uppmanas att installera uppdateringen.
 7. Klicka på Ja om du vill acceptera LicenseAgreement.
 8. Infoga Microsoft Office XP-CD: n om du är promptedto gör så och klicka sedan på OK.
 9. Klicka på OKnär du får ett meddelande om att installationwas lyckas.
Obs! Efter installation av uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var innan uppdateringen installerades, måste du ta bort Office XP och sedan installera det igen från den ursprungliga CD-ROM-skivan.

Administratörsuppdateringen

Om du har installerat Office XP-produkten från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Skapa en ny mapp i Utforskaren på enhet C, och namnet på mappen kb832671.
 2. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta Office XP Service Pack 3-paketet nu.

  Utgivningsdatum: Den 9 mars 2004

  För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av den.

  Obs! Du kan hämta en lokaliserad version av Office XP SP3 thefollowing Microsoft-webbplats:
 3. Klicka på Spara så att theOfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe sparas i mappen kb832671.
 4. Klicka på Startoch sedan påKör.
 5. I rutan Öppna skriver du:cmd, och klicka sedan på OK
 6. Skriv följande rader och thenpress RETUR efter eachline vid MS-DOS-prompten:

  cd\kb832671

  OfficeXpSp3-kb832671-fullfile-enu.exe/c-/t:c:\kb832671
 7. Klicka på Ja om du vill acceptera LicenseAgreement.
 8. Om du är bekant med förfarandet för uppdatering av youradministrative installationen klickar du på Startoch sedan påKör. Skriv följande kommando i rutan Öppna
  msiexec /a Admin-sökväg\MSI-fil /p C:\kb832671\MSP-fil SHORTFILENAMES = TRUE
  där Admin-sökväg är sökvägen till youradministrative installationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP),MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office-XP(for example, ProPlus.msi), och MSP-fil är namnet på administratörsuppdateringen.

  Obs! Du kan lägga till/qb + på kommandoraden så att Office XP AdministrativeInstallation och Slutanvändaren LicenseAgreement inte visas.
 9. Klicka på Startoch sedan på Körpå klientarbetsstationen som du vill uppdatera till OfficeXP SP3. Följande kommando i rutan Öppna kostnadstyp
  msiexec /i Admin-sökväg\MSI-filINSTALLERA OM =Funktionslista REINSTALLMODE = vomu
  där Admin-sökväg är sökvägen till youradministrative installationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP),MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office-XP(for example, ProPlus.msi), och FeatureList är thelist med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för theupdate. Om du vill installera alla funktioner kan du använda REINSTALL = ALL.
Mer information om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 Hur du kan installera en offentlig uppdatering i administratörsinstallationer av Office XP
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Du kan också läsa följande artikel i Microsoft Office Resource Kit:

överst på sidan

Kända problem vid installation av Office XP SP3

Du får ett felmeddelande när du försöker installera Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) från webbplatsen Office Update

När du försöker installera Microsoft Office XP SP3 från webbplatsen Office Update kan du få följande felmeddelande:
Installationen misslyckades
För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
839191 Felmeddelandet "Installationen misslyckades" visas vid försök att installera Office XP Service Pack 3 från webbplatsen Office Update

Du får ett felmeddelande när du installerar Office XP SP3 på en dator som har Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) och en korrigeringsfil från en point(AIP) för installationen av administration

Om klientuppdateringen Office XP SP3 installeras på en dator med Office XP SP1 eller Office XP SP2 och en korrigeringsfil från en AIP, visas ett felmeddelande.

För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
837826 "Den förväntade versionen av produkten hittades inte på datorn" visas vid installation av Office XP Service Pack 3

Microsoft Access 2002-index ändras vid utvidgning till SQL efter installation av Office XP SP3

Efter uppgradering till Office XP SP3 fallande index i Access 2002 som har utvidgats till SQL Server är fortfarande utvidgas som stigande index om Access-guidefilerna inte uppgraderas på rätt sätt.

För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328019 Fallande index i Access 2002 blir stigande vid utvidgning till SQL trots installation av Office XP SP-2 eller Office XP SP-3

Du får ett felmeddelande när du installerar Office XP SP3 i Windows Server 2003 med Servertillägg för FrontPage 2002

Under installationen av klienten eller fullständiga Office XP SP3-uppdateringen kan får du ett felmeddelande visas om IIS och FrontPage Server Extensions (FPSE) är installerade på Windows 2003 Server.

För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
837827 Felmeddelandet "Det går inte att uppdatera filen" visas när du installerar Office XP Service Pack 3


Wide Area Information Service (WAIS) tas bort från webbservern

När du installerar bort Office XP SP3 tas WAIS från webbservern. Alla sökfunktioner behöver utnyttja Index Server.

Mer information om implementering av Index Server-sökning på FrontPage- och SharePoint-webbplatser finns på följande Microsoft-webbplats.överst på sidan

Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) för Multilingual User Interface Pack

För alla funktioner i Microsoft Office XP måste du installera Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) för Multilingual User Interface Pack om du använder Multilingual User Interface Pack (MUI). För att installera Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) för Multilingual User Interface Pack, gå till följande Microsoft-webbplats:

överst på sidan

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  File name   Version  --------------------------  Excel.exe   10.0.6501.0  Frontpg.exe  10.0.6308.0  Msaccess.exe  10.0.6501.0  Mspub.exe   10.0.6308.0  Outlook.exe  10.0.6626.0  Powerpnt.exe  10.0.6501.0  Winword.exe  10.0.6612.0
Gör följande om du vill kontrollera vilken version av Microsoft Office-programmet som är installerad på datorn.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows kan kan följande steg vara annorlunda på din dator. Om så är fallet hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Startoch klicka sedan påSök.
 2. I rutan Sökresultatklickar du påalla filer och mappar under SearchCompanion.
 3. Skriv namnet på den körbara filen program som listas ovan (t ex typ i rutan hela eller del av filnamnetExcel.exe), och klicka sedan påSök.
 4. Högerklicka på programmet executablefile som hittades i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera den versionen av Office-programmet som är installerad på datorn på fliken Version .
Mer information om hur du avgör vilken version av Office XP på datorn klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291331 Så här kontrollerar du versionen av Office XP
Dessutom installeras följande filer tillsammans med Office XP SP3:
  Accwiz.dll    Msaexp30.dll  Acwizrc.dll   Msain.dll  Acwzlib.mde   Mscal.ocx  Acwzmain.mde   Mscdm.dll  Acwztool.mde   Mscomctl.ocx  Admin.dll    Msconv97.dll  Analys32.xll   Msdmeng.dll  Animate.js    Msdmine.dll  Author.dll    Msdmine.rll  Bidi32.dll    Msimport.exe  Bjablr32.dll   Msmapi32.dll  Blnmgr.dll    Msmdcb80.dll  Blnmgrps.dll   Msmdgd80.dll  Cdo.dll     Msmdun80.dll  Cdo.dll     Mso.dll  Cdrimp32.flt   Msoeuro.dll  Cfgwiz.exe    Msohelp.exe  Cgmimp32.flt   Msointl.dll  Contab32.dll   Msolap80.dll  Default.htm   Msolap80.rll  Delete.htx    Msolui80.dll  Dlgsetp.dll   Msonsext.dll  Dumpster.dll   Msorun.dll  Emablt32.dll   Msppt.olb  Emsabp32.dll   Mspst32.dll  Emsmdb32.dll   Mspub.exe  Emsui32.dll   Msqry32.exe  Envelope.dll   Mstordb.exe  Epsimp32.flt   Mstore.exe  Eurotool.xla   Mstores.dll  Exchcsp.dll   Mswrd832.cnv  Exsec32.dll   Ocp.dll  Fdate.dll    Ocpintl.dll  Fm20.dll     Olappt.fae  Fm20enu.dll   Olapuir.rll  Fname.dll    Olkfstub.dll  Fp5amsft.dll   Outex.dll  Fp5areg.dll   Outlcm.dll  Fp5autl.dll   Outlcmr.dll  Fp5avnb.dll   Outlctl.dll  Fp5awec.dll   Outllib.dll  Fp5awel.dll   Outllibr.dll  Fpcutl.dll    Outlmime.dll  Fpdb.dll     Outlph.dll  Fpdbrgn1.inc   Outlrpc.dll  Fpeditax.dll   Outlvbs.dll  Fpedsat.dll   Owc10.dll  Fperson.dll   Owci10.dll  Fpexpsat.dll   Owsadm.exe  Fpext.msg    Owsclt.dll  Fpimpsat.dll   Owssupp.dll  Fplace.dll    Pcdimp32.flt  Fpmmc.dll    Pictim32.flt  Fputlsat.dll   Png32.flt  Fstock.dll    Ppintl.dll  Gifimp32.flt   Pres0.htm  Graph.exe    Proflwiz.exe  Grintl32.dll   Prtf9.dll  Html32.cnv    Pstprx32.dll  Impmail.dll   Ptxt9.dll  Intldate.dll   Pub6intl.dll  Jpegim32.flt   Pubconv.dll  Lfbmp12n.dll   Recall.dll  Lfcmp12n.dll   Recovr32.cnv  Lfeps12n.dll   Riched20.dll  Lffax12n.dll   Rm.dll  Lfgif12n.dll   Rtfhtml.dll  Lfmsp12n.dll   Secrec.cfg  Lfpcd12n.dll   Setlang.exe  Lfpcx12n.dll   Setup.exe  Lfpng12n.dll   Shtml.dll  Lfras12n.dll   Snapview.exe  Lftga12n.dll   Snapview.ocx  Lftif12n.dll   Soa.dll  Lfwmf12n.dll   Ucs20.dll  Ltdis12n.dll   Unbind.exe  Ltfil12n.dll   Update.htx  Ltimg12n.dll   Vbe6.dll  Ltkrn12n.dll   Vtidb.exe  Lttwn12n.dll   Wavtoasf.exe  Mcdlc.exe    Wpft532.cnv  Mcps.dll     Wpft632.cnv  Mofl.dll     Wpgimp32.flt  Morph9.dll    Wwintl.dll  Msacc.olb    Xlintl32.dll
Obs! Om Office XP SP3 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera Office XP SP3:
Den här uppdateringen har redan tillämpats eller ingår i en uppdatering som redan har kopplats.


överst på sidan

Uppdateringskrav för Windows Installer

Om du vill installera uppdateringen som beskrivs i denna artikel krävs Windows Installer 2.0 eller senare. Både Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) innehåller Windows Installer 2.0 eller senare. Om du vill installera den senaste versionen av Windows Installer finns på följande Microsoft-webbplatser.

Windows Installer för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer för Microsoft Windows NT 4.0 och Windows 2000 (före SP3):

överst på sidan

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Office XP Service Pack 3 (SP3) innehåller de tidigare utgivna uppdateringarna för office XP:
329750 Översikt över uppdatering för Excel 2002 SP-2: 16 oktober 2002
814169 Rader med pilar skrivs ut utan pilarna i vissa Office XP-program
813682 Beskrivning av de Office XP uppdateringen av Italienska språkverktyg: den 5 mars 2003
307843 Beskrivning av Office XP servicepack 1 (SP-1)
325671 Beskrivning av Office XP Service Pack 2 (SP2)
331866 Beskrivning av uppdateringen för Outlook 2002: 4 December 2002
812262 Översikt över uppdatering för Outlook 2002: 22 januari 2003
329748 Beskrivning av uppdatering för Word 2002 Service Pack 2: 16 oktober 2002
828040 Beskrivning av Outlook 2002 Security Patch: 9 mars 2004


Office XP SP3 kan installeras även om en eller flera av de offentligt tillgängliga uppdateringarna som nämns tidigare i denna artikel är redan installerad på datorn.

Office XP SP3 ingår också förbättringar av stabiliteten som gjorts utifrån Microsoft-felrapporter från Office XP-användare. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:Office XP SP3 korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

Microsoft Access

836030 Problem som korrigeras i Access 2002 i Office XP Service Pack 3

Microsoft Excel

836031 Problem som korrigeras i Excel 2002 i Office XP Service Pack 3

Microsoft FrontPage

836032 Problem som korrigeras i FrontPage 2002 i Office XP Service Pack 3

Microsoft Outlook

836033 Problem som korrigeras i Outlook 2002 i Office XP Service Pack 3

Microsoft Office

814169 Rader med pilar skrivs ut utan pilarna i vissa Office XP-program
821469 OL2002: Det går inte att öppna URL-adress i ett mottaget e-postmeddelande
822768 OFFXP: GDI-referenser kan läcka av anpassad MouseIcon-egenskap för FM20-kontroll
823423 OFFXP: Dokument med Shockwave Flash-objekt avslutas oväntat när de öppnas och stängs programmässigt
823975 Office XP Post-Service Pack 2 hotfix-paket: 10 augusti 2003
827144 Office XP Post-Service Pack 2 hotfix-paket: den 29 augusti 2003
827672 Hur du dirigera om Clip Organizer-sökvägar i Clip Organizer 2002
829341 Clip Organizer 2002 Post-Service Pack 2 hotfix-paket: den 24 oktober 2003
827973 Office XP Post-Service Pack 2 hotfix-paket: 12 September 2003
827985 Office XP Post-Service Pack 2 hotfix-paket: den 3 oktober 2003
830006 Spanska för Office XP Post-Service Pack 2 hotfix-paket: 3 November 2003

Microsoft PowerPoint

822848 PPT2002: Kan inte ändra ordningen mellan bilderna i ett anpassat bildspel
823971 PowerPoint Post-Service Pack 2 hotfix-paket: 10 augusti 2003
827974 PowerPoint 2002 Post-Service Pack 2 hotfix-paket: 12 September 2003
300252 PPT2002: Kan inte skriva ut lösenordsskyddade presentationer som öppnas som skrivskyddad
328112 Dialogrutan Egenskaper för ODMA visas inte i PowerPoint 2002
329915 Bilder med ActiveX-kontroller medför att PowerPoint finns kvar i minnet
330201 Tidsmarkören för PowerPoint 2002 visas inte när du visar en Onlinesändning av PowerPoint 2002-presentationer
331113 PPT2002: Diagramfärg ändras oväntat när du använder en formgivningsmall
332046 Teckensnitt i animerade diagram syns svagt efter omgruppering av teckensnitt
813207 PPT2002: Du uppmanas att spara presentationen igen när datorn aktiveras
813539 PPT2002: PowerPoint-tillägg tas bort när du stänger en presentation
817002 PPT2002: Bildövergång i inbäddad presentation går långsamt
818663 PPT2002: Justering och indrag av text ändras vid inklistring av textruta
821163 PPT2002: Tabeller förvrängs eller tabeller visas dras ut lodrätt vid utskrift av inbäddade Word-objekt
821272 OFFXP: Förhindrar att Office XP att nya organisationsscheman skapas i Office XP-format

Microsoft Publisher

325499 Pub2002: Publisher slutar svara vid användning av standard-Novell-skrivare

Microsoft Word

836036 Problem som korrigeras i Word 2002 i Office XP Service Pack 3


Office XP SP3 korrigeras följande problem som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.

Microsoft PowerPoint

Du kan inte öppna en PowerPoint-presentation efter konvertering av engelsk text till ett annat språk


Om du skapar och sparar en PowerPoint-presentation på engelska, översätter texten till ett annat språk, till exempel kinesiska (förenklad), och sedan spara och stänga PowerPoint-presentationen, visas felmeddelandet Det går inte att läsa filen, och filen öppnas inte.


Du kan ändra texten som är formaterad med inbäddade teckensnitt för endast förhandsgranska utskrift eller


När du öppnar en PowerPoint-presentation med inbäddade teckensnitt för endast förhandsgranska utskrift eller kan du ändra texten där dessa teckensnitt.


Du får ett felmeddelande när en presentation sparas programmässigt i ett dokumenthanteringsprogram (ODMA)


När du försöker spara en PowerPoint-presentation programmässigt i ett ODMA-program kan du få ett felmeddelande som liknar följande:
-2147467259: presentation (okänd medlem): sökvägen eller filnamnet för:: ODMA\ODMASAMP\filnamn.ppt är ogiltigt. Kontrollera att sökvägen och filnamnet är korrekta.


Du uppmanas två gånger att spara presentationen när du använder PresentationClose-händelsen för att programmässigt spara en presentation


När du använder PresentationClose -händelsen för att programmässigt spara en presentation, kan du uppmanas två gånger för att spara presentationen om du klickar på knappen Stäng ( X i det övre högra hörnet i programfönstret) om du vill avsluta PowerPoint när en presentation är fortfarande öppen.


Filnamnstillägg saknas när du skickar presentationen som en bifogad fil


När du skickar presentationen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande saknas tillägget .ppt filnamnstillägget i den bifogade presentationen.

Obs! Det här problemet uppstår om presentationen öppnas från ett program med öppna dokument Management API (ODMA). I det här scenariot läggs inte .ppt till namnet på den bifogade filen när filnamnet hämtas från ODMA-gränssnittet.


Dialogrutan Spara som öppnas inte med F12 när en PowerPoint-presentation öppnas i en webbläsare


Om du öppnar en PowerPoint-presentation i en webbläsare öppnas inte i dialogrutan Spara som när du trycker på F12.

Obs! Det här problemet kan uppstå om du öppnar en PowerPoint-presentation i en webbläsare genom att klicka på en hyperlänk eller genom att öppna presentationen direkt. Genvägskommandot F12 kan inte registreras i PowerPoint när du öppnar en PowerPoint-presentation i Microsoft Internet Explorer.


Microsoft Publisher

Kalenderveckan börjar inte på söndag i den franska (Kanada) versionen av Microsoft Publisher 2002


När du skapar en kalender i den franska (Kanada) versionen av Publisher 2002 börjar inte kalenderveckan på söndag.


Publisher slutar svara när du startar eller växla till ett annat program


I Microsoft Windows XP om du vill starta eller växla till ett annat program medan en förloppsindikator visas i Publisher 2002 (till exempel en förloppsindikator visas när du öppnar en fil), Publisher 2002 verkar sluta svara (låser sig).


Kinesiska (förenklad) textformatering går förlorad när du öppnar ett Microsoft Word-dokument


När du öppnar ett Worddokument som innehåller kinesisk (förenklad) text, försvinna teckensnitt och teckensnittsformatering saknas från kinesisk (förenklad) text.


Papperskälla bevaras inte i Utskriftsformat


När du väljer papperskälla (på fliken skrivare och papper ) för skrivaren i Utskriftsformat (på Arkiv -menyn) i Publisher 2002 återgå papperskälla till ett tidigare val.


överst på sidan

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 832671 – senaste granskning 12/08/2015 05:31:10 – revision: 2.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbinfo kbupdate kbmt KB832671 KbMtsv
Feedback