Så här konfigurerar du en storleksbegränsning för PST- och OST-filer i Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 832925
Sammanfattning
2013 för Microsoft Outlook, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Office Outlook 2003 stöder ANSI American National Standards Institute () och Unicode-personliga mappar (.pst) och offlinemappar (.ost) filer. Den här artikeln beskrivs hur följande fyra registerposter kan användas för att begränsa storleken på den PST- och OST-filerna:
 • Registerposten WarnFileSize
 • Outlook 2013 och Outlook 2010
 • Registerposten MaxLargeFileSize
 • Registerposten WarnLargeFileSize
Obs! Registerposterna WarnLargeFileSize och WarnFileSize gör inte att du varnas innan storleksgränsen för filer uppnås.

Registerposten WarnFileSize

Registerposten MaxFileSize bestämmer den maximala storleken för både PST- och OST-filer. När denna storlek har uppnåtts tillåter inte Outlook att filen blir större.

Outlook 2013 och Outlook 2010

Registerposten WarnFileSize bestämmer den maximala storleken för både PST- och OST-filer. När denna mängd har uppnåtts, får varken PST- eller OST-filer lägga till mer data. Den fysiska filstorleken kan ändå öka på grund av interna processer.

I följande tabell refererar registerposterna MaxLargeFileSize och WarnLargeFileSize till en Unicode-formaterad (nytt Large-format) fil och registerposterna MaxFileSize och WarnFileSize till en ANSI-formaterad (ett tidigare Microsoft Outlook-format) fil. UNICODE-värden anges i steg om megabyte (MB), medan ANSI-värden anges i byte.

Outlook 2007 och Outlook 2003

NamnTypGiltigt dataområdeStandard
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 – 0x0000C800 0X0000C800 51,200 (50 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 – 0x0000BE00 0X0000BE00 48,640 (47.5 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 – 0x7C0044000X7BB04400 2 075 149 312 (1,933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400 – 0x7C0044000X74404400 1 950 368 768 (1,816 GB)

Outlook 2007 och Outlook 2003

NamnTypGiltigt dataområdeStandard
MaxLargeFileSizeREG_DWORD0x00000001 – 0x0000C8000X00005000 20 480 (20 GB)
WarnLargeFileSizeREG_DWORD0x00000000 – 0x0000BE000X00004C00 19 456 (19 GB)
MaxFileSizeREG_DWORD0x001F4400 – 0x7C0044000X7BB04400 2 075 149 312 (1,933 GB)
WarnFileSizeREG_DWORD0x00042400 – 0x7C0044000X74404400 1 950 368 768 (1,816 GB)
Office-VersionPrincipplatsen för registerposterna finns i följande sökväg i RegistereditornPrincipplatsen för registerposterna finns i följande sökväg i Registereditorn
Outlook 2013HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\PST
Outlook 2010HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\PST
Outlook 2007HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST
Outlook 2003HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PSTHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST
Mer Information
Gör så här om du vill ange en storleksbegränsning för PST- och OST-filer.

Obs! Inställningar som beskrivs i den här artikeln gäller både ost- och PST-filer. Om du ändrar dessa registervärden kan detta påverka OST-filer som används med cachelagrat Exchange-läge, Arkivera automatiskt och PST. filer. Om Outlook är konfigurerat för att hämta delade mappar lagras innehållet i delade mappar i den lokala filen Offline Outlook-Data (.ost). Om delade mappar innehåller många artiklar eller stora bifogade filer, växa storleken på OST-filen avsevärt. Outlook 2013 infördes dessutom stöd för webbplatsen postlådor. Om en klient för Outlook 2013 arbetar i en miljö med Microsoft Exchange Server-2013/Microsoft SharePoint 2013 och behörighet till en postlåda för webbplatsen, läggs automatiskt webbplats postlådan till Outlook 2013 profil. Om du hämtar delade mappar är aktiva synkroniseras webbplats postlåda innehållet till lokala OST-filen. Detta kan resultera i OST-filen överskrider den angivna gränsen. Mer information om inställningen hämta delade mappar i Outlook klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
982697 Som standard hämtas delade e-postmappar i cache-lagrad läge i Outlook 2010 och Outlook 2013

Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 1. Klicka på Startoch sedan påKör.
 2. I rutan Öppna skriver du:regedit, och klicka sedan på OK.
 3. I den vänstra rutan, expandera den Här datorn, och expandera HKEY_CURRENT_USER.
 4. Expandera Softwareoch expanderaprinciper.
 5. Expandera Microsoftoch sedanOffice.
 6. Expandera 11.0 för Outlook 2003 12.0 för Outlook 2007 eller 14,0 för Outlook 2010 eller 15,0 för Outlook 2013 och sedan Outlook.
 7. Klicka på PST-filochMaxFileSize Högerklicka i den högra rutan.
 8. Klicka på Ändraoch skriv sedan värdet i rutan data .
 9. Klicka på OK.
 10. Högerklicka på WarnFileSizeoch upprepa steps8 till 9.
 11. Högerklicka på MaxLargeFileSizeoch repeatsteps 8 till 9.
 12. Högerklicka på WarnLargeFileSizeoch repeatsteps 8 till 9.
Obs! Du kan behöva skapa registervärdena om de inte finns. Om registervärdena inte finns, följer du dessa steg för att skapa dem.
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Regedit, och klicka sedan på OK.
 2. I den vänstra rutan, Expandera följande registernyckel:

  För Outlook 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook
  För Outlook 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook
  För Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook
  För Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook
 3. Högerklicka på Outlook, peka på Nyttoch klicka sedan på nyckel. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).
  Skärmbild för steg 3
 4. Typ PST, och tryck sedan på RETUR. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).
  Skärmbild för steg 4
 5. Högerklicka på PST, peka på Nyttoch klicka sedan på DWORD-värde. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).
  Skärmbild för steg 5
 6. Typ MaxFileSize, och sedan på RETUR. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).
  Skärmbild för steg 6
 7. Välj Decimal och ange värdet i rutan data i fönstret Redigera DWORD-värde .
  Anmärkning1 GB = 1 * 1024 * 1024 * 1024 byte; 1 MB = 1 * 1024 * 1024 byte; 1 KB = 1 * 1 024 byte, i exemplet nedan används för 1GB. (Skärmbilden för det här steget visas nedan).
  Skärmbild för steg 7
 8. Upprepa steg 3 till 7 för att skapa en annan DWORD-WarnFileSize.
 9. Upprepa steg 3 till 7 för att skapa en annan DWORD-MaxLargeFileSize.
 10. Upprepa steg 3 till 7 för att skapa en annan DWORD-WarnLargeFileSize och stäng sedan registret.

  Obs! För massdistribution av de här registernycklarna på slutanvändardatorer kan verktyget ORK användas.
Automatisera skapandet av register på slutanvändardatorer genom att använda ORK för distributionsscenarier.
Det rekommenderas att värden mellan registerposten MaxFileSize och WarnFileSize registerposten och värden mellan MaxLargeFileSize och WarnLargeFileSize registerpost är minst 5 procent (%) så att interna processer inte hindras från att fortsätta.

Om värdet för registerposten MaxFileSize någon gång överskrider ANSI 2 gigabyte (GB) gränsen för PST- eller OST-filer, ignoreras värdet om du vill begränsa storleken på 2 GB för att förhindra skador. Standardvärdet för WarnFileSize beräknas till 95 procent av MaxFileSize för en Unicode-fil och det förblir 1 950 368 768 byte för små ANSI-filer.

Obs! Du kan ange Unicode-gränserna utanför de värden som anges i tabellen. Vi rekommenderar emellertid inte detta eftersom det kan påverka prestanda negativt.

Om OST- eller PST-filerna uppnår gränsen som anges i WarnFileSize eller WarnLargeFileSize, aktiveras funktionen komprimering om du vill minska storleken på filen till en användbar nivå. När gränsen för WarnFileSize eller WarnLargeFileSize uppnås, e-postmeddelanden skickas inte (förutsatt att skickad e-postmeddelanden lagras i mappen Skickat), och objekt kan inte kopieras eller flyttas inom filen. Om filen är en PST-fil som används för att arkivera, att Arkivera automatiskt misslyckas. E-postmeddelanden kan emellertid tas bort eller arkiveras från en PST- eller OST-fil som används som standardleveransplats.

Följande är några av de fel som kan uppstå när filer uppnår den maximala storleken som angetts i registret:
 • När du försöker flytta objekt till en PST- eller OST-fil som har nå gränsen visas följande felmeddelande:
  Det går inte att flytta objekten. Filen <path>\<filename>.pst har nått maximal storlek. Markera de objekt du inte längre behöver för att minska mängden data i filen, och sedan ta bort dem.</filename> </path>
 • När e-postmeddelanden levereras till en PST- eller OST-fil som använder cachelagrat Exchange-läge, och filen har nått gränsen, startas guiden Rensning av postlåda.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 832925 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/03/2016 20:30:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013

 • kbconfig kbhowto kbmt KB832925 KbMtsv
คำติชม