Körbara filer eller DLL-filer kan inte hittas i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Vid försök att köra ett program på en dator med Microsoft Windows XP körs inte programmet, eftersom de körbara filerna eller DLL-filerna inte hittas.
Orsak
Detta kan inträffa om datorns PATH-miljövariabel är längre än 1 024 tecken när programmet installeras. Datorns PATH-miljövariabel är begränsad till 1 023 tecken, plus det avslutande nulltecknet, vilket blir totalt 1 024 tecken. När programmet startas trunkeras sökvägen till 1 024 tecken, och denna trunkerade version skrivs sedan tillbaka till registret.
Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Windows XP 64-bitarsversioner
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn	Plattform  ---------------------------------------------------------------------  27-apr-2004 00:00 6.0.2800.1515   130 560 Fldrclnr.dll   IA-64  27-apr-2004 00:00 5.1.2600.1520  1 272 320 Msgina.dll    IA-64  27-apr-2004 00:00 6.0.2800.1520 14 377 984 Shell32.dll   IA-64  27-apr-2004 00:00 5.1.2600.1515  2 018 816 Sxs.dll     IA-64  27-apr-2004 00:00:00 5.1.2600.1520   497 664 Sysdm.cpl  27-apr-2004 00:00 5.1.2600.1520  1 714 176 Userenv.dll   IA-64  27-apr-2004 00:13 6.0.2800.1515   82 432 Wfldrclnr.dll  x86  26-apr-2004 22:52 5.1.2600.1520   646 144 Winlogon.exe   IA-64  27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   995 328 Wmsgina.dll   x86  27-apr-2004 00:13 6.0.2800.1520  8 349 184 Wshell32.dll   x86  27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1515   676 864 Wsxs.dll     x86  27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   275 456 Wsysdm.cpl  27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   675 840 Wuserenv.dll   x86  11-apr-2004 04:04 5.1.2600.1515   593 408 Wxpsp2res.dll  x86  11-apr-2004 03:33 5.1.2600.1515   592 896 Xpsp2res.dll   IA-64  11-apr-2004 02:18 6.0.2800.1515  2 639 360 Comctl32.dll   IA-64  27-apr-2004 00:00:00           1 813 Controls.man  27-apr-2004 00:00:00            623 Comctl.man
Windows XP 32-bitarsversioner
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn	Plattform  ---------------------------------------------------------------------  27-apr-2004 00:13 6.0.2800.1515   82 432 Fldrclnr.dll   x86  27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   995 328 Msgina.dll    x86  27-apr-2004 00:13 6.0.2800.1520  8 349 184 Shell32.dll   x86  27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1515   676 864 Sxs.dll     x86  27-apr-2004 00:13:00 5.1.2600.1520   275 456 Sysdm.cpl 	  x86  27-apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   675 840 Userenv.dll   x86   26-apr-2004 23:52 5.1.2600.1520   519 168 Winlogon.exe   x86  11-apr-2004 04:04 5.1.2600.1515   593 408 Xpsp2res.dll   x86  27-apr-2004 00:13 6.0.2800.1515   921 600 Comctl32.dll   x86  27-apr-2004 00:13:00           1 812 Controls.man  27-apr-2004 00:13            621 Comctl.man
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Detta problem korrigerades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Mer Information
Efter installation av den här snabbkorrigeringen eller Windows XP Service Pack 2 (SP2) utökas gränsen för PATH-miljövariabeln till 2 048 tecken.Om du vill veta mer om standardterminologi för Microsoft-programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar


Obs! Även efter att snabbkorrigeringen har lagts till, kommer hanteringsaliset ENVIRONMENT (Win32_Environment provider) i WMI att misslyckas om variabeln PATH har fler än 1023 tecken.
Egenskaper

Artikel-id: 832978 – senaste granskning 12/08/2015 05:36:49 – revision: 3.6

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbqfe KB832978
Feedback