Felmeddelande "Felkod: 2779" visas vid installation av Windows SharePoint Services eller vid skapande av en ny innehållsdatabas eller virtuell server

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
ATNär du installerar Microsoft Windows SharePoint Services med standardinställningarna efter den 24 november 2003 visas ett felmeddelande av följande typ:AT
ATMetadatamanifest 'C:\Program\Delade(Vanliga) filer\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmcfg.dll' finns inte eller har en ogiltig signatur.AT AT(Felkod:AT 2779).
ATOm du skapar en ny virtuell server eller en ny innehållsdatabas när du använder Windows SharePoint Services med hjälp av WMSDE (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)) efter den 24 november 2003 visas ett felmeddelande av följande typ:AT
ATMetadatamanifest 'C:\Program\Delade(Vanliga) filer\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmsto.dll' finns inte eller har en ogiltig signatur.AT AT(Felkod:AT 2779).
ATObs! WMSDE (SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)) installeras som standard när du väljer Standardinstallation under installationen av Windows SharePoint Services.AT
Orsak
ATDet här problemet beror på kod för verifiering av signaturerna för DLL-filerna (Dynamic Link Libraries) som installeras tillsammans med Windows SharePoint Services.AT ATPå grund av ett fel i verifieringsalgoritmen kan DLL-signaturerna inte verifieras.AT ATAlla installationer av Windows SharePoint Services drabbas av det här felet efter den 24 november 2003.AT
Lösning
AT

Nya installationer

Om du installerar Windows SharePoint Services för första gången hämtar och installerar du den återutgivna build-versionen av Windows SharePoint Services.AT ATI den återutgivna versionen ingår en programuppdatering som löser problemet med verifiering av DLL-signaturer.AT Om du hämtar och installerar den återutgivna versionen ska du inte använda proceduren i “Lösning” i den här artikeln.

Den återutgivna versionen kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:

Befintliga installationer

Lös problemet genom att installera uppdateringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
829358 Overview of the Critical Update for SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) on Windows Server 2003
Om du vill veta mer om ett annat problem som är löst i den viktiga uppdateringen för SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) i Windows Server 2003 (KB829358) klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
833183 "Cannot connect to configuration database" or "Unable to connect to database" error message when you access your Windows SharePoint Services Web site
Status
ATMicrosoft undersöker problemet och kommer att publicera mer information i den här artikeln när informationen blir tillgänglig.AT ATMicrosoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.AT
Mer Information
ATProblemet gäller inte distributioner av Windows SharePoint Services där Microsoft SQL Server 2000 används för datalagring.AT ATProblemet påverkar inte heller befintliga webbplatser med Windows SharePoint Services.AT
Egenskaper

Artikel-id: 833019 – senaste granskning 12/08/2015 05:37:12 – revision: 10.3

Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbdatabase kbsetup kbprb kbwebservices kbpubtypekc kbmsccsearch KB833019
Feedback