ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Beskrivning av verktyget för borttagning av teckensnittet Bookshelf Symbol 7

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har publicerat ett borttagningsverktyg för teckensnittet Bookshelf Symbol 7. Verktyget används för att ta bort teckensnittet Bssym7.ttf, som ingår i Microsoft Office 2003 och har visat sig innehålla oacceptabla symboler.

I den här artikeln beskrivs hur du hämtar och använder verktyget.
Mer Information
För att kunna använda verktyget på en dator med Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP eller Microsoft Server 2003 måste du vara inloggad på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet.

Så här hämtar och kör du verktyget:
  1. Besök följande Microsoft-webbplats:
  2. Klicka på Hämta.
  3. Spara verktyget i den markerade mappen genom att klicka på Spara.
  4. Leta reda på den hämtade filen i Utforskaren, och kör sedan verktyget genom att dubbelklicka på filen.
  5. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill ta bort teckensnittet Bookshelf Symbol 7.
  6. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
  7. När du ser ett meddelande om att teckensnittet har tagits bort klickar du på OK.
Obs! När du tar bort teckensnittet Bssym7.ttf på en dator med en japansk version av Office 2003, visas kanske vissa fonetiska symboler inte på rätt sätt.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 833404 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/05/2006 21:33:31 - ฉบับแก้ไข: 2.5

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kbinfo kbupdate KB833404
คำติชม