ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Felmeddelandet 0x800A01AD visas vid försök att komma åt webbplatsen Windows Update

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När du försöker komma åt webbplatsen Windows Update visas följande felmeddelande:
Det har uppstått ett fel. Den begärda sidan kan inte visas.
Följande felmeddelande kan också visas:
0x800a01AD Objekt kan inte skapas i Active-X-komponenten.
Följande post kan också förekomma i filen Windows Update.log:
Error   IUENGINE    Determining machine configuration (Error 0x80040154: Class not registered)
Orsak
Det här problemet kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 Service Pack 4 (SP4) är inte installerat.
 • MSXML-programfilerna är felaktigt registrerade.
Lösning
Lös problemet med en eller flera av följande metoder:

Registrera MSXML-programfilern

Följ instruktionerna nedan för att registrera MSXML-filerna:

Obs! Filerna i steg 4 och 6 finns kanske inte på datorn. Om du saknar någon av filerna visas ett felmeddelande av följande slag när du försöker registrera filen:
LoadLibrary("filnamn.dll") misslyckades - Det gick inte att hitta det angivna filnamnet.
Du kan ignorera det här felmeddelandet och gå vidare till nästa steg.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka på Kommandotolken.
 2. Skriv Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml.dll i fönstret Kommandotolken och tryck på RETUR.
 3. När följande meddelande visas klickar du på OK:
  DllRegisterServer i C:\Windows\System32\Msxml.dll DLL lyckades.
 4. Skriv Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml2.dll och tryck på RETUR.
 5. När följande meddelande visas klickar du på OK:
  DllRegisterServer i C:\Windows\System32\Msxml2.dll DLL lyckades.
 6. Skriv Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml3.dll och tryck på RETUR.
 7. När följande meddelande visas klickar du på OK:
  DllRegisterServer i C:\Windows\System32\Msxml3.dll DLL lyckades.
 8. Stäng fönstret Kommandotolken.

Installera MSXML 3.0 SP4

Hämta MSXML 3.0 SP4 från följande Microsoft-webbplats. Följ instruktionerna på webbplatsen för korrekt installation av detta Service Pack:
IE Winup
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 833766 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/14/2010 16:26:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Update

 • kbwindowsupdate kbprb KB833766
คำติชม
© 2016 Microsoft