Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelandet "Stop 0x0000008E" visas efter återställning av en bärbar dator

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Symptom
När du återställer en bärbar dator kraschar Windows XP och följande felmeddelande visas:
Stop 0x0000008E
Orsak
Detta kan inträffa om du gör följande i angiven ordning:
  1. Du installerar snabbkorrigeringen som beskrivs i artikel 820696 i Knowledge Base.
  2. Du inaktiverar den bärbara datorn.
  3. Du har anslutit en CRT-bildskärm till VGA-porten på den bärbara datorn.
  4. Du har aktiverat den bärbara datorn igen.
  5. Du har växlat från LCD-skärmen till CRT-skärmen genom att trycka på FUNCTION och motsvarande snabbtangent för den bärbara datorn.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Detta problem korrigerades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Detta problem korrigerades först i Windows XP Service Pack 2.
Mer Information
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 833837 – senaste granskning 06/20/2005 16:04:13 – revision: 2.0

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • atdownload kbwinxpsp2fix kbfix kbbug KB833837
Feedback