Buffertöverskridning vid JPEG-bearbetning (GDI+) möjliggör körning av kod i Internet Explorer SP1

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS04-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Hela säkerhetsbulletinen finns på följande Microsoft-webbplats:
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild
Egenskaper

Artikel-id: 833989 – senaste granskning 01/12/2015 23:03:03 – revision: 1.0

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin atdownload KB833989
Feedback