Beskrivning av Uppdatering för danska Access 2003: 25 maj 2004

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en uppdatering för den danska versionen av Microsoft Office Access 2003.
INLEDNING
Den här uppdateringen från Microsoft förhindrar ett möjligt fel. Om felet inträffar visas de danska tecknen Ø, Æ och Å inte på rätt sätt i Hjälp och användaren kopplas bort från Internet.

I den här artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar Uppdatering för danska Access 2003: KB834013.

Den här uppdateringen ingick först i Office 2003 Service Pack 1.

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Office 2003 klickar du på följande artikel och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Office 2003

Överst på sidan
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Klientuppdatering

Om du har installerat Access 2003 från en CD har du två möjligheter:
 • Använd Microsoft-webbplatsen Office Update om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar.
 • Installera endast Uppdatering för danska Access 2003: KB834013. Om du vill göra detta följer du instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. På webbplatsen Office Update identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Microsoft Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Update

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: Klicka på Sök efter uppdateringar. När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Uppdatering för danska Access 2003: KB834013

Så här hämtar och installerar du klientuppdateringen:
 1. Hämta uppdateringen.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta klientpaketet för Uppdatering för danska Access 2003: KB834013 nu.
  Utgivningsdatum: 25 maj 2004

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Klicka på Öppna, så startar hämtning och installation av filen Office2003-KB834013-Client-DAN.exe.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office 2003-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När du ser ett meddelande om att installationen har slutförts klickar du på OK.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Office 2003 och sedan installera det igen från original-CD:n.

Överst på sidan

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Access 2003 från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Skapa en fil med namnet KB834013 i Utforskaren.
 2. Hämta uppdateringen.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta det fullständiga paketet för Uppdatering för danska Access 2003: KB834013 nu.
  Utgivningsdatum: 25 maj 2004

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 3. Klicka på Spara, så att filen Office2003-KB834013-FullFile-DAN.exe sparas i mappen KB834013.
 4. Dubbelklicka på Office2003-KB834013-FullFile-DAN.exe i Utforskaren.
 5. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 6. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 7. Skriv c:\kb834013 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 8. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a Admin-sökväg\MSI-fil /p c:\kb834013\MSP-fil shortfilenames=true
  I det här kommandot är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office 2003 (till exempel C:\Office2003), MSI-fil MSI-databaspaketet för Office 2003-produkten (till exempel Pro11.msi) och MSP-fil namnet på administratörsuppdateringen (till exempel Answizintlff.msp).

  Obs! Du kan lägga till växeln/qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Office 2003 och Licensavtal (EULA) inte visas.
 9. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i Admin-sökväg\MSI-fil reinstall=Funktionslista REINSTALLMODE=VOMU
  I det här kommandot är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office 2003 (till exempel C:\Office2003), MSI-fil MSI-databaspaketet för Office 2003-produkten (till exempel Pro11.msi) och Funktionslista en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen.
Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktioner:

Office-produktFunktionsnamn
Microsoft Office Access 2003AccessHelpFiles, GraphHelpFiles, CAGFiles, OISFiles
Microsoft Office Excel 2003GraphHelpFiles, CAGFiles, OISFiles, ExcelHelpFiles
Microsoft Office FrontPage 2003FPHelpFiles, CAGFiles, OISFiles
Microsoft Office InfoPath 2003XDOCSHelpFiles, CAGFiles
Microsoft Office OneNote 2003OneNoteNonBootFiles
Microsoft Office Outlook 2003GraphHelpFiles, CAGFiles, OISFiles, OutlookHelpFiles
Microsoft Office PowerPoint 2003GraphHelpFiles, CAGFiles, OISFiles, PPTHelpFiles
Microsoft Office Publisher 2003CAGFiles, OISFiles, PublisherHelpFiles
Microsoft Office Word 2003GraphHelpFiles, CAGFiles, OISFiles, WORDHelpFiles
Microsoft Office 2003 Standard EditionGraphHelpFiles, CAGFiles, OISFiles, OutlookHelpFiles, PublisherHelpFiles, PPTHelpFiles, WORDHelpFiles, ExcelHelpFiles
Microsoft Office 2003 Professional EditionAccessHelpFiles, GraphHelpFiles, CAGFiles, OISFiles, OutlookHelpFiles, PublisherHelpFiles, PPTHelpFiles, WORDHelpFiles, ExcelHelpFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
829197 Installera uppdateringar av en administratörsinstallation av Office 2003
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan

Uppdatering för Multilingual User Interface Pack i danska Access 2003: KB834013

För att få tillgång till alla funktioner i Access 2003 måste du installera Uppdatering för Multilingual User Interface Pack i danska Access 2003: KB834013 om du använder Multilingual User Interface Pack (MUI). Denna uppdatering finns på följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan

Så avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn  Datum     Tid  Storlek  -------------------------------------------  Acmain10.aw 15-sept-2003 09:34 1 716 802  Fpmain10.aw 15-sept-2003 09:34  788 024  Graph10.aw  15-sept-2003 09:11  278 138  Infmain.aw  15-sept-2003 09:34  502 895  Mstore10.aw 15-sept-2003 09:11  108 110  Oismain.aw  15-sept-2003 09:11  188 881  Olmain10.aw 15-sept-2003 09:12 1 033 813  Onmain.aw  15-sept-2003 09:12  307 077  Pbmain10.aw 15-sept-2003 09:35  870 461  Ppmain10.aw 15-sept-2003 09:13  990 003  Wdmain10.aw 15-sept-2003 09:30 1 380 921  Workfunc.aw 15-sept-2003 09:30  487 606  Xlmain10.aw 15-sept-2003 09:31 1 415 891
Du kan avgöra datum och storlek för filen som är installerad på datorn genom att följa nedanstående anvisningar.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv filnamnet i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på filen i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera datum och storlek för filen som är installerad på datorn på fliken Allmänt.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Access 2003 som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003
Obs! Om Uppdatering för danska Access 2003: KB834013 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.
Överst på sidan

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Genom Uppdatering för danska Access 2003: KB834013 korrigeras följande problem:
 • Rubriker i hjälpavsnitt visas med fel tecken

  När du söker efter ett avsnitt i Hjälp visas vissa rubriker med fel tecken. Ø visas till exempel som 0 och Æ som ?.
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 834013 – senaste granskning 01/10/2015 15:04:34 – revision: 3.2

Microsoft Office Access 2003

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kboffice2003sp1fix kbfix kbupdate KB834013
Feedback