Det går långsammare att komma åt nätverksresurser i Windows XP än i tidigare Windows-versioner

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
På en dator med Microsoft Windows XP kan det ta längre tid att komma åt nätverksresurser än på en dator med Microsoft Windows 2000. Om du till exempel kör ett klientprogram mot en Microsoft Access-databas på en dator med Windows XP, kan problemet medföra att det tar längre tid för detta program än samma Access-program på en Windows 2000-baserad dator att nå databasen.
Orsak
Detta problem uppstår om filerna i nätverket har långa filnamn i stället för den typ av filnamn som användes i 16-bitarsversioner av operativsystemet (8.3). Problemet beror på att omdirigeringskomponenten för SMB-paket (Server Message Block) i Windows XP inte cachelagrar den långa versionen av sökvägsinformationen. Detta medför att Windows XP skickar två SMB-paket för varje anrop till GetFileAttributes.
Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Innan du kan installera den här snabbkorrigeringen måste Windows XP Service Pack 1 vara installerat. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Windows XP 32-bitarsutgåvor
 Datum      Tid  Version    Storlek  Filnamn -------------------------------------------------------------- 07-jul-2004   02:25 5.1.2600.1547 92 160 Cscdll.dll07-jul-2004   02:15 5.1.2600.1551 426 112 Mrxsmb.sys 07-jul-2004   02:15 5.1.2600.1547 166 016 Rdbss.sys
Windows XP 64-bitarsutgåvor
Datum     Tid  Version     Storlek   Filnamn---------------------------------------------------------------------------07-jul-2004 03:29  5.1.2600.1547  237 056  Cscdll.dll IA-64   SP1QFE07-jul-2004 02:19  5.1.2600.1551 1 287 552  Mrxsmb.sys IA-64   SP1QFE26-jun-2004 13:48  5.1.2600.1547  495 616  Rdbss.sys IA-64   SP1QFE 07-jul-2004 03:25  5.1.2600.1547   92 160  Wcscdll.dll x86    WOW 


Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
Viktigt! Förutom att installera denna snabbkorrigering måste du lägga till följande information i registret för att lösa problemet. Gör så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\Parameters
 3. Klicka på Redigera, Nytt och DWORD-värde.
 4. Skriv InfoCacheLevel som ersättning för Nytt värde nr 1 och tryck på RETUR.
 5. Klicka på DWORD-värdet InfoCacheLevel i rutan till höger, klicka på Redigera och klicka sedan på Ändra.
 6. Klicka på Decimal under Bas, skriv 10 och klicka sedan på OK.
 7. Avsluta Registereditorn.

  Obs! InfoCacheLevel har följande giltiga hexadecimala värden. Standardvärdet är 1.
  • 0 = Cachelagring av alla filer och mappar inaktiveras
  • 1 = Cachelagring av filer med korta filnamn (8.3) aktiveras - standardinställningen
  • 10 = Cachelagring av alla filer aktiveras
Workaround
Du kan också kringgå problemet genom att använda 8.3-namn för berörda filer i nätverket.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 834350 – senaste granskning 12/08/2015 05:53:15 – revision: 4.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB834350
Feedback