Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av uppdatering för Excel 2003: 23 mars 2004

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en uppdatering för Microsoft Office Excel 2003. I den här uppdateringen korrigeras ett fel i Excel 2003 som kan medföra att funktionerna SLUMP(), SLUMP.MELLAN(), LUTNING(), SKÄRNINGSPUNKT(), PREDIKTION() och STDFELYX() returnerar felaktiga värden. När uppdateringen har installerats ger funktionerna rätt resultat.

Uppdateringen ingick först i Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Office 2003 klickar du på följande artikel och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Office 2003
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar Excel 2003-uppdateringen: KB834691.
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Klientuppdatering

Om du har installerat Excel 2003 från en CD har du två möjligheter:
 • Använd Microsoft-webbplatsen Office Update om du vill installera alla de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner, säkerhetskorrigeringar och uppdateringar.
 • Installera endast Excel 2003-uppdateringen: KB834691 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. Här identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Update


Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: Klicka på Sök efter uppdateringar. När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Excel 2003-uppdateringen: KB834691


Så här hämtar och installerar du klientuppdateringen:
 1. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta klientuppdateringspaketet för Excel 2003: KB834691 nu.
  Utgivningsdatum: 23 mars 2004

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

  Obs! Du kan hämta en lokaliserad klientversion av Excel 2003-uppdateringen: KB834691 på följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Öppna, så inleds hämtning och installation av Excel 2003-uppdateringen: KB834691.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office 2003-CD:n om du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När du ser ett meddelande om att installationen har slutförts klickar du på OK.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Microsoft Office 2003 och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Excel 2003 från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Skapa en mapp på enhet C i Utforskaren och ge den namnet kb834691.
 2. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta det fullständiga uppdateringspaketet Excel 2003: KB834691 nu.
  Utgivningsdatum: 23 mars 2004

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
  Obs! Du kan hämta en lokaliserad fullständig version av Excel 2003-uppdateringen: KB834691 på följande Microsoft-webbplats:
 3. Klicka på Spara, så sparas installationsfilen för uppdateringen (till exempel Office2003-kb834691-fullfile-enu.exe) i mappen kb83469.
 4. Klicka på Start och sedan på Kör.
 5. Skriv cmd i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 6. Skriv följande rader vid kommandotolken, och tryck på RETUR efter varje rad:
  cd\kb834691

  Office2003-kb834691-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb834691
 7. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 8. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a Admin-sökväg\MSI-fil /p C:\kb834691\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  I det här kommandot är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office 2003 (till exempel C:\Office2003), MSI-fil MSI-databaspaketet för Office 2003-produkten (till exempel Pro11.msi) och MSP-fil namnet på administratörsuppdateringen.

  Obs! Du kan lägga till växeln/qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Office 2003 och Licensavtal (EULA) inte visas.
 9. Distribuera uppdateringen till klientdatorerna genom att klicka på Start och Kör samt skriva följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i Admin-sökväg\MSI-fil REINSTALL=Funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  I det här kommandot är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office 2003 (till exempel C:\Office2003), MSI-fil MSI-databaspaketet för Office 2003-produkten (till exempel Pro11.msi) och Funktionslista en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktion:
  EXCELFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
829197 Installera uppdateringar av en administratörsinstallation av Office 2003
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en administratörsuppdatering. Du kan också läsa nedanstående artikel i Microsoft Office Resource Kit Besök följande Microsoft-webbplats:

Kända problem vid installation av Excel 2003-uppdateringen: KB834691

Utvecklare kan inte komma åt vissa Office-sammansättningar efter installation av uppdateringen. Det här problemet påverkar inte redan utvecklade lösningar.

Obs! Problemet har rapporterats på datorer med Microsoft .Net Framework och Microsoft Windows Server 2003 eller Microsoft Windows XP.

Så här avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller en uppdaterad version av följande fil:
  Filnamn Version  -------------------------  Excel.exe   11.0.6113.0
Så här avgör du vilken version av Excel 2003 som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Excel.exe i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Excel.exe i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av Excel 2003 som är installerad på datorn på fliken Version.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Excel 2003 som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003
Obs! Om Excel 2003-uppdateringen: KB834691 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

I Excel 2003-uppdateringen: KB834691 korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

833855 Snabbkorrigeringspaket för Excel 2003: 29 februari 2004
Egenskaper

Artikel-id: 834691 – senaste granskning 12/08/2015 05:57:02 – revision: 2.3

Microsoft Office Excel 2003

 • kbnosurvey kbarchive kboffice2003sp1fix kbfunctions kbfix kbbug kboffice2003presp1fix kbinfo kbupdate KB834691
Feedback