Beskrivning av Uppdatering för finska Word 2003: 25 maj 2004

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en uppdatering för den finska versionen av Microsoft Office Word 2003.
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.
Uppdateringen ingick först i Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Office 2003 klickar du på följande artikel och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Office 2003
INLEDNING
Genom den här uppdateringen korrigeras ett problem med användargränssnittet för den finska versionen av Word 2003.

I den här artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar Uppdatering för finska Word 2003: KB834702.

Överst på sidan
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Klientuppdatering

Om du har installerat Word 2003 från en CD har du två möjligheter:
 • Använd Microsoft-webbplatsen Office Update om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar.
 • Installera endast Uppdatering för finska Word 2003: KB834702. Om du vill göra detta följer du instruktionerna nedan.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. På webbplatsen Office Update identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Microsoft Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Update

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: Klicka på Sök efter uppdateringar. När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Uppdatering för finska Word 2003: KB834702

Så här hämtar och installerar du klientuppdateringen:
 1. Hämta uppdateringen.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta klientpaketet för uppdatering för Word 2003: KB834702 nu.
  Utgivningsdatum: 25 maj 2004

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Klicka på Öppna, så startar hämtning och installation av filen Word2003-kb834702-client-fin.exe.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Sätt in Office 2003-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 6. När du ser ett meddelande om att installationen har slutförts klickar du på OK.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Microsoft Office 2003 och sedan installera det igen från original-CD:n.

Överst på sidan

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Word 2003 från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Skapa en fil med namnet KB834702 i Utforskaren.
 2. Hämta uppdateringen.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta det fullständiga paketet för uppdatering av finska Word 2003: KB834702 nu.
  Utgivningsdatum: 25 maj 2004

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 3. Klicka på Spara, så att filen Word2003-kb834702-fullfile-fin.exe sparas i mappen KB834702.
 4. Dubbelklicka på Word2003-kb834702-fullfile-fin.exe i Utforskaren.
 5. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 6. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 7. Skriv c:\kb834702 i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, och klicka på OK.
 8. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a Admin-sökväg\MSI-fil /p c:\kb834702\MSP-fil shortfilenames=true
  I det här kommandot är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office 2003 (till exempel C:\Office2003), MSI-fil MSI-databaspaketet för Office 2003-produkten (till exempel Pro11.msi) och MSP-fil namnet på administratörsuppdateringen (till exempel WordintLff.msp).

  Obs! Du kan lägga till växeln/qb+ till kommandoraden, så att dialogrutorna för administratörsinstallationen av Office 2003 och Licensavtal (EULA) inte visas.
 9. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör.

  Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i Admin-sökväg\MSI-fil reinstall=Funktionslista REINSTALLMODE=VOMU
  I det här kommandot är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office 2003 (till exempel C:\Office2003), MSI-fil MSI-databaspaketet för Office 2003-produkten (till exempel Pro11.msi) och Funktionslista en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen.
Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktion:
WORDFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
829197 Installera uppdateringar av en administratörsinstallation av Office 2003
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan

Uppdatering för Multilingual User Interface Pack i finska Word 2003: KB834702

För att få tillgång till alla funktioner i Microsoft Office Word 2003 måste du installera Uppdatering för Multilingual User Interface Pack i finska Word 2003: KB834702 om du använder Multilingual User Interface Pack (MUI). Om du bara vill installera Uppdatering för Multilingual User Interface Pack i finska Word 2003: KB834702 besöker du följande Microsoft-webbplats:Överst på sidan

Så avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller en uppdaterade version av följande fil:
  Filnamn   Version  -----------------------  Wwintl.dll 11.0.5960.0

Du behöver inte installera den här uppdateringen om du har en senare version av en eller flera filer i tabellen. Så här avgör du vilken version av filen Wwintl.dll som är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Wwintl.dll i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Wwintl.dll i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av filen Wwintl.dll som är installerad på datorn på fliken Version.
Obs! Om Uppdatering för finska Word 2003: KB834702 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den. Överst på sidan

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Genom Uppdatering för finska Word 2003: KB834702 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:
 • OK-knappen saknas i dialogrutan Tabellegenskaper

  När du klickar på TabellegenskaperTabell-menyn saknas OK-knappen i dialogrutan Tabellegenskaper.
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 834702 – senaste granskning 01/17/2015 17:35:21 – revision: 2.4

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kboffice2003sp1fix kbfix kbupdate KB834702
Feedback