Vanliga frågor om Microsoft Business Solutions CRM 1.2-rapporter

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Det finns en artikel som kan hämtas med svar på vanliga frågor om rapportering i Microsoft CRM 1.2. Artikeln innehåller information om hur du installerar Microsoft CRM 1.2, kör rapporter, skapar och ändrar rapporter, uppgraderar från Microsoft CRM 1.0 till version 1.2 och felsöker rapportrelaterade felmeddelanden.
Mer Information

Information om filen som kan hämtas

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta FAQ-filpaketet nu.Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Frågor som besvaras i filen

Installation

I avsnittet "Installation" besvaras frågor om installationen av rapportrelaterade komponenter. Om du vill ändra rapporter måste du införskaffa någon av utgåvorna Professional, Developer eller Advanced av Crystal Reports 9. Om du har installerat Crystal Reports 9 på en annan dator än Microsoft CRM-servern, måste du använda Crystal Reports Enhanced Edition som finns på cd-skivan med Crystal Reports Enhancement som ingår i Microsoft CRM.

Det finns information om var du kan införskaffa Crystal Reports 9 på följande Microsoft-webbplats:. Du kan även ringa:
  • USA och Kanada: 1 (800) 877-2340, 1 (604) 681-3435
  • Frankrike (33) (0) 1 4110 1600
  • Tyskland (49) (0) 69 9509 6310
  • Storbritannien (44) (0) 208 566 2020

Köra rapporter

Det finns 119 standardrapporter i Microsoft CRM. I varje rapport visas alla data som användaren har behörighet att visa enligt dennes säkerhetsroll i Microsoft CRM. I standardrapporterna begränsas inte data enligt vissa tidsperioder eller fältvärden, och de baseras på standardinställningarna i en oanpassad Microsoft CRM-implementering. Med funktionen för rapportfiltrering kan användaren filtrera rapporter baserat på vissa inställningar.

Det kan ta allt för lång tid att hämta alla poster för alla rapporter, eftersom informationsmängden ökar när Microsoft CRM används en längre tid i en organisation. Om du har lagt till eller tagit bort fält i Microsoft CRM eller ändrat fältetiketter, matchar inte rapporterna databasen. Det kan därför vara lämpligt att anpassa standardrapporterna så att de bättre passar organisationens behov.

Skapa och ändra rapporter med Crystal Reports 9

Om du vill skapa nya eller ändra befintliga rapporter i Microsoft CRM, måste du införskaffa minst en licens för Crystal Reports 9 Professional, Developer eller Advanced. Läs avsnittet "Installation" tidigare i denna artikel för information om hur du köper och installerar Crystal Reports 9. När du har installerat Crystal Reports 9 och Crystal Reports Enhanced Edition för Microsoft CRM, kan du använda programmet för att redigera befintliga rapporter och skapa nya.

Felsöka rapporter

I detta avsnitt besvaras frågor om prestanda och felmeddelanden.

Uppgradera från Microsoft CRM 1.0 till version 1.2

I detta avsnitt besvaras vanliga frågor om hur rapporteringen påverkas av uppgraderingen av Microsoft CRM.
Referenser
Om du vill veta mer om Microsoft CRM 1.2-rapporter klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
834790 Så här använder du Crystal Reports 9 för att skapa parameterstyrda rapporter för Microsoft CRM 1.2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834791 Lägga till, ta bort och byta namn på Microsoft CRM-rapporter med Microsoft CRM 1.2 Report Manager (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834913 Du uppmanas ange parametrar två gånger när du försöker skriva ut en parameterstyrd rapport i Microsoft CRM 1.2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 834789 – senaste granskning 02/13/2014 18:36:27 – revision: 1.10

Microsoft Business Solutions CRM 1.2

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsreports kbmbsmigrate kbinfo KB834789
Feedback