Viktig information om Windows XP Service Pack 2

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
INLEDNING
Den här artikeln innehåller en lista över artiklar i Microsoft Knowledge Base som ingår i filen Viktigt.txt för Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) och Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. I artikeln finns även en lista över artiklar i Microsoft Knowledge Base med dokumentation om kända problem och annan information om Windows XP SP2 för filen Viktigt.txt. De här problemen och annan information har inte tidigare dokumenterats i en artikel i Microsoft Knowledge Base.

Obs! Funktionerna och komponenterna i Windows XP SP2 ingår också i Windows XP Tablet PC Edition 2005.

838079 Supportverktyg för Windows XP Service Pack 2
Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Mer Information

Hemanvändare

Allmänt

838080 Uppdaterat Systemförberedelseverktyg för Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 och Windows XP Tablet PC Edition 2005

Installation

837783 Krav på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 2
873153 Skärmläsarprogram fungerar inte efter installation av Windows XP Service Pack 2 med hjälp av OOBE
883609 Felmeddelandet "Datorn måste köras på nätström för att detta Service Pack ska kunna installeras" visas vid installation av Windows XP Service Pack 2

Program och enheter

883607 Fel i webbserverfunktioner efter installation av Windows XP Service Pack 2
878461 Bilder visas inte som förväntat, eller HTML-fil ger upphov till felmeddelande i Windows XP Service Pack 2
883613 Externt innehåll hämtas automatiskt till Outlook Express när ett meddelande besvaras eller vidarebefordras på en dator med Windows XP Service Pack 2
878451 Aktivera delning av fjärrskrivbord för Windows NetMeeting i Windows XP Service Pack 2 eller Windows XP Tablet PC Edition 2005
883605 Nya funktioner i Schemalagda aktiviteter på Kontrollpanelen som ingår i Windows XP Service Pack 2
884487 Det går inte att spela upp ett kapitel från en DVD-skiva med WMV HD-format i Windows Media Player

Affärsanvändare

Allmänt

838080 Uppdaterat Systemförberedelseverktyg för Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 och Windows XP Tablet PC Edition 2005
883608 Felmeddelande vid tillägg av referens till COM-objekt i Visual Studio .NET efter installation av Windows XP Service Pack 2
841625 KUppdatering för Windows XP Multilingual User Interface Pack
884768 PROGRAMFEL: Det går inte att stänga ett fönster i Internet Explorer med hjälp av metoden window.setTimeout(window.close,1) i Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installation

837783 Krav på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 2

Program och enheter

883603 Windows Movie Maker 2.1 installeras på datorn tillsammans med Windows XP Service Pack 2

Nätverk och kommunikation

883611 Vissa grupprincipinställningar måste anges före fjärradministration av Gällande principuppsättning eller fjärredigering av lokala grupprincipobjekt i Windows XP Service Pack 2
884020 Program som ansluter till IP-adresser i loopback-adressområdet fungerar inte som förväntat i Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhet

842933 Felmeddelandet "Följande post i sektionen [strings] är för lång och har därför trunkerats" visas vid försök att ändra eller visa grupprincipobjekt i Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
872769 Windows-brandväggen eller Säkerhetscenter kan inte konfigureras på en klientdator med Windows XP Service Pack 2 i ett nätverk med Windows Small Business Server 2003
Referenser
Mer information om funktionsändringar i Windows XP Service Pack 2 finns i dokumentet "Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2" på följande Microsoft-webbplats:
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Egenskaper

Artikel-id: 835935 – senaste granskning 08/11/2005 17:04:41 – revision: 14.2

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

  • kbtshoot kbinfo kbnetwork kberrmsg kbfirewall KB835935
Feedback