Problem i Excel 2002 som korrigeras i Office XP Service Pack 3

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har gett ut Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). I den här artikeln beskrivs vilka problem i Microsoft Excel 2002 som korrigeras. Om du vill veta mer om hur du hämtar och installerar Office XP SP3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
832671 Beskrivning av Microsoft Office XP Service Pack 3
Mer Information

Problem i Excel 2002 som korrigeras i Office XP SP3

Genom uppdateringen korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar om snabbkorrigeringspaket från Microsoft:

823338 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 11 juli 2003
823969 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 10 augusti 2003
827143 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 28 augusti 2003
827978 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 19 september 2003
827984 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix-paket: 25 september 2003
829340 Excel 2002 Post-Service Pack 2 hotfix-paket: 6 oktober 2003


Genom uppdateringen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
324491Felmeddelandet "Filen kan ha ändrats..." visas när en arbetsbok sparas på en nätverksserver i Excel 2002
817578 Det går inte att ändra en länksökväg när ett Excel-tillägg inte har lästs in
822380 XL2002: Excel avslutas plötsligt när en arbetsbok sparas
823026Felmeddelandet "Filen kan inte läsas" visas när en arbetsbok öppnas och försök görs att uppdatera länkar
298955Det går inte att använda ett fältalias i Fråga i vissa databaser från andra tillverkare
320516 XL2002: Excel-filer kan inte öppnas i Utforskaren när Textimportguiden har använts
321286 XL2002: VBA-fel vid makrostart om flera Excel-instanser med RefEdit-kontrollen öppnas
322238 XL2002: Fält i pivottabell fungerar inte efter reparation och återställning av en fil i Excel
323613Felmeddelanden visas vid borttagning av flera kolumner från ett diagram
324051 XL2002: Hundraprocentig CPU-användning vid kopiering av ett stort blad i Excel
324125 XL2002: Syntax för hyperlänk sparas inte korrekt när Excel-fil sparas som HTML-sida
324557 XL2002: Excel slutar svara vid borttagning av delsummor
325207 XL2002: Redigering av pivottabeller återställer inte nya kolumner
325703Beräkna automatiskt är aktivt fastän funktionen har stängts av
327365 XL2002: Arbetsbok öppnas långsamt
328196 XL2002: Arbetsbok stängs oväntat omedelbart efter att den har öppnats
330157 XL2002: Excel avslutas när du klickar på en ActiveX-kontroll
330345 Excel 2002: Anpassade verktygsfält försvinner när Excel avslutas
331401 XL2002: Excel slutar svara vid anrop till Beräkna från en asynkron COM-händelse
331505 XL2002: Excel slutar svara vid försök att redigera en lång formel med en länk
331863Felmeddelandet "Excel kan inte slutföra uppgiften med tillgängliga resurser" visas vid försök att visa spårade ändringar i Excel 2002
811157 XL2002: Excel slutar svara vid borttagning av delsummor
811161Dataetiketter försvinner om värdet överstiger axelmaxvärdet
811207 Data som kopieras från Excel 2002 visas inte i förhandsgranskning i FrontPage 2002
811344 XL2002: En extra arbetsbok öppnas och Excel slutar svara
811541 XL2002: Värden i kombinationsruta återgår till standardvärden efter användning av en annan kombinationsruta
811542 XL2002: Länkar till en säker webbserver kan inte uppdateras
812384 XL2002: Felmeddelandet "Filen kan inte läsas" visas när en arbetsbok öppnas
812647 XL2002: Länkar i OLE-objekt uppdateras inte automatiskt när en fil öppnas i Utforskaren
812668 XL2002: Excel slutar svara när text omvandlas till kolumner i ett kalkylblad från en tidigare version
814020 XL2002: Teckensnittsformat för Excel-data ändras efter redigering i Word
815196 OFFXP: Etiketter i inklistrade Excel-diagramobjekt är förvrängda, oläsliga eller ofullständiga
816997 XL2002: Tidsberäkning i pivottabell kan vara felaktig
819853 XL2002: Felmeddelandet "Filen kan inte läsas" visas när en Excel-fil med en pivottabellrapport öppnas
820432 XL2002: Kommentarer visas på fel plats i arbetsbok som sparas som webbsida
821078 XL2002: Excel avslutas när en kopplingslinje ritas i ett diagram
821136 XL2002: RUN-kommando kan inte användas på DDE-klienter för körning av ett infogat makro efter en säkerhetsuppdatering
821273 XL2002: Arbetsbok skrivs inte ut när Excel används på en Tablet PC
821292 XL2002: Felmeddelande: Körfel nr 13 Typblandningsfel
821456Fel filursprung anges när en textfil öppnas i Excel 2002
821564 XL2002: Dataformat försvinner när data flyttas programmässigt mellan olika områden
826091 XL2002: Vissa hyperlänkar i textrutor fungerar inte när en arbetsbok sparas som webbsida
827270Excel avslutas oväntat med ett felmeddelande när en Excel-arbetsbok med DDE-länkar stängs
Ytterligare problem som korrigeras med Office XP SP3
Dessutom korrigeras problemen i det här avsnittet med Office XP SP3.

Excel avslutas oväntat när ett XML-kalkylblad öppnas

När ett XML-kalkylblad som har skapats i webbkomponenten Kalkylblad i Microsoft Office XP öppnas och visas i Förhandsgranskning, avslutas Excel plötsligt. Problemet beror på otillräcklig utskriftsinformation.

Fel tecken hittas i Excel 2002 vid sökning efter ett visst utökat tecken

Fel tecken hittas i Excel 2002 vid sökning efter ett visst utökat tecken.EnableItemSelection-metoden fungerar inte

Om en OLAP-källa används för en pivottabell i Excel 2002 fungerar inte anrop till EnableItemSelection-metoden, och VBA-felmeddelandet 1004 visas kanske. Problemet uppstår inte om data hämtas från en SQL-källa eller en intern källa.Konstanten för sorteringsmetoden är xlStroke

Vid inspelning av ett makro för en fonetisk sortering av en kolumn i Excel 2002, version för traditionell kinesiska, används konstanten xlStroke för sorteringsmetoden i stället för konstanten xlPinYin för den fonetiska sorteringen.VBA-moduler går förlorade när en digital signatur används i en arbetsbok

När en Excel 2000- eller Excel 97-arbetsbok ges en digital signatur med hjälp av Excel 2002, kan VBA-moduler som tillhör arbetsboken gå förlorade när arbetsboken sparas. När arbetsboken öppnas kan följande felmeddelande för Microsoft Visual Basic visas:
Fel vid försök att få åtkomst till filen. Nätverksanslutningen kan ha avbrutits.
Om du klickar på OK och sedan på Aktivera makron visas kanske följande felmeddelande:
Det finns fel i "filnamn.xls", men Microsoft Excel kunde öppna filen genom att utföra nedanstående reparationer. Spara filen om du vill att reparationerna ska sparas permanent.

Förlorade Visual Basic-projekt.
Förlorade ActiveX-kontroller.Excel 2002 slutar svara när villkorsparametern i anropet till databasfunktionen ändras

Excel 2002 slutar svara om en databasfunktion, till exempel DSUM, används när villkorsparametern för funktionen baseras på en cell som fylls i automatiskt med funktionen =Rand() eller =RANDBETWEEN().XML-data konverteras inte korrekt i Excel 2002

När ett XML-dokument öppnas med Excel 2002 importeras bara det sista elementet i varje rad i XML-datatabellen till kalkylbladet.Felmeddelandet "'MSQUERY.EXE' kan inte köras" visas på en dator med Windows 98

Vid försök att importera externa data till en arbetsbok slutar MSQuery att svara, eller följande felmeddelande visas:
"MSQuery.exe" kan inte köras


VBA HPageBreaks.Add-metoden medför att Excel 2002 slutar svara

När ett VBA-makro används för att ange sidbrytningar i en Excel 2002- arbetsbok, med hjälp av HPageBreaks.Add-metoden, visas följande meddelande om körfel:
Körfel nr -2147417848 (80010108):

Automation-fel
Det anropade objektet har kopplats från sina klienter.


Felmeddelandet "-2147417848 Metoden Format i objektet Område misslyckades" visas vid körning av ett VBA-makro

Vid försök att köra ett makro i en Excel-arbetsbok kan följande meddelande om körfel visas:
-2147417848 Metoden Format i objektet Område misslyckades
Om du kommentar bort alla kodrader som innebär formulärformatering i arbetsboken fungerar makrot utan fel.Ritade objekt flyttas när en Excel-arbetsbok sparas

När du sparar en Excel 2002-arbetsbok kan ritade objekt som rektanglar och ovaler flyttas i arbetsboken när du sparar, stänger och sedan åter öppnar arbetsboken.Länkade kalkylblad ger upphov till felmeddelandet "Oväntat fel" i webbläsare med grundläggande autentisering

När en länk mellan två Excel-kalkylblad uppdateras visas felmeddelandet "Oväntat fel". Problemet uppstår om filerna finns på en Microsoft IIS-server med grundläggande autentisering och öppnas i Microsoft Internet Explorer.Felmeddelandet "Unable to derive parameter information when parameter marker is a function argument" visas när en ny databasfråga skapas

När du skapar en ny databasfråga för hämtning av data från en SQL-server kan det hända att följande felmeddelande visas:
ODBC SQL Server Driver
Unable to derive parameter information when parameter marker is a function argument.
När du klickar på OK visas följande felmeddelande:
ODBC SQL Server Driver
Invalid descriptor index


En Excel-fil öppnas med OLE och stängs sedan, men Excel-processen avslutas inte

När en Excel-fil öppnas och stängs med hjälp av OLE-automatisering (Object Linking and Embedding) avslutas inte Excel-processen som förväntat.En delad Excel-arbetsbok avslutas oväntat vid försök att spara den

Excel kan avslutas oväntat när du öppnar eller sparar en delad Microsoft Excel-arbetsbok med anpassade vyer, där en eller flera av vyerna innehåller en multipel av tio sidbrytningar, till exempel 10, 20, 30 och så vidare.

Data går förlorade när en Excel 2002-arbetsbok innehåller data som har angetts med hjälp av återanrop till xlDefineBinaryName-funktionen

När en Microsoft Excel 2002-fil med data som har angetts med hjälp av återanrop till xlDefineBinaryName-funktionen sparas, går alla efterföljande data förlorade när arbetsboken öppnas igen, om arbetsboken är lösenordsskyddad och datamängden överstiger det maximala antalet byte som ryms i en post.

Felmeddelande visas i Excel 2002

Följande felmeddelande visas i Excel 2002:
Microsoft Excel har stött på ett problem och måste avslutas. Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Felrapporten innehåller en signatur av följande slag:
Programnamn    Programversion   Modulnamn   Modulversion förskjutning ------------------------------------------------------------------------ excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2 excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdcb excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  0001009d excel.exe    10.0.4302.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264 excel.exe    10.0.3506.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264
Andra programversioner, modulversioner och förskjutningar är också möjliga.
xl2002 xl2k2 hänger låser kraschar fryser säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering uppdatera säkerhet bugg programfel kontext fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad specialutformad omfattning särskild påverkad
Egenskaper

Artikel-id: 836031 – senaste granskning 12/08/2015 06:13:15 – revision: 1.6

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbinfo KB836031
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)