Problem i Outlook 2002 som korrigeras i Office XP Service Pack 3

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har gett ut Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). I den här artikeln beskrivs vilka problem i Microsoft Outlook 2002 som korrigeras.
Om du vill veta mer om hur du hämtar och installerar Office XP SP3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
832671 Beskrivning av Microsoft Office XP Service Pack 3
Mer Information

Problem i Outlook 2002 som korrigeras i Office XP SP3

Genom Office XP SP3 korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar om snabbkorrigeringspaket från Microsoft:
822614 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 1 juli 2003
823328 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 English Post-Service Pack 2: 3 juli 2003
823956 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 18 juli 2003
823968 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 27 juli 2003
823970 Tillgänglighet för snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 10 augusti 2003
825813 Tillgänglighet för snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 15 augusti 2003
827137 Tillgänglighet för snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 22 augusti 2003
827146 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 29 augusti 2003
827970 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 12 september 2003
827979 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 19 september 2003
829343 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 7 oktober 2003
829344 Det franska snabbkorrigeringspaketet Outlook 2002 Post-Service Pack 2: 13 oktober 2003
Genom uppdateringen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

290011 OL2002: Det går inte att redigera en uppgift i Uppgiftslista i vyn Kalender
321423Outlook-objektmodulen kan inte användas för att ange SaveSentMessageFolder-egenskapen för ett e-postobjekt från ett tillförlitligt COM-tillägg i Outlook 2002
321683 OL2002: Ett meddelande om åtkomstfel visas när en mötesförfrågan vidarebefordras till en användare som har ett ombud
322707 OL2002: Felaktiga sökresultat vid avancerad sökning i Outlook 2002
323242 OL2002: Anpassad MAPI-överföringstjänst gör att meddelanden inte hämtas omedelbart i Outlook
323612 OL2002: Felmeddelande: Microsoft LDAP-katalog: Det går inte att kontakta LDAP-katalogserver (81)
323366Nytt webbläsarfönster visas inte när du klickar på aktivt innehåll på en webbsida som tagits emot som HTML-formaterat e-postmeddelande i Outlook 2002
324131Undermappar importeras inte vid import av e-postdata från Netscape Communicator 4.x
324273Outlook 2002 slutar svara och ett meddelande om åtkomstfel visas när ett uppgiftsobjekt som är skadat eller har fel format öppnas
324315 Registerinställningen PSTDisconnectDelay påverkar inte hur länge automatisk komprimering sker för personliga mappfiler (.pst) i Outlook 2002
324533 OL2002: Ny journalpost för kontakt skapar två länkar till kontakten
324829Outlook 2002 slutar svara när en LDAP-mottagare läggs till i Kontakter
324918 OL2002: Felmeddelandet "Åtgärden misslyckades. Ett objekt kunde inte hittas" visas vid ett försök att lägga till en bifogad fil i ett återkommande möte
324932 Uppmaning att spara eller avsluta visas vid stängning av ett anpassat formulär i Outlook 2002
324940 OL2002: Det går inte att besvara meddelanden som öppnas med metoderna "IMAPISession::PrepareForm" och "IMAPISession::ShowForm"
325200Anpassad Outlook-profil ignoreras om flera Office XP-produkter är installerade
325219Ett e-postmeddelande som markerats som läst i Inkorgen i Outlook 2002 markeras som oläst när det vidarebefordras eller besvaras
325895 OL2002: Filtrerade vyer fungerar inte med anpassade nyckelordsfält
326257Automatiskt radbyte efter fungerar inte i Outlook 2002
326311Det går inte att skicka krypterade e-postmeddelanden till en kontakt under arbete offline
326347 OL2002: Kontaktens titel ingår i journalpost för en kontakt
327019 OL2002: Det går inte att skicka e-post till vissa e-postmottagare
327058 OL2002: Meddelandetext i olevererbar rapport är tom
327291 OL2002: Felmeddelande visas vid försök att synkronisera postlåda efter att den har flyttats till en annan Exchange-server
327295 OL2002: E-postadress flyttas till ett annat adressfält
327316Sökresultatet är tomt när "Ce mois" (denna månad) används som sökfilter vid avancerad sökning i franska Outlook 2002
327317 OL2002: Felaktig tolkning av italienska telefonnummer i Outlook-kontakter
327547 OL2002: Påminnelser fungerar inte tillförlitligt med central profil
327563 OL2002: Uppgiftsnamn visas inte i Outlook vid utskrift av kalendrar med uppgifter grupperade efter kategori i vyn Kalender
327573 Radbrytningar infogas inte som förväntat i texten i ett e-postmeddelande i Outlook 2002
327594 OL2002: Knappar i verktygsfält är inte tillgängliga vid växling mellan vykontroller på en sida i en Outlook-arbetsmapp
327595 OL2002: Extra signatur läggs till när en bifogad fil infogas programmässigt
328005 OL2002: Felmeddelande vid utskrift av kalenderinformation på en Xerox Document Center-skrivare
328281 OL2002: Rutorna "Till" och "Skickat" är inte ifyllda i mappen Skickat när e-postprofilen är konfigurerad för en IMAP-server
328323Outlook avslutas vid försök att öppna en kontakt från mappen Kontakter eller från en gemensam kontaktmapp
329098 OL2002: Tillägg inaktiveras om Outlook först startas genom en process
329294 OL2002: Arkivera automatiskt inaktiveras inte vid användning av registernyckeln DoAging
329295 OL2002: Programmet där MAPI-profiler skapas eller konfigureras programmässigt avslutas oväntat
329305 En bild i en signatur visas inte på rätt sätt i meddelanden i Outlook 2002
329430 OL2002: Felmeddelande visas vid omstart av Outlook i onlineläge om objekt har markerats för borttagning i offlineläge
329431 OL2000: Ändringar i ett vidarebefordrat meddelande ger upphov till oönskade ändringar i det ursprungliga meddelandet
329447 OL2002: Standardutskriftsformatet ställs in på Minne vid utskrift från en IMAP-mapp
329454 Outlook 2002-meddelandeformat har företräde framför Exchange-servermeddelandeformat
329458 OL2002: Outlook slutar svara när en LDAP-server väljs från adressboken
329653 OL: Automatiskt sparade Outlook-meddelanden med inbäddade objekt blir dubbelt så stora med Word som standardredigerare
329660 OL2002: Felmeddelanden visas vid försök att öppna DirX-adressboken i Outlook
329691Blanksteget mellan för- och efternamn i användarnamnet tas bort när ett IMAP-konto sparas i Outlook 2002
329966 OL2002: Meddelanden markeras som olästa vid IMAP-synkronisering när de har lästs i offlineläge
330073 OL2002: Platsfält fylls inte i vid schemaläggning av resurskonto
330460 OL2002: Meddelanden på POP3-server tas bort vid hämtning av meddelanden till Outlook fastän "Lämna en kopia av meddelandena på servern" har markerats
330981 OL2002: Felmeddelande: Postlådan för Exchange-konferenser är inte korrekt konfigurerad
330898Det går inte att logga in med Outlook 2002 på en IMAP-server
331057 När GetIdsFromNames anropas från Outlook vid IAttach avslutas Outlook eller felmeddelandet "MAPI_NO_SUPPORT" visas
331483 OL2002: Snabbsökning kan inte användas i en stor delad mapp i Inkorgen
331788 OL2002: Vissa anpassade formulär visas inte korrekt i Förhandsgranskning
331908 OL2002: "IExchExtCommands::DoCommand"-returen hanteras inte
331938 OL2002: Kontaktinformation i en kontaktlänk kan inte hämtas programmässigt utan att Outlook 2002 körs
810194 OL2002: Felmeddelandet "Det gick inte att hitta filen" visas när DLL-filen för dialogrutor används för att öppna flera Outlook-meddelandefiler
810260 OL2002: Adressfältets layout ändras efter installation av Office XP Service Pack 1 (SP-1)
811296 OL2002: Outlook slutar svara i filen Mso.dll när ett meddelande som arkiverats med ett program från en annan tillverkare öppnas
810364En regel i Outlook medför att Outlook 2002 slutar svara
811472 OL2002: Användare som skickar en länk med ett e-postmeddelande från Internet Explorer ombeds välja en profil
811950 OL2002: Överföringstjänsten meddelas inte om konfigurationsändringar när tjänsten prenumererar på händelsen nkConfigHasChanged.
812478 OL2002: AlwaysSign- eller AlwaysEncrypt-principen används inte på besvarade eller vidarebefordrade meddelanden
812480 OL2002: Outlook-vykontroll returnerar endast aktuellt datum
812790 OL2002: Det ursprungliga meddelandets prefix saknas när ett meddelande med oformaterad text besvaras eller vidarebefordras
813506 OL2002: Felmeddelandet "Värdet för den avtalade tidens ledig/upptagen-information är ogiltigt" visas vid försök att öppna en avtalad tid
813565 OL2002: Dialogrutan "Kontakter med samma namn har påträffats" visas inte när en befintlig kontakt sparas i mappen Kontakter
813949 OL2002: Fjärrpost hämtar huvuden för borttagna meddelanden
814134 OL2002: QueryIdentity-egenskapen returnerar meddelandet MAPI_W_NO_SERVICE
814377 OL2002: Felmeddelandet "Objektet kan inte öppnas. Det går inte att utföra åtgärder på meddelanderubriker i den här mappen" visas vid öppnande av e-post
814554 OL2002: "Set ActiveExplorer.CurrentFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolder<FolderName>)" fungerar inte som förväntat i händelsen FolderSwitch
814556 OL2002: Felmeddelande: Det gick inte att komma åt den angivna sökvägen till mappen
814563 OL2002: Programkörningsfel vid tillägg av en genväg på en dator med Windows NT 4.0
814758 OL2002: Fel kontakt tas fram när tjeckiska tecken skrivs in i offlineadressboken
814993 OL2002: Offlineadressbok hämtas när Outlook konfigureras för offlineanvändning
815355 OL2002: Ledig/upptagen-fältet visar felaktigt upptagen hela dagen
815482 OL2002: Kolumnbredden i adressboken återställs till standardinställningarna
815924 OL2002: Namn visas inte i rutan "Sökresultat" vid sökning efter namn med dubbelbytetecken i en LDAP-adressbok
816020 OL2002: Kalender som sparas som webbsida visar inga avtalade tider den sista dagen
816140 Infofält uppdateras inte när ombud accepterar ett undantag till återkommande mötesförfrågan
816477 OL2002: Det går inte att skicka oformaterade meddelanden med Extended MAPI
817030 OL2002: Startsidan för en gemensam mapp är inte tillgänglig offline utan nätverksanslutning
817073 OL2002: Outlook-regel som baseras på en LDAP-post aktiveras inte
817270 OL2002: Nummersändaren i Outlook slår en nolla före ett internt telefonnummer
815626 OL2002: Spanska: Starttid för återkommande möte ändras från A.M. till P.M.
817325 OL2002: Spara som-format ändras till för- och efternamn
817420 OL2002: Felmeddelande: "Resurs har avböjt mötet eftersom det är återkommande"
817302 OL2000: Röstknappar saknas i e-postmeddelanden som öppnas i ett DMS-e-postsystem
817422 OL2002: Kryssrutan "Varna alltid vid filer av den här typen" är inte tillgänglig
818500 OL2002: Fältet Arbete 2 ingår inte i kontakter som läggs till från den globala adresslistan
818250 OL2002: Riktnummer ingår i lokalt nummer för Outlook-kontakt när telefonnumret är konfigurerat för Österrike
818581 OL2002: Programmässigt infogad bifogad fil har tom ikon och ingen beskrivning
818900 OL2002: Sökväg konverteras inte till UNC när den infogas som hyperlänk
819103 OL2002: Tangentbordsspråket ändras vid start av Microsoft Outlook
819538 OL2002: E-postmeddelanden som skickas går förlorade om adressen har klistrats in från ett mottaget e-postmeddelande
819969 OL2002: Fel namn markeras i listan över e-postmeddelanden när ett dubbelbytetecken skrivs in som första tecken i avsändarens visningsnamn
819971 OL2002: Fel e-postadress i rutan Till
820029 OL2002: Felmeddelande: "Det gick inte att kryptera detta meddelande... "
820367 OL2002: Felmeddelande i filen Mso.dll vid svar på ett e-postmeddelande som skickades med hjälp av alternativet "Skicka svar till"
820368 OL2002: Fel datum och tid visas för läskvitton
820722 OL2002: Regler visas som avstängda i Regelguiden
820733 OL2002: Programmässigt infogad bifogad fil har tom ikon och ingen text
821188 OL2002: Felmeddelandet "...Servern är inte tillgänglig..." visas vid arbete offline
821291OL2002: Felmeddelandet "Det dokument som är angivet i fältet Office-dokument är inte associerat till ett Office-program..." visas när ett Microsoft Office-dokument bifogas till en begäran om ett onlinemöte
821468 OL2002: Det går inte att ange ett filter när en kalendervy skapas programmässigt
821667 OL2002: Det går inte att använda kontrollen Databindning i Outlook för att visa en annan användares Outlook-mapp
821804 OL2002: Mappen Aktiviteter dupliceras upprepade gånger när en annan användares postlådemapp visas
822115 OL2002: Objekt i mappen Skickat kan visas som skickade även om de inte har levererats
822558 Outlook avslutas oväntat på grund av en åtgärd i ett anpassat formulär
822846 OL2002: Deltagarstatus återställs efter tillägg av en ny deltagare i ett återkommande möte
823232 OL2002: Rutan Till fylls automatiskt med mottagare när en mötesförfrågan vidarebefordras
824212 OL2002: Ändring av accepterat återkommande möte sparas inte
827349 OL2002: Felmeddelandena 0x8004210A, 0x800CCC0B och 0x8004210B visas när e-post skickas och tas emot med ett POP3-e-postkonto
321174Dubbla e-postmeddelanden tas emot när du klickar på Skicka/ta emot i Outlook 2002
321419Ett anpassat MAPI-överföringsprogram fungerar inte som förväntat med Outlook 2002
324830 Felmeddelande visas vid försök att besvara krypterat e-postmeddelande
324856En accepterad mötesförfrågan visas inte i kalendern för en Exchange Server-postlåda i Outlook 2002
328178Ett e-postmeddelande med ett anpassat formulär kan inte öppnas i Outlook 2002
810488 Ett HTML-formaterat e-postmeddelande som skickas med Outlook 2002 kommer inte fram till en mottagare med ett annat e-postprotokoll

Ytterligare problem som korrigeras med Office XP SP3

Dessutom korrigeras problemen i det här avsnittet med Office XP SP3.

Startdatum för det japanska och koreanska månåret är felaktigt

I Kalendern i Outlook 2002 anges det japanska och koreanska månårets startdatum 2006 som den 28 januari och 2016 som den 8 februari. Korrekta datum är den 1 januari 2006 och den 9 februari 2016.Platsen sparas inte i listan över senast använda avtalade tider

När du skapar en ny avtalad tid i Kalendern i Outlook 2002, finns kanske inte den senaste platsen för en annan avtalad tid i listan över senast använda i listrutan Plats.Samma meddelande hämtas fleras gånger från POP-e-postserver

När du hämtar nya meddelanden eller låter Outlook 2002 automatiskt hämta nya meddelanden från en POP-e-postserver, hämtas samma meddelande kanske flera gånger. Det här problemet uppstår även om kryssrutan Lämna en kopia av meddelandena på servern har avmarkerats.Påverka dialogrutan "Det går inte att uppdatera gemensam ledig/upptagen-information"

Vid ett försök att uppdatera publicerad ledig/upptagen-information från Outlook-kalendern visas kanske följande felmeddelande:
Det går inte att uppdatera gemensam ledig/upptagen-information.
Obs! Detta kan inträffa i sällsynta fall vid nätverksproblem.Word är inte e-postredigerare vid tillägg av en anpassad användaregenskap till ett e-postmeddelande i Outlook

Om du lägger till en anpassad användaregenskap i ett e-postmeddelande i Microsoft Outlook 2002 startar Microsoft Word inte längre som standardredigerare för e-post när du försöker vidarebefordra eller besvara det ändrade e-postmeddelandet.

Obs! Det här problemet uppstår i både RTF (Rich Text Format) och HTML-formaterade e-postmeddelanden.Meddelande om skriptfel visas vid försök att visa Hotmail-webbsida

Vid försök att visa en Hotmail-webbsida i Microsoft Internet Explorer kan det hända att följande felmeddelande visas:
Skriptfel i Internet Explorer
Ett fel har uppstått i skriptet på den här sidan.


Ingen fråga om du vill skicka ett kvitto på borttagen e-post visas

När du tömmer mappen Borttaget skickas kvittot Oläst för alla meddelanden med läskvitto från ett POP-e-postkonto, utan att du tillfrågas om du vill skicka kvittot. Det här problemet uppstår inte om du avmarkerar kryssrutan Ta bort mottagna meddelanden från servern.Trots att Exchange-användarkontot öppnas från ett säkert formulär visas ändå dialogrutan för Outlook-säkerhet

Om du använder ett formulär med CDO-object (Collaboration Data Objects) för att automatiskt godkänna tillgång till ett Exchange-konto, ombeds du ändå att godkänna tillgång till kontot.Om Nortel-kryptering avlägsnas från ett meddelande försvinner meddelandetexten

Om ett meddelande finns i en personlig mappfil (.pst) som är krypterad och signerad med ett Nortel-certifikat, och krypteringen sedan avlägsnas men meddelandet lämnas signerat, försvinner innehållet.Felmeddelandet "Cannot copy the items" visas när ett meddelande dras till en ny mapp

När ett meddelande dras mellan olika mappar på en IMAP-server visas kanske följande felmeddelande:
Cannot copy the items. The server responded:
'Error in IMAP command received by the server.'


Felmeddelandet "Microsoft Outlook kan inte startas" visas vid försök att öppna en Outlook 2002-fil

Vid försök att öppna en Outlook 2002-fil på en dator med Microsoft Windows XP kan det hända att följande felmeddelande visas:
Microsoft Outlook
Det går inte att starta Microsoft Outlook.Läskvitto skickas från Outlook 2002 utan fråga

När ett nytt meddelande med en begäran om läskvitto tas emot skickas läskvittot utan föregående fråga. Det här problemet uppstår om du har markerat alternativet för att visa en meddelanderuta när ny e-post anländer.Meddelande om körfel 1406 visas vid skapande av ett program där egenskapen AssistantTelephoneNumber för ett ContactItem-objekt anges

När ett program där egenskapen AssistantTelephoneNumber för ett ContactItem-objekt används visas följande meddelande om körfel:
Körfel1406:
ERROR_TLW_WITH_WSCHILD
Det går inte att skapa ett underfönster på översta nivån.


Dubbla parametrar kan överföras till Outlook.exe

Det är möjligt att överföra dubbla kommandoradsparametrar till Outlook.exe.


Endast den första förekomsten av ett återkommande möte visas i kalendern

Om flera enstaka förekomster av ett återkommande möte vidarebefordras visas endast den tidigaste förekomsten i kalendern hos den som tar emot de vidarebefordrade förekomsterna.

Ett felmeddelande visas i Outlook 2002

Följande felmeddelande visas i Outlook 2002:
Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas.
Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Felrapporten innehåller en signatur av följande slag:
Programnamn    Programversion   Modulnamn   Modulversion förskjutning ------------------------------------------------------------------------ outlook.exe   10.0.4024.0   msctf.dll    5.1.2600.0   19264 outlook.exe   10.0.4024.0   msctf.dll    5.1.2600.0   0000b57b outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5 outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ede outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ee5 outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0   19264 outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7   0001cd21 outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5 outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2600.0   19264 outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001cc2b outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ede outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.8   0000ee0b
Andra programversioner, modulversioner och förskjutningar är också möjliga.
säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering uppdatera säkerhet bugg programfel kontext fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad specialutformad omfattning särskild påverkad hänger kraschar fryser OL2002 OL2k2
Egenskaper

Artikel-id: 836033 – senaste granskning 12/08/2015 06:13:26 – revision: 4.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB836033
Feedback