Problem i Word 2002 som korrigeras i Office XP Service Pack 3

Sammanfattning
Microsoft har gett ut Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). I den här artikeln beskrivs vilka problem i Microsoft Word 2002 som korrigeras.Om du vill veta mer om hur du hämtar och installerar Office XP SP3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
832671 Beskrivning av Microsoft Office XP Service Pack 3 (S832671)
Mer Information

Problem i Word 2002 som korrigeras i Office XP SP3

Genom uppdateringen korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar om snabbkorrigeringspaket från Microsoft:
823329 Tillgänglighet för snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 3 juli 2003
823957 Snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 18 juli 2003
823961 Snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 27 juli 2003
823962 Snabbkorrigeringspaketet Office XP Post-Service Pack 2: 28 juli 2003
823972 Snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 9 augusti 2003
825814 Snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 15 augusti 2003
827138 Snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 21 augusti 2003
827971 Snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 12 september 2003
827973 Snabbkorrigeringspaketet Office XP Post-Service Pack 2: 12 september 2003
827980 Snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 19 september 2003
827986 Snabbkorrigeringspaketet Word 2002 Post-Service Pack 2: 25 september 2003
829342 Snabbkorrigeringspaketet Office XP Post-Service Pack 2: 7 oktober 2003
Genom uppdateringen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
290981 WD2002: Dialogrutan "Konvertera fil" visas när du försöker öppna en textfil
293005 OL2002: Bifogade filer i Outlook visas i lista över senast använda filer
327043 WD2002: Kolumner sorteras felaktigt i Word
821526Word 2002 kraschar vid utskrift av dokument i bakgrunden
822528 WD2002: Kontroller i Kontroller återgår till designläge vid rullning i dokument
822716VBA-rutin i Word 2002 som går igenom styckesamlingen för ett dokument går långsammare än förväntat
822847 WD2002: Felmeddelandet "Word har stött på ett problem" visas när ett dokument öppnas
822891 WD2002: Former som innehåller text ändrar storlek när ett Word 2000-dokument öppnas i Word 2002
823154När flera ListNum-fält får bokmärke ser alla korsrefererenser likadana ut
823200 WD2002: Korsreferensfält i ett jämfört dokument visas som noll
823233 WD2002: Felmeddelande visas när en adresslista bifogas i guiden Kopplad utskrift
823476Det går inte att spara ändringar av ett Word-dokument som delas i ett nätverk
823777 WD2002: Citattecken i kinesiskt dokument ändras till olika tecken
827340 WD2002: Det går inte att stryka under en tabb i en numrerad lista
286864 WD2002: Det går inte att bläddra framåt eller bakåt i webbverktygsfältet
292097 WD2002: Ingenting händer när du klickar på en bild med en hyperlänk
292158 WD2002: Alla sidnummer i ett dokument ändras oväntat till 0 (noll)
292174 WD2002: Felmeddelande: Det går inte att läsa formateringen i detta dokument. Spara hela dokumentet nu.
308937 PROGRAMFEL: Word 2002 returnerar ett felmeddelande vid anrop till IPrint::Print trots att dokumentet skrivs ut
320902 WD2002: Borttagen text visas åter i dokument efter granskning av ändringar
324328 WD2002: Lösenord efterfrågas vid stängning av ett Word-dokument som har öppnats i en webbläsare
325527 WD2002: Dokument skrivs ut med bred högermarginal och liten text om pratbubblor stängs av
325620 WD2002: Uppmaning att spara dokument med ett inbäddat objekt visas när den sparade egenskapen anges
326041 WD2002: Det går inte att markera en ram eller texten inuti den när ett Word-dokument med en ram skapas
327579 WD2002: Månad och dag visas inte i förväntad ordning i ett dokument för kopplad utskrift som är länkat till en extern datakälla
327667 FIX Word2002: IOleObject::DoVerb returnerar RPC_E_SERVERFAULT när vissa dokument öppnas
327871 WD2002: Funktionen Jämför och sammanfoga dokument visar felaktiga ändringar
328092 WD2002: Infogade tabeller justeras inte när dokumentet öppnas igen
328100 WD2002: "Ogiltigt dokumentnamn eller sökväg" visas när ett dokument öppnas
328232 WD2002: Felmeddelande visas vid redigering av komplexa tabeller
328474 WD2002: Ensidig mall öppnas som tvåsidig
328528 WD2002: Excel-diagram klistras in som objekt i icke-engelsk version
328683 WD2002: Text försvinner eller döljs i Word-dokument när VBA-metoden SaveAs används
328707 WD2002: Tabeller i sidhuvud och sidfot flyttas åt höger när Word 2000-dokument öppnas
329040 PPT2002: Figurer visas inte när Microsoft Word används för att klistra in en tabell med figurer i en Microsoft PowerPoint-presentation
329280 WD2002: Text som tas bort och markeras som dold skrivs ut när funktionen Spåra ändringar används
329587 WD2002: Anpassad N-up-inställning i Word ignoreras i skrivare
329808 WD2002: Word-objekt konverteras till grafik när ett dokument stängs och sparas med knappen Stäng
329809 WD2002: Översättningstjänster startar inte när en proxyserver med grundläggande autentisering används
329815 WD2002: Efter incheckning av ett dokument fungerar inte AutoOpen- eller Document_open-makron som förväntat
329976 WD2002: Tabeller för en sida utvidgas till två sidor
330300 WD2002: Felmeddelandet "4198" visas när ett Word-tabellobjekt stängs
330432 WD2002: Styckenumrering försvinner när en text klistras in i ett nytt dokument
331325 KORRIGERING: Tangentbordsinmatning går förlorad i Word 2002 i Windows 98 och Windows ME när hjälpmedelsklient körs
331492 WD2002: Excel-kalkylbladsobjekt med färgad text skrivs ut svart
331899 WD2002: Roterad text i tabell skrivs inte ut som förväntat
331941 WD2002: Fel dokumentformatering om egenskapen DeletedTextMark anges med inaktiverade revisionspratbubblor
331945 WD2002: BeforeClose-händelsen körs inte när kryssrutan "Fönster i Aktivitetsfältet" är avmarkerad
332114 WD2002: Teckensnitt ändras i textrutor
810162 WD2002: Åtgärdsfönster visas inte vid start
810361 KORRIGERING: Oformaterad textlänk ger upphov till felmeddelande när ett objekt infogas eller uppdateras i en tabell
811946Outlook slutar svara (låser sig) när ett e-postmeddelande besvaras
812637 WD2002: När Word 2002 används för att öppna ett Word 97-dokument bevaras inte ett angivet värde i NumberPosition-egenskapen
813815 WD2002: Villkorsfält som refererar till autotextposter uppdateras inte fullständigt första gången
813816 WD2002: Styckemarkering i sidhuvud finns kvar när texten tas bort
814137 WD2002: Teckensnitt ändras när ett tecken skrivs i IME från ett annat företag
814407 WD2002: Om sparande av dokument med spårade ändringar eller kommentarer avbryts skapas en falsk post i DMS
814482 WD2002: Spåra ändringar ger pratbubbla på fel plats vid borttagning av fotnotstext
814507 WD2002: Bilder i dokument som öppnas på diskett eller nätverksenhet ändras till rött X vid användning av anpassat program
814673 WD2002: Rader eller kolumner saknas i inklistrat Microsoft Excel-kalkylblad
815006 WD2002: VBA-metoden Find.Execute ReplaceAll returnerar inte ursprunglig markering
815621 WD2002: Anpassat verktygsfält i mall ger upphov till felmeddelande när Word avslutas
816476 WD2002: Teckensnitt ändras i textrutor som infogas genom Autotext
816478 WD2002: Formateringsfönster innehåller flera kopior av samma listformat
817000 WD2002: Franska: Manuell duplex översätts felaktigt som dubbelsidig utskrift
818052 WD2002: Inställning för sidor per ark ignoreras i Word vid utskrift från dialogobjektet wdDialogFilePrint
818328 WD2002: Text som radbryts runt en höger till vänster-tabell skrivs ut under tabellen
818791 WD2002: Det tar lång tid att öppna och bläddra i RTF-filer
820734 WD2002: Tomma rader utelämnas inte i inkluderad fil med kopplingsinstruktioner vid kopplad utskrift

Ytterligare problem som korrigeras med Office XP SP3

Dessutom korrigeras problemen i det här avsnittet med Office XP SP3.

Efter installation av säkerhetsuppdateringen MSO3-035 slutar Word 2002 att svara vid körning av anpassad VBA-kod

När du har installerat säkerhetsuppdateringen som beskrivs i artikel 827653 (MSO3-035) "MS03-035: Fel i Microsoft Word gör att makron kan köras automatiskt" och försöker köra ett anpassat Microsoft VBA-program (Visual Basic for Applications) eller använder en DOT-mall med VBA-makron slutar Word att svara.Den thailändska Bahttext-funktionen kan inte konvertera större tal än 1230

Det går inte att konvertera ett större tal än 1230 till den thailändska valutan, baht, när du försöker använda funktionen Bahttext i Microsoft Office Word 2003 i en fältkod.Det går inte att använda Pleading Wizard i Word 2002

När du försöker använda Pleading Wizard skapas ett tomt dokument, guiden stannar och Pleading-dokumentet slutförs inte. Det här problemet uppstår när Word-tillägget för Microsoft Works Suite läses in i Word 2002.Om du avslutar Word 2002 när dialogrutan Grundläggande autentisering visas i Microsoft Windows NT begärs en Internetbaserad tjänst upprepade gånger i Word

När du använder Word och en Internetbaserad funktion som medför att dialogrutan Grundläggande autentisering visas och du sedan försöker avsluta Word, verkar det som om Word avslutas, men programmet körs fortfarande i bakgrunden och begär gång på gång Internettjänsten du försökte använda.Vid försök att infoga flera arabiska tecken med ALT + det numeriska tangentbordet infogas inte tecknen som dubbelriktad text

Vid försök att infoga Unicode-sekvensen för flera arabiska tecken med hjälp av ALT + det numeriska tangentbordet infogas tecknen som standardtecken och inte som dubbelriktade tecken.När en ramsida skapas klipps namnet av

När en ny ramsida skapas klipps ramnamnet av efter den första bokstaven i namnet, normalt "F".Det går inte att skicka ett Word 2002-dokument till Microsoft PowerPoint 2002

Det går inte att skicka en Word 2002-disposition till PowerPoint 2002 med hjälp av funktionen Skicka till Microsoft PowerPoint i Word på en dator med Microsoft Windows 98. Om du försöker göra detta visas följande felmeddelande:
Det går inte att hitta eller köra programmet.


Felmeddelandet "Grafikfiltret kunde inte konvertera denna fil" visas när en bild infogas programmässigt i Word 2002

Vid försök att infoga en bild i Word med hjälp av VBA-funktionen Application.Dialogs(wdDialogInsertPicture) visas följande körfelsmeddelande:
Körfel nr 5382:
Grafikfiltret kunde inte konvertera denna fil. (bildfilsnamn.ext)


Datumfältet i Word 2002 visar fel månad och år

När ett Datum-fält i Word innehåller den gemena bokstaven "b" visas en månad som tre slumpmässiga tecken och fel år som två eller fyra siffror.En indexpost som förekommer på flera sidor i ett dokument visas som en enda förekomst i index

Om text som förekommer på samma sida i olika avsnitt i ett dokument markeras som en indexpost, visas den markerade texten som en enda post, och bara den första förekomsten av den markerade texten visas i index.

Indexposten kan till exempel förekomma på sidan 1 i avsnitt 2 och på sidan 1 i avsnitt 3.Kapslade bokmärken i ett RTF-dokument ändras när dokumentet öppnas

Om du öppnar ett RTF-dokument med kapslade bokmärken medan ett HTM-dokument som innehåller text i sidhuvudet redan är öppet i Word, kan de kapslade bokmärkena ändras i RTF-dokumentet. RTF-dokumentet kan till exempel innehålla kapslade bokmärken av följande slag:
Vi [testar] bokmärken] i dag
Om du öppnar dokumentet medan ett HTM-dokument med text i sidhuvudet är öppet kan de kapslade bokmärkena i RTF-dokumentet förändras till följande exempel:
[Vi [testar] bokmärken] i dag
Obs! Så här visar du bokmärken i ett Word-dokument: klicka på AlternativVerktyg-menyn, markera kryssrutan BokmärkenVisa-menyn och klicka på OK.Felmeddelande om "okänt tecken" visas eller resultatet blir noll när ett fält innehåller bokstaven E eller N

Ett numeriskt fält eller formulärfält i Word kan ge resultatet 0 (noll) eller följande felmeddelande om det innehåller bokstaven E eller N:
Fel! Okänt tecken i formatsträng.


Microsoft Excel-kalkylblad med länkar till Word-bokmärken uppdateras inte

När du öppnar ett Excel-kalkylblad kan det hända att du uppmanas att uppdatera länkarna till Word-dokument i arbetsboken. När du klickar för att uppdatera länkarna uppdateras de inte som förväntat.

Dessutom kan något av följande inträffa när ett Excel-kalkylblad öppnas:
 • Information i Excel-kalkylbladet som är länkad till bokmärken i Word-dokument under uppdateringen visas som nollor (000), fyrkanter (###) eller #NAME.
 • Följande felmeddelande visas:
  Microsoft Word har stött på ett problem och måste avslutas.
Word 2002 slutar svara när stora textstycken kopieras och klistras in

När du kopierar stora textstycken från Word och sedan använder Klistra in special som RTF-text i ett annat program slutar Word att svara.

Ett felmeddelande visas i Word 2002 Följande felmeddelande visas i Word 2002:
Microsoft Word har stött på ett problem och måste avslutas.
Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Felrapporten innehåller en felsignatur av följande slag:
Programnamn    Programversion   Modulnamn   Modulversion förskjutning ------------------------------------------------------------------------ winword.exe    10.0.5815.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8e winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b4 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001ccbc winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cde5 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cedb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cee3 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19264 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.8 0000ee95 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101c6 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 0022604a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8e winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 003a003a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 fa72c968 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011e2f winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10096 winword.exe    10.0.4030.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0000005c winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce32 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19313 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19264 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cbff winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll 	5.2.3628.0 0000eb0d winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0000ffff winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001925d winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.8 0000ee99 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 80000004 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 6c642e6c winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.3579.0 12248 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0 19379 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0 000193d0 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2505.0 000192bf winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001ccb5 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd0f winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 469367 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8
Dessutom kan andra programversioner, modulversioner och förskjutningar förekomma.
wd2002 wd2k hänger fryser kraschar inf OFFXP korrigeringsfil fix lista säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering uppdatera säkerhet bugg programfel kontext fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad specialutformad omfattning särskild påverkad
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 836036 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/18/2006 09:19:53 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbinfo KB836036
คำติชม