Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ange platsen för en PST-fil i Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du anger platsen för den personliga mappfilen i Microsoft Outlook (.pst) genom att ändra profilfilen för Outlook (.prf).
Mer Information
Det finns två sätt att ange platsen för PST-filen. I den första metoden används Microsoft Office 2003 Custom Installation Wizard (CIW) för att skapa PRF-filen. I den andra metoden används en grundläggande PRF-fil med en anpassad inställning för PST-filen.

Obs! Du kan inte ange följande alternativ för PST-filen med hjälp av en PRF-fil, utan du måste använda systemprinciper:
 • Ställ in funktionen Arkivera automatiskt så att den körs var x dag, där x är antalet dagar som ska gå innan Arkivera automatiskt startas.
 • Konfigurera Arkivera automatiskt så att du tillfrågas innan filerna arkiveras.
 • Konfigurera Arkivera automatiskt så att endast inaktuella objekt i e-postmappar tas bort.

Metod 1: Ändra en befintlig PRF-fil


CIW ingår i Microsoft Office Resource Kit 2003. I följande steg beskrivs hur du med hjälp av CIW kan skapa en Outlook-profil där det ingår en PST-fil. I det här fallet heter PST-filen Archive.pst, och platsen som ska användas är mappen C:\Mappnamn. Du kan ändra sökvägen och filnamnet efter behov.

Obs! Mappsökvägen till PST-filen måste finnas för att den här metoden ska fungera.
 1. Starta Microsoft Office 2003 CIW.
 2. Klicka på Nästa på sidan Anpassad installation.
 3. Ange önskad Microsoft Windows Installer-paketfil (.msi) på sidan Öppna MSI-filen och klicka på Nästa.
 4. Klicka på Skapa en ny MST-fil och sedan på Nästa.
 5. Fortsätt att klicka på Nästa tills du kommer till sidan Outlook: Anpassa standardprofil.
 6. Gör följande på sidan Outlook: Anpassa standardprofil: klicka på Ny profil, skriv ett namn på profilen i rutan Profilnamn och klicka på Nästa.
 7. Lägg till önskade inställningar, till exempel namnet på Microsoft Exchange-servern och användarnamnet, och klicka på Nästa.
 8. Lägg till önskade inställningar till följande sidor genom att upprepa steg 7 tills du kommer till sidan Outlook: Ta bort konto och exportinställningar.
 9. På sidan Outlook: Ta bort konto och exportinställningar klickar du på Exportera filinställningar.
 10. Skriv sökvägen och filnamnet i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.
 11. Klicka på Slutför och Avsluta.
 12. Starta en textredigerare, till exempel Anteckningar, och gör följande ändringar av PRF-filen du sparade i steg 10:
  1. Under Section 2 - Services in Profile skriver du ServiceX=Microsoft Outlook Client i avsnittet [Service List].
  2. Skapa ett avsnitt [ServiceX] under Section 4 - Default values for each service genom att skriva följande:
   [ServiceX]
  3. I [ServiceX]-avsnittet du skapade i steg 12b skriver du AutoArchiveFileName=c:\FolderName\archive.pst under Section 4 - Default values for each service.
  4. I [Microsoft Outlook Client]-avsnittet skriver du AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324 under Section 6 - Mapping for profile properties.
 13. Importera PRF-filen med hjälp av Outlook, eller distribuera PRF-filen med en installationsmetod som stöds.

Metod 2: Skapa en egen PRF-fil


Du kan skapa en egen PRF-fil med standardinställningarna så här:
 1. Starta en textredigerare, till exempel Anteckningar.
 2. Arkiv-menyn klickar du på Nytt och skriver eller kopierar in följande text:
  ; Exempel på PRF-fil för skapande av Outlook-profiler med PST-placering. ; ; Följande PRF-fil är ett exempel på hur du kan skapa en PRF-fil som ; konfigurerar en profil med följande tjänster: Microsoft Exchange Server, Outlook ; Adressbok, och Personliga mappar. Avsnitt 1 till och med 5 kan ändras ; ÄNDRA INTE AVSNITT 6. Det förhindrar sannolikt att profilen ; skapas på rätt sätt. Vid redigering måste du vara noga med att egenskapsvärdena ; motsvarar egenskapstyperna. ; Observera att avsnitt 2 och 3 är likartade. Avsnitt 2 avgör typ och antal ; för MAPI-tjänster, medan avsnitt 3 avgör antalet konton. Avsnitt 4 och ; 5 är också likartade. Avsnitt 4 avgör inställningarna för de olika MAPI-tjänsterna, ; medan avsnitt 5 avgör inställningarna för Internet-konton. Avsnitt ; 6, slutligen, visar de möjliga inställningarna för MAPI-tjänster. ; Avsnitt 1 – Profilstandardvärden. ; ************************************************************************[General] Custom=1 ; -- Nödvändigt. Anger att detta är en anpassad PRF-fil. ProfileName=Microsoft Outlook DefaultProfile=Yes OverwriteProfile=Yes DefaultStore=Service2; ************************************************************************ ; Avsnitt 2 – Tjänster i profilen. ; ************************************************************************ ; Listan över MAPI-tjänster som kommer att läggas till i profilen.[Service List] Service1=Microsoft Outlook-klienttjänst2=Microsoft Exchange Server-tjänst3=Outlook-adressbokstjänst4=Personliga mappar ;Service5=Internet-e-post ; Om du lägger till en Internet-e-posttjänst måste du också lägga till ett konto i ; avsnitt 3.; ************************************************************************ ; Avsnitt 3 – Lista över Internet-konton. ;******************************************************************* ; Listan över konton som kommer att skapas.[Internet Account List]; ************************************************************************ ; Avsnitt 4 – Standardvärden för de olika tjänsterna. ; ************************************************************************[Service1] ;	Inga konfigurerade inställningar.;----Outlook AutoArchive------ DoAutoArchive=True AutoArchiveFileName = “c:\temp\archive.pst”[Service2] ConversionProhibited=TRUE HomeServer=<ange servernamnet> Namnpåpostlåda=%användarnamn%[Service3] Ben=TRUE ;	-- Dummyegenskap. Får inte tas bort eller ändras.[Service4] Sökvägtillpersonligamappar=c:\outlook.pst ; Katalogerna i sökvägen till de personliga mapparna måste redan finnas.[Service5]; ************************************************************************ ; Avsnitt 5 – Värden för de olika Internet-kontona. ; ******************************************************************* ; Inställningarna för varje konto som kommer att skapas. Tillgängliga ; kontoinställningar visas i avsnitt 3 nedan..; ************************************************************************ ; Avsnitt 6 – Mappning för profilegenskaper. FÅR INTE ÄNDRAS. ; ************************************************************************; ************************************************************************ ; Outlook-inställningar som lagrats i profilen [Microsoft Outlook Client] SectionGUID=0a0d020000000000c000000000000046DoAutoArchive=PT_BOOLEAN,0x0320AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324FormDirectoryPage=PT_STRING8,0x0270 ;	-- URL-adressen till Exchange Web Services Form Dir
 3. Om du använder Anteckningar klickar du på Spara somArkiv-menyn.
 4. Skriv filsökvägen och namnet i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara.
  Obs! Spara filen med filnamnstillägget .prf.
 5. Avsluta Anteckningar.
 6. Importera PRF-filen med hjälp av Outlook, eller distribuera PRF-filen med en installationsmetod som stöds.
Om du vill veta mer om hur du distribuerar Outlook 2003 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
828377 Installationsmetoder för distribution av Office 2003
Om du vill veta mer om hur du distribuerar Microsoft Outlook 2002 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308383 Skapa en administratörsinstallationspunkt för distribution av en anpassad version av Office XP

Om du vill veta mer om hur du skapar en PRF-fil med CIW klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308300 Skapa en PRF-fil för konfigurering av MAPI-profiler under en anpassad installation av Outlook 2002

Om du vill veta mer om hur du importerar en PRF-fil från Outlook klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
296192 Ytterligare kommandoradsväxlar


OL2003
Egenskaper

Artikel-id: 836755 – senaste granskning 04/06/2005 16:11:00 – revision: 1.2

 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbhowto kbinfo KB836755
Feedback