Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Supportverktyg för Windows XP Service Pack 2

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs uppdateringar för Windows-supportverktyg som ingår i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Om du är supporttekniker eller nätverksadministratör kan du använda Windows supportverktyg för nätverkshantering och felsökning.
Mer Information
I Windows XP SP2 ingår uppdateringar för följande supportverktyg:
 • Ipseccmd.exe
 • Httpcfg.exe
 • Replmon.exe
 • Iadstools.dll
 • Extract.exe
 • Bitsadmin.exe
 • Netdom.exe
Supportverktygen installeras inte automatiskt tillsammans med Windows XP SP2. Om du vill installera supportverktygen på en dator med Windows XP kör du filen Setup.exe från mappen \Support\Tools på Windows XP-CD:n.

Hjälpfilen för Windows XP-supportverktyg finns i filen Support.cab. I hjälpfilen finns en beskrivning av varje fil med tillhörande syntax, exempel på utdata och anmärkningar. Sök i hjälpfilen om du behöver specifik information om hur du använder verktygen. Om du behöver mer hjälp skriver du verktygsnamn/help vid en kommandotolk och trycker på RETUR.

Mer information om hämtning av Windows XP SP2 finns på följande Microsoft-webbplats: De uppdaterade supportverktygen kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:

Ipseccmd.exe

Använd verktyget Ipseccmd.exe för att hantera och övervaka IPSec-principer på datorer med Windows XP. Verktyget har uppdaterats med följande funktioner:
 • Stöd för import och export av principer.
 • Förbättrad direkthjälp som nås med hjälp av alternativet /?.
 • Borttagning av lagringsalternativet för Active Directory-katalogtjänsten.
 • Ett alternativ för beständig lagring.
 • Alternativet Visa för skapande av information om grupprincipobjekt.
 • Möjlighet att dynamiskt aktivera och inaktivera Oakley-loggning.

HTTPCfg.exe

HTTP-konfigurationsverktyget (Httpcfg.exe) ingår i Microsoft Windows Server 2003 supportverktyg. Det här verktyget ingår nu i Windows XP supportverktyg. Använd verktyget för att ange, ta bort och söka efter konfigurationsinformation som namnområdesreservation, SSL-servercertifikat och IP-lyssningslistan för HTTP-drivrutinen (HTTP.SYS).

Replmon.exe

Med Active Directory Replication Monitor (Replmon.exe) kan du visa replikering, synkronisering och topologi för Active Directory. Filen har uppdaterats som en lösning på problemet att Replmon.exe bara kan visa 200 replikeringspartner. I det här fallet loggas ett fel i Replmon.exe som liknar följande fel:
### iadstools.log Warning   Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <date> <time> IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The API returned more partners than IAdsTools is designed for. Information Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <date> <time? IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The function completed successfully, returning (0) entries for directory partition (DC=domain,DC=corp,DC=example,DC=com). ###

Iadstools.dll

Filen Iadstools.dll är en hjälp-DLL för ADSI (Active Directory Service Interfaces). Filen har uppdaterats som lösning på problemet att funktionen GetDirectPartnersEx bara stöder 200 anslutningsobjekt.

Extract.exe

Med verktyget Extract.exe kan du extrahera filer från en CAB-fil. Filen har uppdaterats med gränskontroll till alternativet som överförs till kommandot Extrahera.

Bitsadmin.exe

Verktyget BITS Administration är ett kommandoradsverktyg som styr BITS (Background Intelligent Transfer Service) i Windows. Verktyget har uppdaterats med följande funktioner:
 • /TRANSFER överför en enstaka fil med ett enda kommando.
 • /ADDFILESET lägger till flera filer till ett jobb med hjälp av ett enda kommando.
 • /ADDFILEWITHRANGES lägger till en fil där bara vissa delar av filen måste hämtas.
 • /REPLACEREMOTEPREFIX ändrar hämtningsplatsen för en grupp filer.
 • /SETACLFALGS och /GETACLFLAGS aktiverar kopiering av ACL-poster (Access Control List).
 • /UTIL /SETIEPROXY och /UTIL /GETIEPROXY anger och hämtar Internet Explorer-proxyinställningarna för den aktuella användaren.
 • /UTIL /VERSION hämtar versionsinformation för den installerade BITS-versionen.
 • /UTIL /REPAIRSERVICE reparerar en skadad BITS-installation.

Netdom.exe

Kommandoradsverktyget Netdom.exe kan användas för att ansluta en dator till en domän eller för att hantera ett datorkonto.
 • Med kommandot /JOINDOMAIN ansluts en dator till en domän.
 • Med kommandot /JOINWORKGROUP ansluts en dator till en arbetsgrupp.
 • Med kommandot /RENAME byts datorns namn i domänen.

Problem

 • Om du har en tidigare version av supportverktygen installerade på datorn och installerar supportverktygen för Windows XP SP2 utan att ta bort den tidigare versionen, installeras inte filerna Iadstools.doc, Iadstools.dll och Replmon.exe i supportverktygsmappen.

  Obs! Du påverkas inte av detta problem om någon av följande förutsättningar föreligger:
  • Du tar bort en tidigare version av supportverktygen från datorn innan du installerar supportverktygen för Windows XP SP2.
  • Du har inte installerat någon version av supportverktygen på datorn innan du installerar supportverktygen för Windows XP SP2.
  Problemet uppstår därför att versionsnumret för filerna Iadstools.dll och Replmon.exe i supportverktygen för Windows XP SP2 är 1.0.0.2234. I tidigare versioner av supportverktygen för Windows XP SP2 är versionsnumret för filerna Iadstools.dll och Replmon.exe 1.1.0.1. I Windows Installer används under en uppgradering versionsnumren för att avgöra om filen är nyare. (Ett senare versionsnummer motsvarar en nyare fil.) Eftersom versionsnumret i supportverktygen för Windows XP SP2 är lägre än i tidigare versioner av supportverktygen för Windows XP, tar Windows Installer bort de gamla filerna utan att installera de nyare.

  Om du redan har installerat supportverktygen för Windows XP SP2 löser du problemet genom att köra installationsprogrammet igen. På sidan Installationsalternativ i installationsguiden för Windows supportverktyg klickar du på Lägg till/ta bort, klickar sedan på Nästa och installerar sedan om supportverktygen genom att följa instruktionerna som visas. Nu installeras filerna ladstools.doc, ladstools.dll och Replmon.exe i supportverktygsmappen.
Lastnosti

ID članka: 838079 – Zadnji pregled: 06/14/2005 22:04:00 – Revizija: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbinfo kbfix kbdeployment KB838079
Povratne informacije