ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Uppdaterat Systemförberedelseverktyg för Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 och Windows XP Tablet PC Edition 2005

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) innehåller en uppdaterad version av Systemförberedelseverktyget (Sysprep.exe) för Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003. Sysprep.exe finns i CAB-filen för Distributionsverktyg i Windows XP SP2. Använd den här versionen av Sysprep.exe för att distribuera Windows XP SP2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 och Windows Server 2003.

Obs! Funktionerna och komponenterna i Windows XP SP2 ingår också i Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Hämta den senaste versionen av distributionsverktygen genom att besöka följande Microsoft-webbplats och klicka på Deployment Tools:

Verktygen finns också i mappen Support\Tools på produkt-CD:n för Windows XP SP2. Om du vill veta hur du skaffar Windows XP SP2-CD:n besöker du följande Microsoft-webbplats och klickar på Order Windows XP Service Pack 2 on CD: Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Mer Information

Systemförberedelseverktyget

Systemförberedelseverktyget i Windows XP gör det möjligt för administratörer att förbereda Windows XP- och Windows Server 2003-systemavbildningar som en del av en automatisk distribution. Verktyget är en uppdaterad version av programmet Sysprep som ingår i Windows Server 2003.

Systemförberedelseverktyget kan användas för att utföra följande uppgifter på ett sätt som stöds av Microsoft:
  • Förbereda Windows för dubblering från en dator till en annan dator.
  • Ändra säkerhetsidentifierare samt andra system- och konfigurationsinställningar för att göra dem unika.
  • Konfigurera användarspecifik information så att den kan anpassas av slutanvändaren när Windows startar första gången.
  • Skapa avbildningar av operativsystem.
  • Dubblera diskar.
  • Automatisera miniinstallationsprogrammet för Windows.
  • Utföra granskningsaktiviteter.

Filen Sysprep.inf

Sysprep.inf är svarsfilen för programmet Sysprep.exe. Skapa Sysprep.inf genom att köra guiden Konfigurera installationsprogrammet. Välj alternativet Sysprep Answer file.

Deploy.cab-mappen

Mappen Support\Tools\Deploy.cab innehåller detaljerad dokumentation av de senaste funktionerna i distributionsverktygen och hur de används. Programmet Sysprep.exe ingår i dokumentationen.

windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2 "Distributionsverktyg för Windows XP SP2"
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 838080 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/10/2011 14:02:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

  • kbadmin kbsecurity kbsettings kbconfig kbpolicy kbhowto kbdeployment kbenv kbinfo KB838080
คำติชม