ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Lista över korrigeringar för Internet Explorer i Windows XP Service Pack 2

ATINLEDNINGAT
I den här artikeln beskrivs problem med Microsoft Internet Explorer och uppdateringsscenarier som åtgärdas genom Windows XP Service Pack 2 (SP2).

ATOm du vill veta mer om hur du skaffar Windows XP Service Pack 2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:AT
322389 ATSkaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XPAT
Mer Information
Genom Windows XP SP2 åtgärdas följande problem med Internet Explorer:

Kortkommandot ALT+N fungerar inte som förväntat.

Kortkommandot ALT+N kan inte användas för att välja ett skärmelement. Om du till exempel använder Microsoft-guiden .NET Passport kan kortkommandot ALT+N inte användas för att välja knappen Nästa efter den första sidan. I stället väljs Informationsfältet i Internet Explorer.

Detta händer endast om Informationsfältet visas.Om du vill veta mer om Informationsfältet för Internet Explorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
843017 ATBeskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP Service Pack 2AT
Undvik problemet genom att använda TAB-tangenten för att flytta till skärmelementet och sedan trycka på BLANKSTEG eller RETUR. Du kan också välja skärmelementet med pekdonet.

Det går inte att lägga till zonen Den här datorn till säkerhetszoner i Internet Explorer

Det går inte att lägga till zonen Den här datorn till säkerhetszoner i Internet Explorer med hjälp av följande registerundernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
Om du vill veta mer om hantering av säkerhetszoner och sekretessinställningar för Internet Explorer i registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
182569 Beskrivning av registerposter för säkerhetszonerna i Internet Explorer

Skadliga ActiveX-kontroller blockeras i Internet Explorer

I Windows XP SP2 Kill-biten för att förhindra att skadliga ActiveX-kontroller laddas på webbsidor i Internet Explorer. Den här funktionen förhindrar emellertid att vissa webbsidor fungerar som de ska.Om du vill veta mer om hur Kill-biten påverkar ActiveX-kontroller klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
240797 ATHindra en ActiveX-kontroll från att köras i Internet ExplorerAT
870669 Inaktivera ADODB.Stream-objektet i Internet Explorer
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 838199 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/07/2005 16:02:47 - ฉบับแก้ไข: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

  • kbtshoot kberrmsg KB838199
คำติชม