Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Project 2003: 14 september 2004

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar säkerhetsuppdateringen för Project 2003: KB838344.
INLEDNING
Genom den här uppdateringen elimineras ett säkerhetsproblem som beror på att en särskilt utformad bild kan användas för att köra skadlig kod på en användares dator på grund av ett säkerhetsproblem i grafiktolkens kod.

Obs! Den här uppdateringen ingår i Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1). Om Project 2003 SP1 är installerat på datorn behöver du inte installera säkerhetsuppdateringen Project 2003: KB838344. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873459 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Project 2003
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS04-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan
Mer Information

Hämta och installera uppdateringen

Klientuppdatering

Om du har installerat Microsoft Office Project 2003 från en CD har du två möjligheter:
 • Använd Microsoft-webbplatsen Office Update om du vill installera de senaste uppdateringarna automatiskt med alla tillgängliga Service Pack-versioner och offentliga uppdateringar.
 • Installera endast säkerhetsuppdateringen Project 2003: KB838344 genom att följa instruktionerna nedan.
Obs! Vi rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Update. På Microsoft-webbplatsen Office Update identifieras din installation av Microsoft Project, och du uppmanas installera det som behövs för att din Project-installation ska bli aktuell.

Microsoft-webbplatsen Office Update


Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt besöker du följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast säkerhetsuppdateringen Project 2003: KB838344


Så här hämtar och installerar du uppdateringen:
 1. Hämta uppdateringen.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta säkerhetsuppdateringen Project 2003: KB838344 nu.

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Klicka på Spara, så att filen Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe sparas i den valda mappen.
 3. Leta reda på mappen dit du har hämtat filen i Utforskaren, och dubbelklicka på Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe.
 4. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 5. Läs licensavtalet och klicka på Ja om du accepterar det.
 6. Sätt in Project 2002-CD:n i CD-ROM- eller DVD-enheten om du uppmanas till det och klicka på OK.
 7. När du ser ett meddelande om att installationen har slutförts klickar du på OK.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Project 2003 och sedan installera det igen från original-CD:n.

Överst på sidan

Administratörsuppdatering

Om du har installerat Project 2003 från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Hämta uppdateringen.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  HämtaHämta säkerhetsuppdateringen Project 2003: KB838344 nu.

  Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Skapa en ny mapp på enhet C i Utforskaren och ge den namnet KB838344.
 3. Klicka på Spara, så att filen Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe file sparas i mappen C:\KB838344.
 4. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 5. Skriv följande rader vid kommandotolken, och tryck på RETUR efter varje rad:
  cd\kb838344
  Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb838344
 6. Läs licensavtalet och klicka på Ja om du accepterar det.
 7. Avsluta Kommandotolken genom att skriva exit.
 8. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a Admin-sökväg\MSI-fil /p c:\KB838344\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  I det här kommandot är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Project 2003 (till exempel C:\Project2003), MSI-fil MSI-databaspaketet för Project 2003 (till exempel filen Prjproe.msi) och MSP-fil namnet på administratörsuppdateringen (till exempel Project2003-KB838344-FullFile.msp).

  Obs! Du kan tillfoga växeln /qb+ till kommandoraden, så att dialogrutan Licensavtal (EULA) inte visas.
 9. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i Admin-sökväg\MSI-fil reinstall=Funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  I det här kommandot är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Project 2003 (till exempel C:\Project2003), MSI-fil MSI-databaspaketet för Project 2003 (till exempel filen Prjproe.msi) och Funktionslista en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL, eller så kan du installera följande funktion(er):
  ProductNonBootFiles
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
829197 Installera uppdateringar av en administratörsinstallation av Office 2003
Information om hur du distribuerar en uppdatering för Microsoft Office 2003 i en företagsmiljö finns på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan

Så här avgör du om uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller uppdaterade versioner av följande fil:
  Datum     Tid  Version   Storlek    Filnamn------------------------------------------------------28-feb-2004 10:16 6.0.3264.0 1 773 568 Gdiplus.dll
Så här avgör du om uppdateringen är installerad på datorn:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. Klicka på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Gdiplus.dll i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Gdiplus.dll i den högra rutan, och klicka sedan på Egenskaper.

  Obs! Om det finns mer än en Gdiplus.dll-fil på datorn kontrollerar du att du använder den som är associerad med Office 2003.
 5. På fliken Allmänt kontrollerar du vilket datum Gdiplus.dll har skapats, samt tid och storlek.
Obs! Om säkerhetsuppdateringen Project 2003: KB838344 redan är installerad på datorn visas följande felmeddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.
Överst på sidan

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

I säkerhetsuppdateringen Project 2003: KB838344 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Säkerhetsproblem i grafiktolkens kod som gör att en angripare kan använda en särskilt utformad bildfil för att köra skadlig kod

Det finns ett säkerhetsproblem i grafiktolkens kod som gör att en särskilt utformad bildfil som infogas i en projektplan kan göra det möjligt att köra skadlig kod på en användares dator.


Överst på sidan
Referenser
Om du är administratör kan du installera alla nödvändiga säkerhetsuppdateringar för GDI+ i en enda "batch"-process. Om du vill veta mer om hur du skapar och använder en batchfil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ utan meddelanden, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
885885 Skapa och använda en batchfil för att installera flera säkerhetsuppdateringar för GDI+ för Office-program utan meddelanden
Project, Office, säkerhet, patch, korrigeringsfil, prestanda, tillförlitlighet, uppdatera, hämta, 2003, snabbkorrigering, fix, korrigering, gdiplus
Egenskaper

Artikel-id: 838344 – senaste granskning 01/10/2015 15:20:37 – revision: 1.3

 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbbug kbfix kbupdate KB838344
Feedback