Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felsöka problem med att trådlösa tangentbord eller möss inte svarar

INLEDNING
När någon av produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" används sker följande:
 • Ett trådlöst tangentbord fungerar inte alls eller bara ibland.
 • En trådlös mus fungerar inte alls eller bara ibland.
 • Funktionen för vågrät rullning, om den är tillgänglig, fungerar inte som förväntat.
Mer Information
Obs! I den här artikeln får du hjälp att lösa problem som kan uppstå med många trådlösa möss och tangentbord från Microsoft som saknar Bluetooth. Trådlösa enheter är inte Bluetooth-enheter. På en trådlös enhet visas en symbol på USB-kontakten/-mottagaren eller på maskinvaran. Symbolen för trådlöst ser ut som en trädgren och visas här:
En skärmbild som visar symbolen för trådlös enhet
Använd följande metoder i angiven ordning för felsökning av problem med trådlösa tangentbord och musenheter från Microsoft.

Metod 1: Synkronisera om enheten med mottagaren

Synkronisera om musen eller tangentbordet med mottagaren enligt följande anvisningar.
Obs! Placera musen eller tangentbordet nära mottagaren vid synkronisering och placera andra trådlösa tangentbord och möss minst två meter bort.
 1. Tryck på knappen på mottagaren, och kontrollera att lampan på mottagaren börjar blinka.

  Obs! Vissa nyare Microsoft-enheter är permanent kopplade till sin mottagare och kan inte återställas. Om enheten inte har en knapp går du vidare till metod 2.
 2. Om en dialogruta visas på skärmen efter några sekunder följer du instruktionerna. Fortsätt annars till nästa steg.
 3. Tryck in och släpp upp knappen för anslutningskanal längst ned på musen eller tangentbordet.
 4. Kontrollera den gröna lampan på mottagaren. Stadigt grönt sken betyder att synkroniseringen har lyckats. Om problemet kvarstår provar du steg 1 till och med 4 igen.
 5. För Wireless Notebook Mouse: Det här problemet kan uppstå om mikrobrytaren på musens undersida inte är frisläppt. Använd ett stift eller en penna för att frisläppa knappen om den är intryckt.
I följande exempel visas knapparna som ska tryckas in för synkronisering av en trådlös maskinvaruenhet:

MottagareMusens undersida: Knappen för anslutningskanal Annan typ av mottagare
En skärmbild som visar knappen på mottagarenEn skärmbild som visar knappen på musenEn skärmbild som visar knappen på den alternativa mottagaren

Metod 2: Testa olika portar

För att ta reda på om problemet har att göra med portarna på datorn använder du endast de båda kablarna från den trådlösa skrivbordsmottagaren eller den enda kabeln från musen.

USB-tangentbord och USB-mus

Om USB-kabeln är ansluten till ett USB-nav kopplar du från enheten från navet och ansluter den till en USB-port på datorn. Om enheten redan är ansluten till en USB-port på datorn försöker du ansluta den till en annan USB-port.

Obs! Det behövs bara en USB-anslutning till datorn, även om enheten har två USB-kontakter. Om problemet kvarstår kopplar du från andra USB-enheter och ansluter endast USB-kontakten från mottagaren till en USB-port på datorn.

PS/2-enheter

Varning! Om du måste göra ändringar av en PS/2-anslutning stänger du av datorn, gör ändringarna och startar sedan om datorn. Anslut inte en PS/2-enhet till PS/2-porten medan datorn är igång.
Om enheterna är anslutna till PS/2-portar på datorn kontrollerar du att du har följande konfigurationer:
 • Kontrollera att USB-kontakten för musen är ansluten till den gröna USB-till-PS/2-adaptern och att denna är ansluten till PS/2-porten för mus på datorn. PS/2-porten för mus kan också vara grön. Om du inte är säker på vilken PS/2-port som är avsedd för musen ser du efter i dokumentationen som medföljde datorn.
 • Kontrollera att USB-kontakten för tangentbordet är ansluten till den lila USB-till-PS/2-adaptern och att denna är ansluten till PS/2-porten för tangentbord på datorn. PS/2-porten för tangentbord kan också vara lila. Om du inte är säker på vilken PS/2-port som är avsedd för tangentbordet ser du efter i dokumentationen som medföljde datorn.
Om du måste ändra konfigurationen stänger du av datorn, gör ändringarna och startar sedan om datorn. Om musen eller tangentbordet har både USB- och PS/2-anslutningar provar du med den andra anslutningen.

PS/2-tangentbord och USB-mus

Om du använder en trådlös mus med en USB-kontakt och ett PS/2-tangentbord kontrollerar du att USB-musen är ansluten till en USB-port på datorn och att den lila PS/2-kontakten för tangentbord är ansluten till den lila PS/2-porten på datorn. Om du måste göra ändringar av PS/2-anslutningen stänger du av datorn, gör ändringarna och startar sedan om datorn.

Metod 3: Sätt i batterierna igen eller byt batterier

Både det trådlösa tangentbordet och den trådlösa musen drivs med alkaliska AA-batterier. Ta ut batterierna och sätt i dem igen. Om problemet kvarstår sätter du i nya batterier i problemenheten.

Metod 4: Sök efter störningar

Föremål som trådlösa routrar, radioapparater, mobiltelefoner, skrivbordsfläktar, fluorescerande lampor och stora metallföremål som datorhöljen och metallmöbler kan störa tangentbordssignalen. Testa att flytta bort sådana föremål från tangentbordet och kontrollera hur det fungerar.

Placera inte musen eller mottagaren i närheten av några elektriska enheter, framför allt sändare som trådlösa telefoner eller mobiltelefoner eller andra trådlösa möss eller mottagare. Ett avstånd på minst 24 till 36 cm rekommenderas. Placera inte musen eller mottagaren på metallytor eller metallföremål, framför allt inte långa metallskenor eller kablar. Vi rekommenderar att mus och tangentbord placeras på minst 1 m avstånd från metallföremål.

Metod 5: Installera den senaste programvaran

Hämta och installera den senaste programvaran för Microsoft IntelliPoint och/eller IntelliType. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:

Metod 6: Testa produkten på en annan dator

Försök att fastställa om problemet orsakas av datorn eller enheten genom att testa musen eller tangentbordet på en annan dator.

Om enheten fungerar på en annan dator är det inget fel på den. Om enheten inte fungerar på en annan dator och du har testat alla felsökningsstegen i den här artikeln kontaktar du Microsoft Order Desk på (800) 360-7561 och ber att få enheten utbytt. Om du befinner dig utanför USA kontaktar du närmaste Microsoft-kontor. Du hittar det på följande Microsoft-webbplats:
Erratic movement Stops not responding resync sluggish slow performance sporadically blinking
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 838398 – senaste granskning 02/26/2014 18:22:00 – revision: 1.0

Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 1000, Microsoft Wireless Optical Desktop 2000, Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth, Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Wireless Optical Desktop 700, Microsoft Wireless Laser Desktop 4000, Microsoft Wireless Laser Desktop 5000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 700 v2.0, Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Wireless Laser Desktop 3000, Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft Multimedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Reclusa, Microsoft Sidewinder X6 Keyboard, Microsoft Basic Keyboard, Microsoft Wired Keyboard 200, Microsoft Wired Keyboard 600, Microsoft Wired Keyboard 500, Microsoft Wireless Keyboard 3000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Bluetooth Mobile Keyboard 6000, Microsoft Wired Desktop 600, Microsoft Wireless Desktop 3000, Microsoft Arc Mouse, Microsoft Basic Optical Mouse, Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000, Microsoft Comfort Optical Mouse 1000, Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Microsoft Explorer Mouse, Microsoft Explorer Mini Mouse, Microsoft Mobile Memory Mouse 8000, Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Notebook Optical Mouse, Microsoft Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Presenter 3000, Microsoft SideWinder Mouse, Microsoft Wired Desktop 500, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 7000, Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2000, Microsoft Wireless Wheel Mouse, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft IntelliType Pro 7.0, Microsoft IntelliPoint 6.1, Microsoft IntelliType Pro 6.0, Microsoft IntelliType Pro 6.1, Microsoft IntelliPoint 6.0

 • dftsdahomeportal kbhowto KB838398
Feedback