Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här inaktiverar du H.323-funktionen i Routning och fjärråtkomst (RAS) om tjänsten är konfigurerad för NAT i Windows 2000 och Windows Server 2003

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
I artikeln beskrivs hur du inaktiverar H.323-funktionen i Routning och fjärråtkomst (RAS) om tjänsten är konfigurerad för användning av NAT-routningsprotokollet (network address translation). H.323-komponenten är aktiverad som standard om du konfigurerar tjänsten Routning och fjärråtkomst för användning av NAT i Microsoft Windows 2000. Procedurerna som beskrivs i avsnittet "Mer information" gäller även för Microsoft Windows Server 2003, men där är H323-komponenten inaktiverad som standard.

Viktigt! Med denna procedur ändras endast Routning och fjärråtkomst om den är konfigurerad för användning av NAT. H.323-funktionen inaktiveras inte i följande komponenter och program:
 • Internet-anslutningsdelning (ICS)
 • Brandvägg för Internet-anslutning (ICF)
 • TAPI (Telephony API)
 • NetMeeting
 • Andra program där NetMeeting- eller H.323-funktionen för TAPI används
Mer Information

Inaktivera H.323-funktionen

Gör så här om du vill inaktivera H.323-funktionen i Routning och fjärråtkomst om tjänsten är konfigurerad för NAT:
 1. Logga in på datorn som administratör.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 3. Skriv följande på kommandoraden och tryck på RETUR:
  netsh routing ip nat delete h323

Aktivera H.323-funktionen

Gör så här om du vill aktivera H.323-funktionen i Routning och fjärråtkomst om tjänsten är konfigurerad för NAT:
 1. Logga in på datorn som administratör.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 3. Skriv följande på kommandoraden och tryck på RETUR:
  netsh routing ip nat add h323
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
835732 MS04-011: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows
Om du vill ha mer information om hur du använder kommandot Netsh, skriver du följande på kommandoraden och trycker på RETUR:
netsh help
RRAS
Egenskaper

Artikel-id: 838834 – senaste granskning 12/23/2005 11:14:00 – revision: 3.1

 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbhowto kbinfo kbnetwork kbnat kbwinservnetwork KB838834
Feedback
cript>