Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 1 eller senare: 21 augusti 2004

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs problemen i Microsoft Office Outlook 2003 som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet från den 21 augusti 2004.

Överst på sidan

Problem som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet

Följande problem korrigeras i det här snabbkorrigeringspaketet:
 • 841455 Digitalt signerade meddelanden som skickas i klartext identifieras med en blå ikon i Outlook 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Dessutom har följande problem korrigerats i det här snabbkorrigeringspaketet men inte tidigare dokumenterats i en artikel i Microsoft Knowledge Base:
 • När registerposten
  Level1Remove
  har konfigurerats för att tillåta vissa filtyper i Outlook 2003 blockeras fortfarande bifogade filer som inte innehåller minst ett alfanumeriskt tecken. Om registerposten
  Level1Remove
  till exempel konfigureras för att tillåta bifogade filer med filnamnstillägget ".$#!" blockeras dessa fortfarande i Outlook 2003.
 • Outlook 2003-objekt som är markerade som privata är tillgängliga för ombud. När ett ombud kopierar en fil genom att dra den, blir objekt som markerats som privata kanske inte längre privata i den kopierade mappen.
 • Det går inte att upprätta en SSL-anslutning (Secure Sockets Layer) från Outlook 2003 till en SMTP-server som är konfigurerad för TLS (Transport Layer Security).
 • Meddelanden med stora anpassade egenskaper visas med tom meddelandetext i Outlook 2003.
 • När en Outlook 2003-kalender exporteras till en Microsoft Access-fil eller en Microsoft Excel-arbetsbok är de exporterade avtalade tiderna en timme senare än de ska vara. Det här problemet uppstår vid icke-återkommande avtalade tider när någon av följande australiska tidszoner används:
  • Hobart
  • Sydney, Canberra, Melbourne
  • Adelaide

 • När ett anpassat kontaktformulär skapas i Outlook 2003 visas inte Omarbeta innehållRedigera-menyn.
 • När kontaktuppgifter i Outlook 2003 innehåller ett rakt citattecken går det inte att koppla dokument där kontakten ingår.
 • En användare med granskningsbehörighet som ombud kan inte visa ett Outlook 2003-kalenderobjekt med hjälp av en tidigare Outlook-version.
 • Regler som konfigureras för Outlook 2003-mappar fungerar inte när Outlook 2003 används i offlineläge. Dessutom går det inte att ändra regler i offlineläge.
 • Meddelanden om ett inställt möte skickas igen till alla mötesdeltagare om en deltagare tas bort från mötesserien.
 • När mer än ett certifikat är tillgängligt används inte certifikatet med det senaste förfallodatumet i Outlook 2003.
 • Vid utskrift av en Outlook 2003-kalender där månadsvyn används, blir inte färgen på etiketter för avtalade tider rätt.
 • När e-post skickas programmässigt används inte formatmallar, och bifogade filer visas inte i e-postmeddelandet.
 • Utökade tecken visas inte i anpassade kontaktformulär i Outlook 2003 när formuläret innehåller mycket kod.
 • När ett Microsoft Word-dokument som är inbäddat i ett Outlook 2003 WordMail-meddelande sparas programmässigt går det inte att skapa nya meddelanden. När det här problemet uppstår kan följande hända:
  • När du försöker skapa ett e-postmeddelande visas följande felmeddelande:
   Det gick inte att starta Microsoft WordMail. Stäng alla öppna dialogrutor i Word och försök på nytt.
  • Om du avslutar Outlook 2003 kan följande meddelande visas:
   Det går inte att avsluta Microsoft Word eftersom en dialogruta är aktiv. Växla till Microsoft Word och stäng dialogrutan.
  • Word kan bara avslutas med Aktivitetshanteraren.
 • Om du använder ett tillägg för Outlook 2003 från en annan tillverkare medan Outlook inte körs visas följande felmeddelande:
  Outlook har stött på ett problem och måste avslutas.
  Felmeddelandet innehåller denna eller en liknande felsignatur: Application Name Application Version Module Name Module Version Offset ---------------------------------------------------------------------------- outlook.exe 11.0.5510.0 msmapi32.dll 11.0.5601.0 3f2cc673
 • När du försöker skicka ett e-postmeddelande till en Outlook 2003-kontakt i en gemensam mapp, visas följande felmeddelande om du inte har skrivbehörighet för den gemensamma mappen:
  Du har inte rättigheter för att utföra den här åtgärden på objektet. Kontakta kontaktpersonen för mappen eller systemadministratören.

 • När du försöker stänga en påminnelse i ett e-postmeddelande eller sätta påminnelsen i viloläge visas följande felmeddelande:
  Påminnelsen kan inte stängas av. Du kan få fler påminnelser.
  Detta problem kan uppstå om samtliga följande förutsättningar föreligger:
  • E-postmeddelandet som påminnelsen ingår i är krypterat.
  • E-postmeddelandet som påminnelsen ingår i är digitalt signerat.
  • Kryssrutan Skicka signerat meddelande i klartext när signerade meddelanden skickas är inte markerad på fliken Säkerhet i dialogrutan Alternativ.

 • När du försöker importera e-postmeddelanden till en postlåda för Outlook 2003 fortsätter importförsöken när postlådan har uppnått sin storleksgräns.
 • Outlook 2003 läcker minne när meddelanden kopieras från Outlook till en lokal mapp eller nätverksplats.
 • När du försöker öppna ett Outlook 2003-formulär med en anpassad åtgärd visas följande felmeddelande:
  De egna instruktionerna kan inte installeras
 • Outlook 2003 avslutas plötsligt när du klickar på fliken Schemaläggning i en mötesförfrågan med en personlig distributionslista (PDL).
 • Bifogade filer öppnas i skrivskyddat tillstånd. Detta kan inträffa om du gör följande i angiven ordning:
  • Du öppnar den bifogade filen i läsfönstret i Outlook 2003.
  • Du öppnar den bifogade filen i ett öppet fönster för ett e-postmeddelande.

 • Om du visar en annan användares kalender medan Outlook 2003 är i cachelagrat läge börjar upprepade avtalade tider att försvinna från kalendern efter en kort stund. Detta kan inträffa när du startar Outlook 2003 med växeln /cleanfreebusy.
 • Om du flyttar ett meddelande med en digital signatur och en öppen bifogad fil skrivs den digitala signaturen över. Detta kan inträffa även om den bifogade filen inte har ändrats eller sparats.
 • Mappade enheter är inte tillgängliga om du klickar på Bläddra medan du försöker öppna en formulärmall i Outlook 2003.
 • Mappar visas inte i fönstret Outlook i dag i Outlook 2003 när mappnamnet är längre än cirka 130 tecken.
 • Det går inte att kopiera ett meddelande till en annan mapp när meddelandet har flaggats som färdigt.
 • När flera tidszoner visas i kalendervyn i Outlook 2003 är tiderna felaktiga. Det här problemet kan uppstå under följande förutsättningar:
  • Du använder kalendervyn i Outlook 2003 med 1- eller 5-dagarslayout.
  • Två tidszoner visas i kalenderfönstret.
  • Tiden visas i 60-minutersintervall.
  • Tidszonerna skiljer sig åt med mer eller mindre än en timme. Tidszonen för Newfoundland skiljer sig till exempel från nästa tidszon med en halvtimme. Newfoundland-tidszonen är - 03:30 i UTC-tid (Coordinated Universal Time, Greenwich Mean Time).
 • När du markerar icke-angränsande dagar i en arbetsvecka i Outlook 2003-kalendern, visas inte alla arbetsdagar i vyn Arbetsvecka.
 • Välkomstmeddelandet i Inkorgen i Outlook 2003 visas felaktigt om standardmeddelandeformatet är oformaterad text eller RTF.
 • När du ändrar den digitala signaturen eller krypteringen i ett e-postmeddelande i Outlook 2003 med hjälp av ett Outlook-tillägg får ändringarna ingen verkan.
 • Språkinställningen för tangentbordsinmatning i Outlook 2003 ändras plötsligt när ett nytt Outlook-objekt öppnas.
 • När Outlook 2003 används för att komma åt ett arkivtillägg från en annan tillverkare visas följande felmeddelande:
  Slut på minne eller systemresurser. Stäng andra fönster och program och försök igen.
  Detta problem kan uppstå om samtliga följande förutsättningar föreligger:
  • Outlook är inte i cachelagrat läge.
  • Offlinemappfiler (.ost) är inaktiverade.
  • Arkivet från en annan tillverkare har expanderats från en tidigare Outlook-session.
  • Du försöker skapa ett nytt meddelande genom att klicka på Nytt, eller så klickar du på Avancerade alternativ på fliken Annat i Outlook-dialogrutan Alternativ.
 • När du exporterar kalenderobjekt från Outlook 2003 exporteras även objekt som faller utanför det valda datumintervallet.
 • Om du har gett granskningsbehörighet till ett ombud med hjälp av en tidigare Outlook-version, kan ombudet inte komma åt dina kalenderobjekt när du uppgraderar till Outlook 2003.
 • När du försöker uppdatera ett Outlook 2003-möte försvinner mötesplatsen.
 • När du konfigurerar Outlook 2003 för att publicera 0 månader av ledig/upptagen-information, visas upptagen tid som ledig i Outlook, i stället för att en röd markering anger att ledig/upptagen-informationen inte är publicerad.
 • När Word 2003 används som e-postredigerare, och e-post skickas i HTML-format, går det inte att infoga en grafikfil i den automatiska signaturen för e-post i Outlook 2003.
Överst på sidan
Mer Information
Det här problemet åtgärdades först i en snabbkorrigering, som nu ingår i ett Service Pack. Om du har installerat den senaste Service Pack-uppdateringen för Office 2003 behöver du inte installera snabbkorrigeringen.

Service Pack-information

Det här problemet korrigerades i Office 2003 Service Pack 2.

Lös problemet genom att skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Office 2003. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2003

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Överst på sidan

Förutsättningar

 • Den optimerade versionen av den här snabbkorrigeringen är en snabbkorrigering för Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) eller senare. För att kunna installera snabbkorrigeringen måste du ha installerat Office 2003 SP1. Om du vill veta mer om Office 2003 SP1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  842532 Beskrivning av Office 2003 Service Pack 1
Överst på sidan

Information om omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Överst på sidan

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätts av en senare snabbkorrigering.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
883942 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 1 eller senare: 2 september 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Överst på sidan

Registerinformation

Du måste skapa eller ändra en registernyckel för att kunna använda snabbkorrigeringarna i det här paketet. Om du vill veta mer om registernyckeln som måste skapas eller ändras klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
867807 Microsoft Office Outlook 2003-klienter kan inte använda Outlook i offlineläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Överst på sidan

Filinformation

Den här snabbkorrigeringen innehåller bara filerna du behöver för att korrigera problemen som nämns i den här artikeln. Snabbkorrigeringen innehåller kanske inte alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste build-versionen.

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Information om hämtning:
  Datum    Tid  Version      Storlek Filnamn  --------------------------------------------------------------  23-aug-2004 15:51 5.0.2919.6304  5 258 272 Office2003-kb839629-glb.exe 

MSP-filinformation för Microsoft Windows Installer:
  Datum     Tid   Storlek    Filnamn  --------------------------------------------------------------  21-aug-2004 00:07  8 669 696 Outlookff.msp  20-aug-2004 18:58  3 433 984 Outlookop.msp

När snabbkorrigeringen har installerats har den globala versionen av den här korrigeringsfilen de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell:
  Datum    Tid  Version      Storlek Filnamn  --------------------------------------------------------------  18-aug-2004 07:25 11.0.6400.0    76 488 Dlgsetp.dll     18-aug-2004 07:26 11.0.6400.0    132 296 Envelope.dll    18-aug-2004 07:18 11.0.6400.0    345 800 Exsec32.dll_0001  18-aug-2004 07:31 11.0.6400.0    122 056 Impmail.dll     18-aug-2004 07:55 11.0.6400.0    158 912 Oladd.fae  18-aug-2004 07:58 11.0.6400.0    152 256 Olappt.fae  18-aug-2004 07:58 11.0.6400.0    117 952 Oljrnl.fae  18-aug-2004 07:55 11.0.6400.0    113 344 Olmail.fae  18-aug-2004 07:58 11.0.6400.0    104 640 Olnote.fae  18-aug-2004 07:41 11.0.6400.0    146 624 Oltask.fae  18-aug-2004 07:28 11.0.6400.0   7 572 680 Outllib.dll     28-apr-2004  06:10  11.0.6353.0   196 296  Outlook.exe  18-aug-2004 07:18 11.0.6400.0    140 480 Outlph.dll     18-aug-2004 07:24 11.0.6400.0    44 744 Outlvbs.dll_0001  11-mar-2004  22:01  11.0.6254.0   74 936  Rm.dll  18-aug-2004 07:41 11.0.6400.0    100 552 Transmgr.dll 
Överst på sidan

Ytterligare anmärkningar

Överst på sidan
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Det här problemet korrigerades först i Office 2003 Service Pack 2.
Referenser
Om du vill veta mer om terminologin som används av Microsoft för korrigering av utgiven programvara klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 839629 – senaste granskning 12/08/2015 06:50:32 – revision: 5.3

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kboffice2003sp3fix kboffice2003presp2fix kbqfe kbhotfixserver kbonenote2003sp2fix kbfix kbhotfixrollup KB839629
Feedback