Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det tar längre tid än förväntat att bläddra med Utforskaren i mappen Mina dokument på en nätverksresurs från en dator med Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När mappen Mina dokument öppnas i Utforskaren tar det längre tid än förväntat att visa innehållet.
Orsak
Det här problemet kan uppstå när mappen Mina dokument finns på en nätverksresurs, och en dator med Microsoft Windows XP används.
Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om samlad uppdatering

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003


30 juli 2004: Lös problemet genom att installera den samlade uppdateringen 871260.

Om du vill veta mer om den samlade uppdateringen 871260, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
871260 Samlad uppdatering för Internet Explorer 5.x och 6.0


Viktigt! Om du installerar snabbkorrigering 840309 kan du få problem när du installerar säkerhetsuppdatering 867801. Undvik problemet genom att installera den samlade uppdateringen 871260 i stället för säkerhetsuppdatering 867801. Mer information om det här problemet finns i avsnittet Kända problem.

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Windows XP

  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn  ----------------------------------------------------------  08-apr-2004 20:12 6.0.2800.1514 8 349 184 Shell32.dll  08-apr-2004 20:12 6.0.2800.1514  406 528 Shlwapi.dll  08-apr-2004 20:12 5.1.2600.1363  676 864 Sxs.dll  10-mar-2004 17:59 5.1.2600.1363  593 408 Xpsp2res.dll  08-apr-2004 20:12 6.0.2800.1514  921 600 Comctl32.dll  08-apr-2004 20:12           1 812 Controls.man  08-apr-2004 20:12            621 Comctl.man

Windows XP 64-bitarsutgåva

  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn   Plattform  ----------------------------------------------------------------------  08-apr-2004 20:05 6.0.2800.1514 14 377 984 Shell32.dll  IA-64  08-apr-2004 20:05 6.0.2800.1514  1 112 576 Shlwapi.dll  IA-64  08-apr-2004 20:05 5.1.2600.1363  2 018 816 Sxs.dll    IA-64  08-apr-2004 20:12 6.0.2800.1514  8 349 184 Wshell32.dll  x86  08-apr-2004 20:12 6.0.2800.1514   406 528 Wshlwapi.dll  x86  08-apr-2004 20:12 5.1.2600.1363   676 864 Wsxs.dll    x86  10-mar-2004 17:59 5.1.2600.1363   593 408 Wxpsp2res.dll x86  10-mar-2004 17:59 5.1.2600.1363   592 896 Xpsp2res.dll  IA-64  08-apr-2004 18:47 6.0.2800.1514  2 639 360 Comctl32.dll  IA-64  08-apr-2004 20:05           1 813 Controls.man  08-apr-2004 20:05            623 Comctl.man
När du har installerat den samlade uppdateringen 871260 eller snabbkorrigering 840309 måste du lägga till en ny post för följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer

Postnamn: UseDesktopIniCache
Typ: DWORD
Värde: 1

Följ anvisningarna och avsluta sedan Registereditorn:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv UseDesktopIniCache och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv 1 och klicka på OK.

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Detta problem åtgärdades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Mer Information

Kända problem

Om snabbkorrigering 840309 har installerats kan det uppstå allvarliga fel i Utforskaren (Explorer.exe) efter installation av säkerhetsuppdatering 867801.

Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 867801, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
867801 MS04-025: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Om du ännu inte har installerat säkerhetsuppdatering 867801 kan du undvika det här problemet med någon av följande metoder:
 • Installera den samlade uppdateringen 871260 i stället för säkerhetsuppdatering 867801.

  Om du vill veta mer om den samlade uppdateringen 871260, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  871260 Samlad uppdatering för Internet Explorer 5.x och 6.0
 • Ta bort snabbkorrigering 840309 innan du installerar säkerhetsuppdatering 867801.
 • Ställ in DWORD-värdet UseDesktopIniCache på 0. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  3. Högerklicka på DWORD-värdet UseDesktopIniCache, och klicka sedan på Ändra.
  4. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
  5. Klicka på AvslutaArkiv-menyn och starta om datorn.
Om du redan har installerat säkerhetsuppdatering 867801, löser du problemet genom att ge UseDesktopIniCache DWORD-värdet 0 och sedan starta om datorn. Gör så här:
 1. Tryck på CTRL+ALT+DEL och klicka sedan på Aktivitetshanteraren.
 2. Klicka på Ny aktivitet (Kör...)Arkiv-menyn.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 4. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 5. Högerklicka på DWORD-värdet UseDesktopIniCache, och klicka sedan på Ändra.
 6. Skriv 0 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 7. Klicka på AvslutaArkiv-menyn och starta om datorn.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 840309 – senaste granskning 12/08/2015 06:55:13 – revision: 5.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB840309
Feedback