Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Visio 2003 Service Pack 1

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har släppt ett Service Pack för Microsoft Office Visio 2003. I "Innehåll" sammanfattas informationen i artikeln om den här Service Pack-versionen.
INLEDNING
Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) innehåller de senaste uppdateringarna för Microsoft Office Visio 2003. Visio 2003 SP1 ger betydande förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar i Visio 2003 SP1 har tidigare getts ut som separata uppdateringar. Här har de samlats i en uppdatering.
Mer Information

Närmare information om Service Pack-versionen

Lista över problem som korrigeras i detta Service Pack

Genom Visio 2003 SP1 korrigeras problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:

838029 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Visio 2003: 2 april 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839639 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Visio 2003: 7 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


I Visio 2003 SP1 korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

831072 Former ändras inte när ett tema används i ett kreativitetsdiagram i Visio 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
828966 Webblänkar till ritningssidor fungerar inte när ritningen sparas som en webbsida i Visio 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)I Visio 2003 SP1 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Former saknas vid visning av en Visio 2003-ritning med former som har ett fyllningsmönster


När en Visio 2003-ritning som innehåller former med ett fyllningsmönster visas i Microsoft Windows med högkontrast saknas formerna.Gränssnittmetod för basklasser saknas när en kombinationsruta i ett sekvensdiagram fylls i ett Microsoft Visual Basic. NET-program


När en kombinationsruta i ett sekvensdiagram i ett Microsoft Visual Basic .NET-program fylls med alla tillgängliga metoder, saknas gränssnittsmetoden för basklasser.Dataformat för celler i Gantt-schema är felaktigt när guiden Importera data i den koreanska versionen av Visio 2003 används


När guiden Importera data i den koreanska versionen av Visio 2003 används är datumformatet för celler i ett Gantt-schema felaktigt.Endast den första egna egenskapen sparas vid uppgradering till Visio 2003


Vid uppgradering till Visio 2003 sparas bara den första egna egenskapen i en uppsättning.Microsoft Internet Explorer avslutas oväntat när en Microsoft Windows SharePoint Services-webbplats med en ActiveX-kontroll lämnas


När du lämnar en Windows SharePoint Services-webbplats som innehåller en ActiveX-kontroll avslutas Internet Explorer oväntat.Felmeddelandet "Ogiltigt tal" visas vid försök att spara en ritning i JPEG File Interchange Format


När du försöker spara en ritning i JPEG File Interchange Format visas följande felmeddelande:
Ogiltigt tal.
Det här problemet kan uppstå om komma används som decimaltecken i Microsoft Windows, till exempel på svenska.Felmeddelandet "Ogiltigt argument" visas vid försök att skapa en egen dataegenskap


Om du försöker skapa en egen dataegenskap med språkinställningen Kinesiska (Singapore) och sedan ändrar egenskapen Format från den ursprungliga inställningen du har angett, visas följande felmeddelande:
Ett ogiltigt argument påträffades.


Visio 2003 avslutas oväntat när en signalform dras till ritningen


Om UML-modelldiagrammallen (Unified Modeling Language) används för att skapa ett UML-modelldiagram avslutas Visio 2003 oväntat när en signalform dras till ritningen.Form ändras inte vid ändring av ett värde i ShapeSheet för en Microsoft Visio 2002-ritning


När en Visio 2002-ritning med en form som innehåller en referens till en användarcell i ShapeSheet öppnas i Visio 2003, och värdet i ShapeSheet ändras, ändras inte formen.Felmeddelandet "Det går inte att öppna filen i Visio" visas vid försök att öppna en Visio 2003-ritning som innehåller ogiltig XML-kod


Vid försök att öppna en Visio 2003-ritning som innehåller ogiltig XML-kod visas följande felmeddelande:
Det går inte att öppna filen i Visio. XML-koden är ogiltig.


Fält med egna egenskaper importeras inte korrekt med guiden Importera data när en Microsoft Excel-arbetsbok med kinesiska (traditionella) tecken importeras


När du försöker importera en Excel-arbetsbok med kinesiska (traditionella) tecken importeras inte fält med egna egenskaper på rätt sätt i guiden Importera data.Hyperlänkar med en relativ sökväg bryts efter att en Visio 2003-ritning sparas som webbsida


När en Visio 2003-ritning sparas som en webbsida med hjälp av SVG-formatet bryts hyperlänkar där en relativ sökväg används.Hela ritningen skrivs inte ut vid utskrift av en Visio 2003-ritning på en PCL 3-skrivare


När du skriver ut en Visio 2003-ritning på en PCL 3-skrivare som Hewlett Packard DeskJet 1220c på ett papper med måtten 11 gånger 17 tum skrivs inte hela ritningen ut. De översta och nedersta delarna av ritningen kan till exempel vara borta, eller så kan ritningens nedersta tredjedel skrivas ut ovanför resten av ritningen.Visio 2003-ritning skrivs ut stående när den ska skrivas ut liggande


När du försöker skriva ut i liggande format på en Hewlett Packard CP 1700-skrivare skrivs Visio 2003-ritningen ut i stående format.B4-pappersstorlek är fel när ingen skrivare är installerad


När du inte har installerat någon skrivare i Windows och klickar på listrutan Pappersformat i Visio 2003 är B4-pappersstorleken felaktig.Formens bredd ändras inte vid användning av egenskapen ForceFormula


När du använder egenskapen ForceFormula för att ange bredden på en befintlig form där bredden redan har angetts, ändras inte formens bredd. Det här problemet uppstår när breddvärdet är samma men måtten är i olika enheter, till exempel decimalt och millimeter.Visio 2003 öppnas utan aktiv ritning när guiden Strukturdiagram i Visio används i Microsoft Office Project 2003


Om du använder guiden Strukturdiagram i Visio i Project 2003 för att importera aktiviteter till Visio 2003, startar Visio 2003 utan aktiv ritning. Det här problemet uppstår i den turkiska versionen av Project 2003.Visio 2003 avslutas vid klickning på Uppdatera modell på Databas-menyn


När du klickar på Uppdatera modellDatabas-menyn i Visio 2003 för att uppdatera Microsoft SQL-databasen i ett databasmodelldiagram avslutas Visio 2003 oväntat.Bakåtkompilering misslyckas vid klickning på Bakåtkompilering


När du klickar på BakåtkompileringVisio UML-verktygsfältet och sedan öppnar en Visio 2003 UML-fil, visas ett felmeddelande om att bakåtkompileringen har misslyckats. Det här problemet uppstår när Visio UML-filen innehåller Microsoft Visual Basic-attribut som innehåller en parentes.Visio 2003 slutar svara vid försök att uppdatera ett diagram som är anslutet till en Oracle-databas


När du försöker uppdatera ett databasmodelldiagram som är anslutet till en Oracle-databas försvinner guiden Uppdatera från databas och Visio 2003 slutar svara (låser sig).Felmeddelande visas och Visio 2003 avslutas oväntat vid klickning på Nästa i guiden Uppdatera från databas


När du klickar på Uppdatera modellDatabas-menyn i Visio 2003 för att uppdatera SQL-databasen i ett databasmodelldiagram och sedan klickar på Nästa i guiden Uppdatera från databas, visas ett felmeddelande och Visio 2003 avslutas oväntat.Den japanska versionen av Visio 2003 avslutas oväntat när en signalform dras i ett UML-modelldiagram


När du drar en signalform i ett UML-modelldiagram i den japanska versionen av Visio 2003 avslutas Visio 2003 oväntat.Datumfält formateras felaktigt som Månad År när en ny kolumn infogas i ett Gantt-schema


När du infogar en ny kolumn i ett Gantt-schema i den kinesiska (traditionella) versionen av Visio 2003 formateras ett datumfält felaktigt som Månad År i stället för År, Månad.Hyperlänkar bryts när ett organisationsschema skapas i den kinesiska (Taiwan) versionen av Visio 2003


När du skapar ett organisationsschema i den kinesiska (Taiwan) versionen av Visio 2003 bryts hyperlänkar i det publicerade organisationsschemat.

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-versionen

I alla språkversioner av Visio 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdatering:

831925 Uppdatering för Visio 2003: 10 februari 2004

I den nederländska versionen av Visio 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdatering:
833997 Beskrivning av den nederländska språkversionen av Visio 2003-uppdateringen: 20 april 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

I den italienska versionen av Visio 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdatering:
832362 Beskrivning av den italienska språkversionen av Visio 2003-uppdateringen: 27 januari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ytterligare förbättringar i Visio 2003 SP1

Information om skillnader mellan organisationsscheman i Visio 2003 SP1 och i tidigare versioner av Microsoft Visio finns på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem

Kända problem under installationen av Service Pack-versionen

När du använder växeln IExpress /q under installationen fungerar växeln inte som förväntat.


När du använder växeln /q under installationen fungerar inte växeln som förväntat. Följande installationskommando fungerar inte som förväntat och frågor visas fortfarande:
/c: ohotfix.exe /q
För att använda växeln /q under installationen måste du använda följande format:
/c:"ohotfix.exe /q" /q

Kända problem som kan uppstå efter installation av detta Service Pack

Det finns ett känt problem som kan uppstå efter installation av Visio 2003 SP1.

Om du vill veta mer om ett känt problem som kan uppstå efter installation av Visio 2003 SP1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873125 Det går inte att ta bort Service Pack 1 för Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera detta Service Pack

Du hittar följande information på Microsoft Download Center:
 • Installationsinstruktioner för Visio 2003 SP1
 • Distributionsstrategier för Visio 2003 SP1
Du kan hämta denna Service Pack från Microsoft Download Center på följande webbplats:

Ta reda på om detta Service Pack är installerat

Denna Service Pack innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn    Version  ------------------------------  Alrtintl.dll    11.0.6352.0  Bstorm.dll     11.0.4301.0  Dwdcw20.dll  11.0.5904.0  Dwgdp.dll      11.0.4301.0  Dwtrig20.exe  11.0.5904.0  Extract.dll     11.0.4301.0  Facility.dll    11.0.4301.0  Fm20.dll      11.0.6254.0  Fpsrvutl.dll    11.0.6353.0  Fpwec.dll      11.0.6356.0  gdiplus.dll     5.1.3102.1360  gdiplus.dll     6.0.3264.0  Ieawsdc.dll     11.0.6007.0  Intlband.htm	  Logelems.dll    11.0.4301.0  Mcps.dll      11.0.6357.0  Modeleng.dll    11.0.4301.0  Mso.dll       11.0.6360.0  Msohelp.exe     11.0.6355.0  Msointl.dll     11.0.6352.0  Mstordb.exe     11.0.6361.0  Mstore.exe     11.0.6361.0  Mstores.dll     11.0.6361.0  Msxml5.dll     5.10.2925.0  Oinfo11.ocx     11.0.6254.0  Oinfop11.mof  Orgchart.dll    11.0.4301.0  Orgchart.vsl    11.0.4301.0  Owsclt.dll     11.0.6254.0  Riched20.dll    5.50.99.2009  Setlang.exe     11.0.6254.0  Setup.exe      11.0.6127.0  Sku051.xml	  Sku053.xml	  Sku151.xml	  Sku153.xml	  Slintl.dll     11.0.6254.0  Solutils.dll    11.0.4301.0  Uml.dll       11.0.4301.0  Uml.vsl       11.0.4301.0  Umlvs.dll      11.0.4301.0  Usp10.dll      1.471.4063.0  Vbe6.dll      6.4.99.72  Visbrgr.dll     11.0.4301.0  Visintl.dll     11.0.4301.0  Vislib.dll     11.0.4301.0
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i den här tabellen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Visio 2003 som finns på datorn, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

MSP-filinformation för administratörer

Visio 2003 SP1 består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil) som är förpackad i en körbar fil. Följande MSP-filer distribueras i den här Service Pack-versionen:
SpråkMSP-fil
Kinesiska (förenklad)Visio2003-KB840663-FullFile-CHS.msp
Kinesiska (traditionell)Visio2003-KB840663-FullFile-CHT.msp
TjeckiskaVisio2003-KB840663-FullFile-CSY.msp
DanskaVisio2003-KB840663-FullFile-DAN.msp
TyskaVisio2003-KB840663-FullFile-DEU.msp
EngelskaVisio2003-KB840663-FullFile-ENU.msp
SpanskaVisio2003-KB840663-FullFile-ESN.msp
FinskaVisio2003-KB840663-FullFile-FIN.msp
FranskaVisio2003-KB840663-FullFile-FRA.msp
UngerskaVisio2003-KB840663-FullFile-HUN.msp
ItalienskaVisio2003-KB840663-FullFile-ITA.msp
JapanskaVisio2003-KB840663-FullFile-JPN.msp
KoreanskaVisio2003-KB840663-FullFile-KOR.msp
NederländskaVisio2003-KB840663-FullFile-NLD.msp
NorskaVisio2003-KB840663-FullFile-NOR.msp
PolskaVisio2003-KB840663-FullFile-PLK.msp
Portugisiska (Brasilien)Visio2003-KB840663-FullFile-PTB.msp
PortugisiskaVisio2003-KB840663-FullFile-PTG.msp
SvenskaVisio2003-KB840663-FullFile-SVE.msp

Funktioner för ominstallation av specifika komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar Visio 2003 igen och installerar om det på klientdatorer, rekommenderar vi att du kör en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=ALL för installation av samtliga funktioner. Detaljerade anvisningar för uppdatering av en administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Updating clients from a patched administrative image" i "Distributing Office 2003 Product Updates" på följande Microsoft-webbplats:Office Admin Update Center for Office IT Professionals innehåller de senaste administratörsuppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Microsoft Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:

Information om Visio 2003 Service Pack 1 för Multilingual User Interface Pack

Visio 2003 Service Pack 1 för Multilingual User Interface Pack innehåller de senaste uppdateringarna för Microsoft Office Visio 2003 Multilingual User Interface Pack. Visio 2003 Service Pack 1 för Multilingual User Interface Pack säkerställer att Visio 2003 fungerar utan begränsningar när du använder ett Visio 2003 Multilingual User Interface Pack.

Hämta Visio 2003 Service Pack 1 för Multilingual User Interface Pack på följande Microsoft-webbplats:

Information om felsignaturer

Ett felmeddelande av följande slag visas i Visio 2003:
Microsoft Visio har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Felrapporten innehåller en felsignatur av följande slag:
  Programnamn   Programversion  Modulnamn   Modulversion  Förskjutning  -----------------------------------------------------------------------------  Visio.exe     11.0.3014.0     Vislib.dll  11.0.3014.0   000c00d4  Visio.exe     11.0.3107.0     Vislib.dll  11.0.3107.0   000aa175  Visio.exe     11.0.3216.0     Vislib.dll  11.0.3216.0   0001999b  Visio.exe     11.0.3014.0     Modeleng.dll 11.0.3014.0   00007c47  Visio.exe     11.0.3014.0     Modeleng.dll 11.0.3014.0   000023ff  Visio.exe     11.0.3912.0     Vislib.dll  11.0.3912.0   002157c7
Dessutom kan andra programversioner, modulversioner och förskjutningar förekomma.De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
vis2003
Egenskaper

Artikel-id: 840663 – senaste granskning 06/16/2006 10:34:28 – revision: 4.1

 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • kbservicepack kbmui atdownload kbdownload kbupdate kbfix KB840663
Feedback