Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Stöd för ändringar i databaser som används av Office server-produkter och Windows SharePoint Services

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 841057
INTRODUKTION
Microsoft Office server-produkter som nämns i avsnittet "Gäller" lagra data i Microsoft SQL Server-databaser. Dessa produkter använder olika lagrade procedurer för regelbunden bearbetning. Microsoft SQL Server-databaser är därför viktigt att dessa produkter har fungerat.
Mer Information
Produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" har testats med hjälp av en databasstruktur som utformats av SharePoint-utvecklingsgruppen och godkändes för versionen baserat på strukturen. Microsoft kan inte tillförlitligt förutsäga effekten till driften av dessa produkter när man än utvecklingsgruppen för Microsoft SharePoint eller Microsoft SharePoint-Support agenter göra ändringar i schemat för databasen ändrar data eller köra ad hoc-frågor mot SharePoint-databaser. Undantag beskrivs i avsnittet "Databasändringar som stöds".

Exempel på ändringar i databasen stöds inte omfattar, men är inte begränsade till, följande:
 • Databasutlösare för att lägga till
 • Lägga till nya index eller ändra befintliga index i tabeller
 • Lägga till, ändra eller ta bort en primär eller extern nyckel-relationer
 • Ändra eller ta bort befintliga lagrade procedurer
 • Anropar befintliga lagrade procedurer direkt, förutom vad som beskrivs i den Dokumentationen för SharePoint-protokoll
 • Lägger till nya lagrade procedurer
 • Lägga till, ändra eller ta bort alla data i alla register i någon av databaserna för de produkter som nämns i avsnittet "Gäller"
 • Lägga till, ändra eller ta bort kolumner i en tabell i någon av databaserna för de produkter som nämns i avsnittet "Gäller"
 • Att göra ändringar i databasschemat
 • Lägga till tabeller i någon av databaserna för de produkter som nämns i avsnittet "Gäller"
 • Om du ändrar databassorteringen
 • Kör DBCC_CHECKDB med REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS (med DBCC_CHECKDB med REPAIR_FAST och REPAIR_REBUILD stöds dock, eftersom dessa kommandon bara uppdatera index för den associerade databasen.)
 • Aktivera SQL Server ändra datafångst (CDC)
 • Aktivera Transaktionsreplikering i SQL Server
 • Aktivera SQL Server Sammanslagningsreplikering


Om en databas som inte stöds ändringar upptäcks under kundsupport, måste kunden utföra en av följande procedurer på minst:
 • Utför en återställning av databasen från sista känd bra säkerhetskopia som inte inkluderade i databasändringar
 • Återställa alla databasändringar

Om en tidigare version av databasen som inte innehåller ändringar som inte stöds inte är tillgänglig, eller om kunden inte återställa ändringarna i databasen, måste kunden återställa data manuellt. Databasen måste återställas till ett oförändrat skick innan Microsoft SharePoint-Support kan ge all hjälp för migrering av data.

Om det fastställs att en databas behöver ändras, bör ett supportärende öppnas om du vill avgöra om en defekt i produkten finns och bör åtgärdas.

Ändringar av databas som stöds

Undantag från förbudet mot databasändringar gjorda för särskilda användarscenarion:
 • Åtgärder som initieras från det administrativa SharePoint-användargränssnittet
 • SharePoint-specifika verktyg och verktyg som kommer direkt från Microsoft (t.ex, Ststadm.exe)
 • Ändringar som görs programmässigt via SharePoint-objektmodellen och som använder SharePoint SDK-dokumentation
 • Aktiviteter som är i enlighet med den Dokumentationen för SharePoint-protokoll
I sällsynta fall vid en supportincident kan dessutom agenter för Microsoft SharePoint-Support ger kunder-skript som förändrar databaser som används av de produkter som nämns i avsnittet "Gäller". I dessa fall granskas alla ändringar av SharePoint-utvecklingsgruppen för att åtgärder utförs inte resulterar i ett instabilt eller inte stöds databasens status. Ändringar som görs med vägledning av en agent för Microsoft SharePoint-Support under loppet av en supportincident resulterar inte i ett tillstånd av databas som inte stöds. Kunder kan inte återanvända skript eller ändringar som tillhandahålls av Microsoft SharePoint-Support utanför en supportincident.

Läs operationer addendum

Läsa från SharePoint-databaser kan via programmering eller manuellt, orsaka oväntade låsning i Microsoft SQL Server som kan påverka prestanda negativt. Alla läsåtgärder mot SharePoint databaserna som utgår från frågor, skript, DLL-filer (och så vidare) som inte tillhandahålls av utvecklingsgruppen för Microsoft SharePoint eller Microsoft SharePoint-Support kommer att övervägas stöds inte om de identifieras som ett hinder för upplösning av ett engagemang för Microsoft support.

Om läsåtgärder som stöds inte identifieras som ett hinder för upplösning av engagemang för support, skall databasen anses vara i ett tillstånd som inte stöds. All verksamhet som stöds inte läsa måste stoppa om du vill återställa databasen till ett läge som stöds.

Extern oberoende programvaruleverantör (tredje part) tillägg

Microsoft tillåter absolut inte alla ändringar av tredje part till SharePoint-databaser. Som sådana, resulterar installera eller använda en tredje part verktyg som ändrade data som lagras i SharePoint-databaser i att hela SharePoint-servergrupp blir inte stöds.


Referenser
Mer information om stöd för ändringar i databaser som används av SharePoint och relaterade produkter för Office Server läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
932744 Information om planera Underhållsguiden i SQL Server 2005 och uppgifter som administratörer kan utföra mot SharePoint-databaser
930887 Det uppstår problem med portal alerts i SharePoint Portal Server 2003 eller sökningsprestanda i SharePoint Server 2007 när du har skapat underhållsplaner för SQL Server 2005
databasen ändring stöd för sharepoint tonymcin sproc steveshe protokoll

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 841057 – senaste granskning 07/11/2014 00:54:00 – revision: 3.0

Microsoft SharePoint Foundation 2013, Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office Forms Server 2007, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Content Management Server 2001 Enterprise Edition, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbinfo kbmt KB841057 KbMtsv
Feedback