Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Office-funktioner för ledig/upptagen-information tas bort vid installation av Outlook 2003 Service Pack 1

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
ATINLEDNINGAT
Inga funktioner i Microsoft Office Outlook 2003 för åtkomst till Microsoft Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet är tillgängliga efter installation av Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
Orsak
Problemet beror på att tjänsten kommer att inaktiveras 2004.

Tidsram för inaktivering av Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet

Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet beräknas bli inaktiverad i slutet av 2004. Inaktiveringen kommer att meddelas på något av följande vis:
  1. Ett meddelande visas på följande hemsida för Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet:
  2. Du får ett e-postmeddelande om du för närvarande är registrerad användare av tjänsten.

Av båda meddelandena framgår att följande lösningar eller alternativ kan användas efter det att tjänsten för ledig/-upptagen-information på Internet har inaktiverats:
  1. Du kan publicera ledig/upptagen-information på valfri server där du har läs- och skrivbehörighet.
  2. Om du har ett MSN Premium-konto kan du dela ledig/upptagen-information med hjälp av Microsoft Office Outlook Connector for MSN.

Om du vill veta mer om Outlook Connector for MSN klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
287604 Konfigurera MSN så att det fungerar med Outlook 2002 och Outlook 2003

Användargränssnittet ändras

När Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet har inaktiverats tas alla startpunkter för funktionen bort eller inaktiveras i Microsoft Outlook. Om du har schemalagt ett möte med någon på Internet när du använder Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet visas inte längre följande meddelande i dialogrutan Microsoft Office - ledig/upptagen-information på Internet:
Schemainformation för vissa deltagare är kanske inte tillgänglig. Om ni vill kunna se information om varandras schemalagda tider kan du och deltagarna ansluta till Microsoft Office-tjänsten Ledig/upptagen-information på Internet.

Dessutom tas följande alternativ i dialogrutan Alternativ för ledig/upptagen-information i Outlook 2003 bort efter installation av Office 2003 SP1:
  • Publicera och sök med tjänsten för hantering av ledig/upptagen-information på Internet
  • Begär ledig/upptagen-information i mötesinbjudningar

Efter installation av Office 2003 SP1 innehåller dialogrutan Alternativ för ledig/upptagen-information fortfarande alternativet Publicera på min plats. Du kan använda det här alternativet för att publicera ledig/upptagen-information för Outlook på en FTP-plats (File Transfer Protocol) där du har läs- och skrivbehörighet.

Om du vill veta mer om hur du använder alternativet Publicera på min plats klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827775 ATAnvända funktionen Ledig/upptagen-information för Internet i Outlook 2003AT


Efter inaktivering av Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet


Om du använder Microsoft Outlook 2002, eller ännu inte har uppdaterat Outlook 2003 med Office 2003 SP1, visas följande meddelande när du försöker använda Office-tjänsten för hantering av ledig/upptagen-information på Internet genom startpunkterna som fortfarande är tillgängliga i Outlook:
Microsoft Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet har avbrutits. Klicka på Inaktivera om du vill sluta använda tjänsten från Microsoft Outlook.

Meddelandet innehåller alternativen Inaktivera och Avbryt. Om du klickar på Inaktivera konfigureras följande registerdata på klienten:

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Options\Calendar\Internet Free/Busy

Värde: NoService
ATTyp:AT ATDWORDAT
Data: 1 (Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet inaktiveras på klienten)

När den här registernyckeln har konfigurerats med ovanstående data är Outlook huvudsakligen konfigurerat som om Office 2003 SP1 har installerats (om Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet fortfarande fungerade). Startpunkterna för tjänsten är antingen inte tillgängliga (nedtonade) eller obefintliga, eftersom tjänsten inte längre är tillgänglig i den här situationen. Vi rekommenderar att du klickar på Inaktivera när meddelandet visas.
Egenskaper

Artikel-id: 842166 – senaste granskning 01/12/2015 23:39:21 – revision: 1.2

Microsoft Office Outlook 2003, Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB842166
Feedback