Vissa program blockeras efter installation av Windows XP SP3

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 842242
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Om du är en Small Business-kund kan hitta ytterligare felsökning och utbildningsresurser på den Stöd för småföretag -webbplatsen.
Sammanfattning
När du har installerat Windows XP Service Pack 3 (SP3), verkar vissa program inte fungera. Windows-brandväggen aktiveras och blockerar oönskade anslutningar till datorn. Den här artikeln beskrivs hur du gör ett undantag och aktiverar ett program ska köras genom att lägga till i listan över undantag. Den här proceduren gör att programmet fungerar som det gjorde innan service Pack-uppdateringen installerades.
INTRODUKTION
Om du vill skydda din dator med Windows XP SP3, blockerar Windows-brandväggen oönskade anslutningar till datorn. Ibland kanske du vill göra ett undantag och tillåter någon att ansluta till datorn. Till exempel beskrivs i följande scenarier tillfällen när du kanske vill att någon ska kunna ansluta till din dator:
 • Du spelar ett spel spelare över den Internet.
 • Du förväntar dig att få en fil som skickas via ett program för snabbmeddelanden.
När du har installerat Windows XP SP3, klientprogram får inte ta emot data från en server. Här följer några exempel:
 • En FTP-klient
 • Program för direktuppspelning av multimedia
 • Postmeddelanden om ny e-i vissa e-postprogram
Eller serverprogram som körs på en Windows XP SP3-baserade datorn svarar inte på klientförfrågningar. Följande är några exempel:
 • En webbserver, t ex Internet Information Services (IIS)
 • Fjärrskrivbord
 • Fildelning
Tillbaka till den överkant

Säkerhetsvarning

Ibland, när Windows-brandväggen blockerar ett program, en Säkerhetsvarning dialogrutan visas.

Lösning

Aktivera program med hjälp av dialogrutan "Säkerhetsvarning för Windows"

Ska fungera korrekt, måste vissa program och spel få information via nätverket. Informationen kommer in till datorn via en inkommande port. För Windows-brandväggen så att den här informationen att ange, rätt inkommande portar måste vara öppna på datorn. Om du känner igen namnet på programmet, och du vill att programmet ska fungera som vanligt, klicka på Avblockera i den Säkerhetsvarning .


Avsnittet för avancerade användare

Detta avsnitt är avsett för avancerade datoranvändare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta support. Information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
Använd någon av följande metoder för att aktivera ett program att kommunicera som före installationen av Windows XP SP3 och för att aktivera program som du vill köra.
Avancerade användare metod 1: aktivera program med hjälp av Windows-brandväggen

Om du inte klickar på Avblockera i den Säkerhetsvarning dialogrutan programmet fortsätter att blockeras. Om du vill aktivera ett program med hjälp av Windows-brandväggen så här:
 1. Klicka på Start, och klicka sedan på Kör.

 2. Typ wscui.cpl, och Klicka sedan på OK.

 3. Klicka på Windows-brandväggen.

 4. I den Windows-brandväggen i dialogrutan klickar du på den Undantag fliken och klicka sedan på Lägga till Program.

 5. I den Lägga till ett Program i dialogrutan, antingen Markera programmet i listan som visas eller klicka på Bläddrahitta ditt program.  Om du inte hittar programmet finns på nästa avsnitt Identifiera och öppna portar.
 6. När du har valt programmet klickar du på OK.
 7. På den Undantag fliken, se till att den kryssrutan intill programmet är markerad och klicka sedan på OK.  Obs!Om du senare bestämmer att du inte vill att programmet ska vara en undantag, avmarkera rutan.
Lägga till ett program i listan över undantag har följande fördelar:
 • Du behöver inte känna ett visst portnummer. (Genom kontrast, när du vill öppna en port du måste känna antal portar som används av programmet. Detta beskrivs senare.)
 • Den port som används av programmet som finns på listan över undantag kommer att öppna bara när programmet väntar på att få en anslutning.
Avancerade användare metod 2: identifiera och öppna portar

Om programmet ändå inte verkar fungera när du lägger till programmet i listan över undantag, eller om du inte hittar programmet i steg 5 ovan, kan du öppna en port manuellt.

Viktigt! Innan du kan lägga till en port eller portar manuellt måste ha du reda på vilka portar som används av programmet. En pålitlig metod för att identifiera vilka portar som används av programmet är att kontakta leverantören. Om du inte gör det, eller om en lista över portar som används av programmet inte är tillgänglig kan du använda Netstat.exe för att identifiera vilka portar som används av programmet.
Identifiera portar med hjälp av Netstat.exe

 1. Starta programmet och försök använda nätverksfunktionerna. För ett multimedieprogram försöker du starta en ljudström. Starta tjänsten för en webbserver.
 2. Klicka på Start, och klicka sedan på Kör.

 3. I den Öppna i rutan typ cmd, och sedan Klicka på OK.

 4. Skriv följande vid en kommandotolk. Tryck på RETUR efter varje rad:
  netstat –ano > Netstat.txt
  TASKLIST > tasklist.txt
  anteckningar tasklist.txt
  anteckningar netstat.txt

  Obs!Om programmet körs som en tjänst, lägger du till växeln/SVC lista över tjänsterna som laddas i varje process:
  tasklist/svc > tasklist.txt


  Kommandotolkens fönster
 5. Leta upp det program som du är i Tasklist.txt, felsökning. Observera process-ID (PID) för processen.

  Fönstret tasklist.txt anteckningar
 6. Anteckna alla poster som är kopplade i Netstat.txt, med process-ID. Observera de protokoll som används (TCP eller UDP).

  Fönstret Netstat.txt anteckningar
Viktigt! Om programmet använder mer än en port, upprepar du proceduren för att identifiera ytterligare portar som används av programmet. Om du upprepar proceduren och portnumret som används av programmet fortsätter att ändra, lägga till ett undantag som bygger på programmet eller kontaktar leverantören av programmet.
Öppna portar manuellt genom att använda Windows-brandväggen

Om du inte kan identifiera vilka portar som används av programmet kan du öppna en port manuellt. Kontakta produktleverantören eller finns i produktdokumentationen för användaren för att identifiera portnumret för att öppna. När du har identifierat det portnummer som du vill öppna gör så här:
 1. Klicka på Start, och klicka sedan på Kör.

 2. Typ wscui.cpl, och Klicka sedan på OK.

 3. Klicka på Windows-brandväggen.

 4. På den Undantag Klicka på Lägg till Port.

 5. I den Lägga till en Port dialogrutan skriver du det namn som du vill använda för portundantag i den Namn Skriv den numret på den port som du vill öppna i den Portnummerrutan och klicka sedan på antingen TCP eller UDP.

 6. Om du vill visa eller ange omfånget för portundantaget klickar du påÄndra Scope.
 7. Välj scope-alternativ som du vill använda för det här undantaget och klicka sedan på OK.

 8. På den Undantag fliken, Observera att den nya tjänsten finns. Markera kryssrutan bredvid tjänsten om du vill aktivera porten och klicka sedan på OK.

Mer information om hur du konfigurerar Windows-brandväggen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
875357Felsökning av Windows-brandväggen i Windows XP Service Pack 2
Mer Information
Program som kan kräva att du manuellt öppnar portar
I följande tabell visas de program och spel som kan kräva att du öppna porten eller portarna manuellt, så att programmen kan fungera.

Program


ProgramLeverantörPortarStandard undantagObs!
Visual Studio .NETMicrosoft I dokumentationen från tredje partI dokumentationen från tredje partKrävs endast för fjärr-DCOM Felsökning
SQLMicrosoft Dynamiskt tilldelade portar för RPC- och DCOM Krävs endast för fjärrfelsökning
Backup Exec 9Veritas 10000 C:
\Program filer
\Veritas
\Backup Exec
\RANT32
\beremote.exe
Behövs endast att säkerhetskopiera en klient från en server
Ghost Server Corporate Edition 7.5Symantec139-TCP-NetBIOS-sessionstjänsten; 445 TCP SMB via TCP; 137-UDP-NetBIOS-namntjänst; 138-UDP-NetBIOS-datagramtjänsten I dokumentationen från tredje partBehövs för att dra ned ghost-klienten
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.0Symantec Fil- och skrivardelningKontrollera "Tillåt fil- och skrivare Sharing"kryssrutan öppnas portarna: UDP 137, 138, TCP 139, 445. Behövs för att installera klienten
SMS 2003-ServerMicrosoft Aktivera fil och Dela skrivarportar I dokumentationen från tredje partBehövs för att visa Loggboken i Windows XP SP3-klient
Gulliga FTP 5.0 XPGlobalSCAPE21 eller FTP-server I dokumentationen från tredje partBehövs för FTP i Windows XP SP3-baserad dator
Överstiger 7.0, 8.0Hummingbird21 eller FTP-server I dokumentationen från tredje partBehövs så som FTP för Utforskaren kan ansluta till fjärrdatorer
KEA! 340 5.1Attachmate23 eller Telnet-servern I dokumentationen från tredje partBehövs för att upprätta en Telnet-session till fjärrvärden
Reflektion 10 och 11WRQ23I dokumentationen från tredje partBehövs för att upprätta Telnet session till en fjärrvärd
Reflektion 10 och 11WRQ6000 (TCP/IP) och 177 (UDP)I dokumentationen från tredje partBehövs att upprätta X-Windows-sessioner
Reflektion 10 och 11WRQ20 eller 21I dokumentationen från tredje partBehövs det att FTP-klient kan ansluta till fjärrdatorer
Smarterm Office 10 och Smarterm 11Esker Programvara23 eller Telnet-servern I dokumentationen från tredje partBehövs för att upprätta en Telnet-session till en fjärrvärd
Smarterm Office 10 och Smarterm 11Esker Programvara21 eller FTP-server I dokumentationen från tredje partBehövs så att FTP-verktyget kan ansluta till fjärrdatorer
ViewNow 1.05 NetManageFTP-server eller 21 I dokumentationen från tredje partKrävs för FTP-verktyget till fjärrdatorer
ViewNow 1.0 och 1.05 NetManage6000 (TCP/IP) och 177 (UDP) I dokumentationen från tredje partBehövs för att upprätta X-Windows-sessioner
ViewNow 1 eller 1.05 NetManageTelnet Server eller 23 I dokumentationen från tredje partBehövs för att upprätta en Telnet-session till fjärrvärden
Microsoft Operations Manager 2000 SP1Microsoft Aktivera ICMP-ekobegäran, fil- och skrivardelning samt UDP I dokumentationen från tredje partBehövde push MOM-agenten till Windows XP SP3-baserade klienter som har Windows-brandväggen är aktiverad
AutoCAD 2004, 2005Autodesk21 I dokumentationen från tredje partBehövs för bläddring i projekt med hjälp av FTP visningsprogrammet (dialogrutan Öppna fil) när FTP-värden har Windows-brandväggen aktiverad.
Backup Exec 9.1.4691VeritasI dokumentationen från tredje part% Program filer
\Veritas
\Backup Exec
\RANT
\beremote.exe
Behövs för att säkerhetskopiera Windows XP SP3-baserad klient
Guiden Windows-skanner och kameraXerox Network Skannrar 21 I dokumentationen från tredje partBehövs så att den Startar guiden Skanner och kamera och skannade bilder som är tillgängliga för den användare att komma åt.
ColdFusion MX-Server Edition 6MacromediaTCP (normalt 8500) I dokumentationen från tredje partKrävs för att tillåta fjärråtkomst som webbserver
CA ARCserveDator Intresseföretag137-UDP-NetBIOS-namntjänst; 138-UDP-NetBIOS-Datagram Tjänst. 139-TCP-NetBIOS-sessionstjänsten; 704-UDP 1478-UDP-MS-sna-base; 1900-UDP-SSDP; 6050-TCP-ARCserve-tjänst. 6051-TCP-ARCserve-tjänst I dokumentationen från tredje partBehövs för remote installation, licensiering, och klientkommunikation
EDM fil System Agent 4.0EMC3895 I dokumentationen från tredje partBehövs för att installera EDM klienten från servern Windows XP SP3
Microsoft Systems Management Server 2003Microsoft TCP:2701 % WINDIR %
\System32
\CCM
\CLICOMP
\RemCtrl
\Wuser32.exe
Så att Remote Tool kan fjärrkontrollen har en Windows XP SP3-baserade klientdatorn
Aelita ERdisk för Active Directory 6.7Quest ProgramvaraI dokumentationen från tredje partFil- och skrivardelning Behövs för att kontakta en fjärrdator
Hummingbird Host Explorer 8Hummingbird23 TCP och 21 TCP I dokumentationen från tredje partBehövs för att Telnet-anslutning till en Windows XP SP3-baserad klient
BV Admin MobileBinda visaI dokumentationen från tredje partFil- och skrivardelning Krävs för att kontakta en fjärrdatorn
SQL 2000aMicrosoft 1433 och 1434 I dokumentationen från tredje partBehövs för att ansluta till fjärrdatorer dator
Backup Exec 8.6.1Behövs så att servern kan skicka fjärragenten till en klient med Windows XP SP3
Microsoft SNA 4.0 SP3Microsoft Se dokumentationFil- och skrivardelning Behövs för att se ett fönster XP SP3-baserad klient
Extra! Personal Client 6.5 och 6.7AttachmateTelnet Server eller port 23 I dokumentationen från tredje partBehövs för att upprätta en Telnet-session till en fjärrvärd
Extra! Enterprise 2000AttachmateTelnet Server eller port 23 I dokumentationen från tredje part Behövs för att upprätta Telnet-session till en fjärrvärd
Extra! Bundle for TCP/IP 6.6AttachmateTelnet Server eller port 23 I dokumentationen från tredje partBehövs för att upprätta en Telnet-session till en fjärrvärd
Volymhanterare 3.1Veritas2148 C:
\Progam filer
\Veritas
\Veritas objekt Buss
\Bin
\vxsvc.exe
Behövs för att ansluta till en Windows XP SP3-baserad klient
BMC Patrol för Windows 2000BMC SoftwarePå Windows XP SP3-baserade (klienten): TCP-portarna 3181, 10128 och 25. UDP portarna 3181, 10128 och 25 \\<Server name=""></Server>
\BMC Programvara
\Patrol 3-4
\Best1
\6.5.00
\bgs
\Bin
\Best1CollectGroup.exe
Krävs för att tillåta anslutning av servern till klientdatorn. Kontrollera att att du har delat ut filen BMC Patrol på servern innan du försöker flytta i undantag standardsökvägen på klienten.
eTrust 6.0.100Computer AssociatesFil och Dela skrivarportar ICMP echo request och port TCP 42510I dokumentationen från tredje partKrävs för fjärrinstallation till Windows XP SP3
NetShield 4.5McAfee SecurityI dokumentationen från tredje partFil- och skrivardelning Behövs för att fjärr Anslutning till en klient med Windows XP SP3
Datorn Associates eTrust 7.0Dator IntresseföretagLägg till portarna för fil- och skrivardelning och ICMP-ekobegäran I dokumentationen från tredje partBehövs så att en Windows Server 2003 eTrust 7.0-server kan från en fjärrdator testa inloggning till en klient med Windows XP SP3
Datorn Associates eTrust 7.0 Behövs så att en Windows Server 2003 eTrust server 7.0 kan fjärrinstallation av eTrust-klientprogrammet i Windows XP SP3-baserade datorer. Lösas genom att ange följande 0 och datorn sedan startas om: HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE
\Policies
\Microsoft
\Windows NT
\RPC
\RestrictRemoteClients (DWORD-värde)
RetrospectDantz 497497Besök http://www.dantz.com/en/support/kbase.dtml?id=28189
Symantec Ghost Corporate Edition 7.5, 8.0, och 8.2SymantecVälj i fil- och skrivardelning på Tillåt fil- och skrivardelning kryssrutan som öppnar UPD-portarna 137 och 138 samt TCP-port 139 och 445Krävs för fjärrinstallation av klient
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.x och 9.xSymantecÖppna IP-UDP-portar 2967 och 33345 för IPX. I Dessutom öppna portar 38293, 38037 och 38292 för UDP-trafik. I filen och Skrivardelning, Välj den Tillåt fil- och skrivardelning kryssrutan som öppnar UPD-portarna 137 och 138 samt TCP-portarna 139 och 445Besök http://www.symantec.com/techsupp/
Enterprise/SP2/FAQ.HTML
IBM Tivoli Storage ManagerIBMSe IBM TechNoteSe IBM TechnoteIBM Technote-titeln är "Windows XP Service Pack 2 firewall setting for TSM-klienten."
Denna IBM Technote finns på http://www.IBM.com/software/sysmgmt/Products/Support/
Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part som hjälper dig att hitta tekniska stöd. Den här kontaktinformationen kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft gör inte garantera riktigheten i denna information från tredje part.

Spel


SpeletLeverantörPortarStandard undantag
Chess fördel III: Lego schack Encore I dokumentationen från tredje partI dokumentationen från tredje part
Behovet av hastighet förföljandet 2 EA-spelI dokumentationen från tredje partI dokumentationen från tredje part
Unreal turnering 2003 AtariI dokumentationen från tredje partI dokumentationen från tredje part
Unreal turneringen år Edition AtariI dokumentationen från tredje partI dokumentationen från tredje part
Midnight Outlaw: Olaglig Street dra 1.0 VALUSoftI dokumentationen från tredje partDefwatch.exe
Scrabble 3.0 AtariI dokumentationen från tredje partI dokumentationen från tredje part
Star Trek StarFleet Command III 1.0 ActivisionI dokumentationen från tredje partI dokumentationen från tredje part
Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part som hjälper dig att hitta tekniska stöd. Den här kontaktinformationen kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft gör inte garantera riktigheten i denna information från tredje part.

Information om maskinvarutillverkaren finns på följande webbplats:Produkter från andra tillverkare som diskuteras i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, underförstådda eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Tillbaka till den överkant

WinXP SP2 SP3 xpsp3 windowsxpsp3 winxpsp3 xpsp2 windowsxpsp2 winxpsp2 pop-up popup oönskad skadlig hacker hackare Sök
Egenskaper

Artikel-id: 842242 – senaste granskning 12/08/2015 07:18:03 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbgraphxlink kbnomt kbscreenshot kbtshoot kbconfig kbsecurity kbappcompatibility kbfirewall kbsmbportal kbmt KB842242 KbMtsv
Feedback