Uppdateringen BITS (Background Intelligent Transfer Service) 2.0 för Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller information om en uppdatering för BITS (Background Intelligent Transfer Service). I artikeln beskrivs nya funktioner och förbättringar, problem som kan uppstå på klienter med BITS version 2.0 och lösningar på problemen. Vidare ges information om uppdateringsplats, installation och borttagning.
INLEDNING
Uppdateringarna BITS 2.0 och Microsoft WinHTTP (Windows HTTP Services) 5.1 krävs för de nya utgåvorna av Microsoft Windows Update och tjänsten Automatisk uppdatering. BITS 2.0 ger högre överföringshastighet, bättre flexibilitet och lägre bandbreddsanvändning i nätverket vid filöverföring. Om du vill veta mer om den kombinerade uppdateringen BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
842773 Uppdateringspaket med BITS (Background Intelligent Transfer Service) 2.0 och WinHTTP 5.1 för Windows XP
Mer Information
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Background Intelligent Transfer Service 2.0

BITS 2.0 används för filöverföring mellan en klient och en server, varvid information om överföringsförloppet skickas till klienten. BITS 2.0 innehåller följande funktioner:
 • Möjlighet till samtidiga hämtningar i förgrunden.
 • Stöd för SMB-protokollet (Server Message Block) för fjärrnamn.
 • Stöd för hämtning av filintervall. Möjlighet att ändra överföringskällan för en fil med ett program.
 • Lägre bandbreddsanvändning på klienten.
BITS 2.0 ger möjlighet till köhantering av filöverföringsbegäranden från flera program utifrån prioriteringsnivåer som anges i programmen. Genom samtidig överföring i förgrunden i BITS 2.0 stöds filöverföring från flera jobb med full bandbredd, och överföring i bakgrunden kan genomföras med enbart outnyttjad bandbredd. Om filöverföringen avbryts kan den återupptas från exakt samma punkt utan att hela filen behöver överföras igen. Eftersom överföringen börjar om från exakt samma punkt återupptas alla överföringar effektivt efter störningar som nätverksavbrott och omstart av datorn.

BITS 2.0 innehåller en uppsättning API:er (Application Program Interfaces) som ger utvecklare tillgång till de nya funktionerna. Mer information om de nya API:erna för BITS 2.0 och SDK-plattformen för Microsoft Windows XP finns på följande Microsoft-webbplats:

Andra förbättringar

Genom förbättringar i BITS 2.0 startar och avbryts tjänsten på ett tillförlitligt sätt när det finns program där skiktade tjänsteleverantörer används på datorn. Sådana program är bland annat vissa brandväggsprogram från andra företag.

I BITS 2.0 sker filöverföring effektivare, och mindre bandbredd utnyttjas i långsamma anslutningar. BITS 2.0 ger också lägre bandbreddsanvändning i miljöer med Kerberos-autentisering.

Kända problem

Filer kan inte hämtas till klienter med BITS 2.0 från SMS 2003

I BITS 2.0 kan intervall utöver slutet av en fil efterfrågas, vilket kan medföra att vissa serverprogram inte fungerar som de ska. Problemet kan uppstå när BITS 2.0 används med ISAPI-program (Internet Server API) som Microsoft SMS 2003 (Systems Management Server) 2003, men det har åtgärdats i Systems Management Server 2003 Service Pack 1.

Viktigt! Filöverföringar från en Microsoft SMS 2003-server (Systems Management Server) till en BITS 2.0-klient kan kanske inte slutföras. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
832860 Background Intelligent Transfer Service kan inte användas för filöverföring från SMS 2003 till klienter med Windows XP Service Pack 2

Filöverföringar slutförs inte på klienter med BITS 2.0

På en dator med BITS 2.0 slutförs inte en filöverföring och något av följande felmeddelanden visas:
HTTP 401-Server Authentication required (HTTP 401-Serverautentisering krävs).
Obs! Felkoden 0x80190191 kan också visas tillsammans med det här felmeddelandet.
HTTP 407-Proxy Authentication (HTTP 407-Proxyautentisering).
Obs! Felkoden 0x80190197 kan också visas tillsammans med det här felmeddelandet.

Problemet uppstår när alla dessa förutsättningar är uppfyllda:
 • I klientprogrammet där BITS 2.0 används anges inte att klientens identifieringsinformation kan användas genom anrop av IBackgroundCopyJob2::SetCredentials-metoden.
 • Microsoft LmCompatibilityLevel (LAN Manager-kompatibilitetsnivån) på BITS 2.0-klienten innehåller ett värde som är inställt på 1 eller 0. Posten för LAN Manager-kompatibilitetsnivån finns i följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
 • Filöverföringen sker via en Windows-baserad server eller en Windows-baserad Internetproxyserver som kräver integrerad Windows-autentisering.

Autentisering i BITS 2.0

För att identifieringsinformation inte ska överföras till alla proxyservrar och andra servrar som kräver inloggningsinformation, tillåter BITS 2.0 användning av inloggningsinformation endast om någon av följande förutsättningar är uppfylld:
 • En begäran om användning av identifieringsinformation sker från ett program genom anrop av följande funktion och liknande parametrar:
  IBackgroundCopyJob2::SetCredentials. (target=ProxyorServer, Negotiate/NTLM, username=NULL,password=NULL)
 • LmCompatibilityLevel är inställt på ett värde som är större än eller lika med 2.
Viktigt! Standardvärdet för LmCompatibilityLevel i Windows XP är 0. Med BITS 2.0 används inte inloggningsinformation om LmCompatibilityLevel är 0.

Obs! Med BITS 1.5 kan inloggningsinformation användas för proxyautentisering när LmCompatibilityLevel understiger 2 och SetCredentials-metoden inte anropas.

Program som fungerar med BITS 1.0 och 1.2 fungerar kanske inte som de ska med BITS 1.5 eller BITS 2.0. Detta beror på att standardvärdet för registervärdet LmCompatibilityLevel i Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows XP är 0.Om du vill veta mer om registerposten LmCompatibilityLevel klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
147706 Inaktivera LM-autentisering i Windows NT
Lös det här problemet genom att ändra standardfunktionen i BITS 2.0, så att inloggningsinformation inte skickas till en proxy eller server som kräver autentisering. Gör det genom att byta till IBackgroundCopyJob2::SetCredentials-metoden, där standardinloggningsinformationen används enligt beskrivningen på följande Microsoft-webbplats: Så här löser du problemet genom att ändra metoden för överföring av inloggningsinformation från BITS 2.0-klienten till servern: skapa registervärdet
UseLmCompat
i undernyckeln
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
och lägg sedan till DWORD-värdet 0. Gör följande på klientdatorn med BITS 2.0:
 1. Klicka på Start och Kör. Skriv sedan regedit.
 2. Leta upp följande undernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
 3. Högerklicka på BITS, peka på Ny/nytt, klicka på DWORD-värde, skriv UseLmCompat och tryck på RETUR.
 4. Högerklicka på UseLmCompat i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra.
 5. Skriv 0 i rutan Värde, och klicka sedan på OK.
 6. Avsluta Registereditorn.
 7. Starta om BITS 2.0.

Hämta och installera uppdateringarna BITS 2.0 och WinHTTP 5.1

Hämta och installera den här uppdateringen från Microsoft-webbplatsen Windows Update. Installera uppdatering 842773. Administratörer kan också hämta uppdateringen från Microsoft Download Center.

Viktigt! Installation av BITS 2.0 innebär att BITS-tjänsten aktiveras om den har varit avstängd.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Utgivningsdatum: 13 juli 2004

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Administratörer kan också distribuera den här uppdateringen med hjälp av Microsoft Software Update Services (SUS). Om du vill veta mer om SUS klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
810796 Översikt över Software Update Services

Ta bort uppdateringarna BITS 2.0 och WinHTTP 5.1

Om du vill ta bort uppdateringen från datorn gör du så här:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv appwiz.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
 3. Klicka på Windows XP Hotfix – KB842773 i listan över installerade program och sedan på Ta bort.
 4. Följ instruktionerna för borttagning av uppdateringen från datorn.
 5. Starta om datorn.
Administratörer kan också ta bort det här paketet med verktyget Spuninst.exe. Programfilen Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB842773$\Spuninst.

Kontrollera att uppdateringarna BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 är installerade

Om du vill kontrollera att uppdateringen som beskrivs i den här artikeln är installerad jämför du filerna på din Windows XP-dator med följande filinformation.Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7,680 Bitsprx2.dll    01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7,168 Bitsprx3.dll    01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   361,984 Qmgr.dll      01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   17,408 Qmgrprxy.dll    01-Jul-2004 22:08 5.1.2600.1557   331,776 Winhttp.dll     30-Jun-2004 23:59 5.1.2600.1570   158,720 Xpob2res.dll   				
Du kan också använda följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB842773
Uppdateringen är installerad om posten innehåller DWORD-värdet Installed med värdet 1.

Den här uppdateringen kommer att ingå i Windows XP Service Pack 2.
Referenser
Mer information om BITS finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om WinHTTP finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 842309 – senaste granskning 12/08/2015 07:19:47 – revision: 9.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbqfe kbinfo KB842309
Feedback