MS04-019: Säkerhetsproblem i Hjälpmedelshanteraren möjliggör körning av kod

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS04-019 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild Win2000 behörighetshöjning
Egenskaper

Artikel-id: 842526 – senaste granskning 01/10/2015 15:38:06 – revision: 2.2

  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver atdownload kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwin2000presp5fix KB842526
Feedback