Beskrivning av Office 2003 Service Pack 1

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office 2003. Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) innehåller de senaste uppdateringarna för Microsoft Office 2003 och ger betydande förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. I Office 2003 SP1 ingår också många förbättringar av prestanda och funktioner i Microsoft Office InfoPath 2003.
Mer Information

Närmare information om Service Pack-versionen

Lista över problem som korrigeras i detta Service PackMicrosoft Office Access 2003


Om du vill veta mer om problem som korrigeras i detta Service Pack klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
872834 Problem i Access 2003 som korrigeras i Office 2000 Service Pack 1


Microsoft Office Excel 2003


Om du vill veta mer om problem som korrigeras i detta Service Pack klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
872835 Problem i Excel 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 1


Microsoft Office FrontPage 2003


Om du vill veta mer om problem som korrigeras i detta Service Pack klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
872837 Problem i FrontPage 2003 som korrigeras i Office 2000 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Microsoft Office InfoPath 2003


Genom Office 2003 SP1 korrigeras problemet i InfoPath 2003 som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:

833859 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för InfoPath 2003 (tyska): 12 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Genom Office 2003 SP1 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Åtgärdsfönstrets storlek sparas inte vid arbete i stående vy på en Tablet PC

När du ändrar åtgärdsfönstrets storlek i InfoPath 2003 som är installerat på en Tablet PC-dator, sparas inte storleken när du arbetar i vyn Stående på Tablet PC.


InfoPath 2003 avslutas oväntat när en lång textsträng ersätts av ett giltigt användarnamn i Användarroller

När du ersätter en lång textsträng med ett giltigt användarnamn i Användarroller kan InfoPath 2003 avslutas oväntat.


Microsoft Office 2003


Genom Office 2003 SP1 korrigeras problemen i Office 2003 som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:

831939 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003: 29 januari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835209 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet på engelska och japanska för Office 2003 Resource Kit: 10 februari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830001 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003: 5 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835704 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003: 18 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837256 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003: 19 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837015 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003: 22 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839657 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003: 14 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837257 Beskrivning av språkverktyg för den ryska versionen av snabbkorrigeringspaketet för Office 2003: 21 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831940 Beskrivning av språkverktyg för den nederländska versionen av snabbkorrigeringspaketet för Office 2003: 24 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835211 Beskrivning av språkverktyg för den svenska versionen av snabbkorrigeringspaketet för Office 2003: 24 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
842783 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003: 27 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830815 Beskrivning av språkverktyg för den italienska versionen av snabbkorrigeringspaketet för Office 2003: 1 juni 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

I Office 2003 SP1 korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

835404 Det visas ett felmeddelande när du försöker öppna ett Office-dokument eller starta Outlook.
834603 Dirigera om Clip Organizer-sökvägar i Office 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Microsoft Office Outlook 2003


Om du vill veta mer om problem som korrigeras i detta Service Pack klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
872839 Problem i Outlook 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 1


Microsoft Office PowerPoint 2003


Genom Office 2003 SP1 korrigeras problemen i PowerPoint 2003 som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:

835728 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för PowerPoint 2003: 5 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837236 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för PowerPoint 2003: 6 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
838007 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för PowerPoint 2003: 14 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Genom Office 2003 SP1 korrigeras problemet i PowerPoint 2003 som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

835733 Aktuell fyllningsfärg eller fyllningseffekt markeras inte på undermenyn Fyllningsfärg i PowerPoint 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Genom Office 2003 SP1 åtgärdas följande problem i PowerPoint 2003, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Felmeddelandet "Filen är skadad" visas vid försök att öppna en presentation i PowerPoint Viewer 2003

När du försöker öppna en PowerPoint 2003-presentation i PowerPoint Viewer 2003 visas felmeddelandet "Filen är skadad". Det här problemet kan uppstå om presentationen senast sparades i en tidigare version av Microsoft PowerPoint som Microsoft PowerPoint 97 eller Microsoft PowerPoint 2000. Undvik problemet genom att spara om presentationen i PowerPoint 2003 innan du öppnar den i PowerPoint Viewer 2003.


Felmeddelande vid klickning på "Paketera för CD" på Arkiv-menyn

När du klickar på Paketera för CDArkiv-menyn och sedan på Kopiera till mapp i PowerPoint 2003 visas följande felmeddelande:
Det digitala certifikatet för PowerPoint Viewer är ogiltigt eller så har det ändrats. Installera om Paketera för CD och PowerPoint Viewer om du vill inkludera visningsprogrammet.


Microsoft Office Publisher 2003


Genom Office 2003 SP1 korrigeras problemen i Publisher 2003 som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:

835709 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Publisher 2003: 29 februari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
838901 Beskrivning av snabbkorrigeringspaketet för Publisher 2003: 1 april 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Genom Office 2003 SP1 åtgärdas följande problem i Publisher 2003, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Kantlinjer skrivs inte ut eller ett felmeddelande visas vid försök att skriva ut en publikation på en PostScript-skrivare för färg

När du försöker skriva ut en publikation som innehåller ett objekt med kantlinjer på en PostScript-skrivare, skrivs inte kantlinjerna ut, eller så visas ett PostScript-felmeddelande. Problemet uppstår när alternativet Konvertera grå grafik till PostScript-grått väljs i färgskrivarens egenskaper.


Kryssrutan "Aktivera teckenavståndskontroll" är inte tillgänglig i Publisher 2003

I Microsoft Publisher 2002 var kryssrutan Aktivera teckenavståndskontroll tillgänglig på fliken Asiatisk typografi. I Publisher 2003 är kryssrutan Aktivera teckenavståndskontroll inte tillgänglig.


Papperskällan ändras tillbaka till originalinställningen när papperskällan ändras för skrivaren

När du ändrar papperskälla för skrivaren på fliken Skrivare och papper i Publisher 2003 och sedan öppnar fliken Skrivare och papper igen ändras papperskällan tillbaka till den ursprungliga inställningen.


Bilden ändras tillbaka till den ursprungliga storleken vid klickning på "Spara som länkad bild" i Grafikhanteraren

När du klickar på Spara som länkad bild i GrafikhanterarenVerktyg-menyn ändras bilden i publikationen tillbaka till den ursprungliga storleken.


Stor HTML-fil vid publicering av en publikation efter inaktivering av "Tillåt PNG som grafikformat"

När du inaktiverar Tillåt PNG som grafikformat för att förbättra grafikkvaliteten på fliken Webb och sedan publicerar publikationen till en mapp på den lokala hårddisken, sparas PNG-grafikfiler i mappen och stora JPG-filer förminskas inte. Det här problemet medför att filen med HTML-sidan blir stor.


Microsoft Office Word 2003


Om du vill veta mer om problem som korrigeras i denna Service Pack-uppdatering klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
872844 Problem i Word 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 1

Lista över problem som korrigeras i Office 2003 SP1 i hämtningsbart format

Det finns en Excel-arbetsbok med en lista över problem i Office 2003 som korrigeras i Office 2003 SP1.

Obs! Arbetsboken är på engelska och kommer inte att översättas till något annat språk.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:


HämtaHämta paketet nu

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Säkerhetsbulletiner som hör till Service Pack-uppdateringen

Det finns inga säkerhetsbulletiner som hör till Office 2003 SP1.

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-uppdateringen

I Office 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdatering:

828041 Beskrivning av den viktiga uppdateringen för Office 2003: 4 november 2003
834691 Beskrivning av uppdatering för Excel 2003: 23 mars 2004
830000 Word 2003-uppdateringen: 27 januari 2004
I den danska versionen av Office 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdatering:
834013 Beskrivning av Uppdatering för danska Access 2003: 25 maj 2004
I den finska versionen av Office 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdatering:
834702 Beskrivning av Uppdatering för finska Word 2003: 25 maj 2004
I den nederländska versionen av Office 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdatering:

838022 Beskrivning av uppdatering för nederländsk stavningskontroll i Office 2003: 25 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

Kända problem under installation av Service Pack-uppdateringen

Det finns kända problem som kan uppstå vid installation av Office 2003 SP1.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
875556 Felmeddelandena "Installationsfel: Det gick inte att hitta filen" eller "Fel 0x51F" visas när du försöker uppdatera Office 2003-programmen via webbplatsen Office Update eller Office Download Center

Uppdatera Office Webbkomponenter

Vanligtvis installeras Microsoft Office 2003 Webbkomponenter och Microsoft Office XP Webbkomponenter tillsammans med Office 2003. Om webbkomponenterna installerades på detta sätt uppdateras de med Office 2003 SP1 (MainSP1.msp) och det krävs inga ytterligare uppdateringar för dem.

Om du har installerat webbkomponenterna separat med någon av följande metoder, uppdateras de inte när MainSP1.msp installeras. Om så är fallet måste du uppdatera webbkomponenterna på annat sätt.
 • Om du körde ...\FILES\OWC10\Setup.exe från installationsskivan för Office 2003 måste du uppdatera Webbkomponenter genom att använda OWC102003SP1.msp. Denna fil ingår i SP1.
 • Om du körde ...\FILES\OWC11\Setup.exe från installationsskivan för Office 2003 måste du uppdatera Webbkomponenter genom att använda OWC11SP1.msp. Denna fil ingår i SP1.
 • Om du skapade en administrativ installationsplats för webbkomponenterna genom att köra "Setup /a" från OWC-mappen och installerade komponenterna från denna plats, måste du uppdatera dem genom att använda lämpligt Windows Installer-paket som ingår i SP1 (OWC11SP1.msp eller OWC102003SP1.msp).
 • Om du har hämtat och installerat webbkomponenterna från följande Office Update-webbplats måste du uppdatera dem genom att hämta den senaste versionen av komponenterna.
 • Om du har hämtat och installerat webbkomponenterna från en webbplats måste du uppdatera dem genom att hämta den senaste versionen av komponenterna.

  Obs! När du går till en webbplats där webbkomponenterna används kan du uppmanas installera dem på datorn.
De senaste versionerna av komponenterna finns på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft Office 2003 WebbkomponenterMicrosoft Office XP Webbkomponenter

Kända problem som kan uppstå efter installation av Service Pack-uppdateringen

Det finns ett känt problem som kan uppstå efter installation av Office 2003 SP1.

Om du vill veta mer om problemet som uppstår efter installation av detta Service Pack klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873125 Det går inte att ta bort Service Pack 1 för Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera detta Service Pack

Du hittar följande information på Microsoft Download Center:
 • Installationsinstruktioner för Office 2003 SP1
 • Distributionsstrategier för Office 2003 SP1
Gå till följande Microsoft-webbplats för att hämta Service Pack-uppdateringen från Microsoft Download Center:Gå till följande Microsoft-webbplats om du vill beställa Office 2003 Service Pack 1 på cd-skiva:

Ta reda på om Service Pack-uppdateringen är installerad

Denna Service Pack-uppdatering innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn Version  --------------------------  Excel.exe    11.0.6355.0  Frontpg.exe   11.0.6356.0  Infopath.exe  11.0.6357.0  Msaccess.exe  11.0.6355.0  Outlook.exe   11.0.6353.0  Powerpnt.exe 11.0.6361.0  Winword.exe   11.0.6359.0  Mspub.exe    11.0.6255.0
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i den här tabellen.
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Office 2003 som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Dessutom installeras följande filer tillsammans med Office 2003 SP1:
         Accwiz.dll   Msain.dll  Acwzlib.mde   Msconv97.dll  Acwzmain.mde  Mshy3es.dll  Acwztool.mde  Msimport.exe  Alrtintl.dll  Msmapi32.dll  Bssym7.ttf   Mso.dll  Cdlmso.dll   Msocf.dll  Cdo.dll     Msocfu.dll  Contab32.dll  Msohelp.exe  Dumpster.dll  Msointl.dll  Dwdcw20.dll   Msplcres.dll  Dwtrig20.exe  Mspst32.dll  Emsabp32.dll  Morph9.dll  Emsmdb32.dll  Mstordb.exe  Emsui32.dll   Mstore.exe  Envelope.dll  Mstores.dll  Epsimp32.flt  Mswrd832.cnv  Exchcsp.dll   Msxml5.dll  Exsec32.dll   Office.xml  Fm20.dll    Oinfo11.ocx  Fpcutl.dll   Oinfop11.mof  Fpdb.dll    Oisapp.dll  Fpdtc.dll    Osa.exe  Fpeditax.dll  Outex.dll  Fpedsat.dll   Outlacct.dll  Fpexpsat.dll  Outllib.dll  Fpsrvutl.dll  Outllibr.dll  Fpwec.dll    Outlph.dll  Fpwel.dll    Owc10.dll  Gdiplus.dll   Owc11.dll  Gdiplus.dll   Owci10.dll  Gdiplus.dll   Owci11.dll  Graph.exe    Owsclt.dll  Html32.cnv   Ppintl.dll

MSP-filinformation för administratörer

Administratörsuppdateringen består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-filer distribueras i den här Service Pack-versionen:

MSP-filens namnBeskrivning
MainSP1ff.mspUppdatering för kärnkomponent
Owc11sp1ff.mspWebbkomponenter för Office 2003
Owc102003sp1ff.mspWebbkomponenter för Office XP

Funktioner för ominstallation av särskilda komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Office 2003 på klientdatorer, rekommenderar vi att du kör ett kommando med egenskapen REINSTALL=ALL för installation av samtliga funktioner.

Detaljerade anvisningar för uppdatering av en administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Updating clients from a patched administrative image" i "Distributing Office 2003 Product Updates" på följande Microsoft-webbplats:Office Admin Update Center for Office IT Professionals innehåller de senaste administratörsuppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Microsoft Office.

Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:

Information om felsignaturer

När du använder Office 2003 SP1 visas ett felmeddelande av följande slag:
Microsoft programnamn har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Obs! I detta felmeddelande är programnamn namnet på Office 2003-programmet som körs när felmeddelandet visas.

Felrapporten innehåller en felsignatur av följande slag:
  Programnamn   Programversion  Modulnamn   Modulversion  Förskjutning  -----------------------------------------------------------------------------  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Query.dll   5.1.2600.1106  00029756  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Query.dll   5.1.2600.1106  0002976a  Osa.exe      11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.11006 00000000  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Powerpnt.exe 11.0.5529.0   0037f3a2  Iexplore.exe   6.0.2800.1106    Owc11.dll   11.05531.0   0013a262  Ois.exe      11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  00013887  Mspub.exe     11.0.5525.0     Pubconv.dll  11.0.5510.0   00029de9  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_b.dll 0.3.0.0     00005518  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_p.dll 0.3.0.2020   00005568  Mspub.exe     11.0.5525.0     Imfnt5.dll  0.3.1418.0   00005918  Mspub.exe     11.0.5525.0     Imfnt5.dll  0.3.0.0     000054f8  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_j.dll 0.3.0.1224   0000700e  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_b.dll 0.3.0.0     0000705e  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mspub.exe   11.0.5525.0   000423d4  Mspub.exe     11.0.5525.0     Ptxt9.dll   11.0.5510.0   00038ae9  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mspub.exe   11.0.5525.0   0010065b  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0008c829  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0  Mspub.exe     11.0.5525.0     Unknown    0.0.0.0     004201a0
Dessutom kan andra programversioner, modulversioner och förskjutningar förekomma.
Egenskaper

Artikel-id: 842532 – senaste granskning 12/08/2015 07:23:06 – revision: 4.3

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbfix kbupdate kbtshoot KB842532
Feedback