Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Popup-fönster visas trots att blockering av popup-fönster har aktiverats i Windows XP Service Pack 2

Sammanfattning
I artikeln beskrivs problemet att popup-fönster visas trots att blockering av popup-fönster i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) har aktiverats. För att lösa problemet måste du antingen ta bort webbplatsen från innehållszonerna Tillförlitliga platser eller Lokalt intranät eller klicka på Nej när du tillfrågas om du vill köra ActiveX-kontroller.
Symptom
Efter installation av Microsoft Windows XP Service Pack 2 visas fortfarande popup-fönster, trots att blockering av popup-fönster har aktiverats. (Standardinställningen för den här funktionen är ).

Obs! Så här tar du reda på om blockering av popup-fönster har aktiverats: klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn i Microsoft Internet Explorer och sedan på fliken Sekretess.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Du klickar på en länk som öppnar ett popup-fönster.
 • Webbplatsen som popup-fönstret kommer från finns i innehållszonen Tillförlitliga platser eller Lokalt intranät. Eftersom webbplatser i de här zonerna anses som säkra blockeras aldrig popup-fönster från dem.
 • Popup-fönstret öppnas av ett program som körs på datorn.
 • Popup-fönstret öppnas av ActiveX-kontroller som aktiveras från en webbplats.
Lösning
Lös problemet med någon av följande metoder:

Metod 1: Ta bort webbplatsen från innehållszonen Tillförlitliga platser eller Lokalt intranät.

Så här tar du bort webbplatsen från webbinnehållszonen Tillförlitliga platser eller Lokalt intranät i Internet Explorer 6.0:
 • Om du vill ta bort webbplatsen från zonen Tillförlitliga platser gör du så här:
  1. Starta Internet Explorer 6.0.
  2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
  3. Klicka på zonen Tillförlitliga platser på fliken Säkerhet och sedan på Platser.
  4. Klicka på webbplatsen du vill ta bort i dialogrutan Tillförlitliga platser och sedan på Ta bort.
  5. Stäng dialogrutan Tillförlitliga platser genom att klicka på OK.
  6. Stäng dialogrutan Internet-alternativ genom att klicka på OK.
 • Om du vill ta bort webbplatsen från zonen Lokalt intranät gör du så här:
  1. Starta Internet Explorer 6.0.
  2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
  3. Klicka på zonen Lokalt intranät på fliken Säkerhet och sedan på Platser.
  4. Klicka på Avancerat i dialogrutan Lokalt intranät.
  5. Klicka på webbplatsen du vill ta bort, Ta bort och OK.
  6. Stäng dialogrutan Lokalt intranät genom att klicka på OK.
  7. Stäng dialogrutan Internet-alternativ genom att klicka på OK.

Metod 2: Ange att du ska ge ditt tillstånd innan ActiveX-kontroller och plugin-program körs.

Så här förhindrar du att ett popup-fönster öppnas av en ActiveX-kontroll från en webbplats:
 1. Starta Internet Explorer 6.0.
 2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på zonen Internet på fliken Säkerhet och sedan på Anpassad nivå.
 4. I dialogrutan Säkerhetsinställningar, i listan Inställningar, under Kör ActiveX-kontroller och plugin-program klickar du på Fråga i stället för Aktivera överallt där Aktivera är markerat.
 5. Stäng dialogrutan Säkerhetsinställningar genom att klicka på OK.
 6. Stäng dialogrutan Internet-alternativ genom att klicka på OK.
winxp windowsxp popup pop up winxpsp2 xpsp2
Egenskaper

Artikel-id: 843015 – senaste granskning 07/11/2005 05:03:26 – revision: 2.3

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbsecurity kbwireless kbdialup kbbroadband kbbrowse kbbrowsing kbbug kbpopups kbtshoot kbprb KB843015
Feedback