Bilder blockeras när du öppnar ett e-postmeddelande i Outlook Express på en dator med Windows XP Service Pack 2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 843018
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra dessa ändringar för att lösa ett specifikt problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen kan du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
Symptom
När du öppnar ett e-postmeddelande i Microsoft Outlook Express på en dator som kör Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) blockeras områdena i meddelandet som är avsedda för att innehålla bilder. Dessa områden visas ett rött kryss platshållare. Dessutom uppmanas följande meddelande strax ovanför innehållsfönstret i e-postmeddelandet:
Vissa bilder har blockerats för att förhindra att avsändaren kan identifiera din dator. Klicka här om du vill hämta bilder.
Orsak
Detta beror på det nya säkerhetsalternativet Blockera bilder och annat externt innehåll i HTML-e-post . Som standard är är det här alternativet aktiverat i Outlook Express efter installation av Windows XP SP2.

Detta alternativ kan du undvika stötande material kan du bestämma vilka bilder du vill hämta och bidrar till att minska skräppost du får. Vi rekommenderar att du lämnar det här alternativet Aktivera på och att hämta bilder för betrodda meddelanden bara. Om du vill göra detta klickar du på Informationsfältet om du vill hämta bilder för varje meddelande. Info-fältet är banderollen som är längst upp på en tillförlitlig e-postmeddelande.
Workaround
Undvik problemet genom att inaktivera alternativet Blockera bilder och annat externt innehåll i HTML-e-post .

Så här aktiverar du Internet-bilder i Outlook Express

Undvik det här problemet manuellt genom att inaktivera alternativet Blockera bilder och annat externt innehåll i HTML-e-post . Gör så här:

Varning Alternativet Blockera bilder och annat externt innehåll i HTML-e-post är en säkerhetsfunktion som ingår i Windows XP SP2 som skyddar datorn mot skräppost (spam). Vi rekommenderar att du inte stänger av det här alternativet.
  1. Klicka på Start, peka påprogramoch klicka sedan på OutlookExpress.
  2. Klicka påAlternativVerktyg -menyn och klicka sedan på fliken säkerhet.
  3. Avmarkera kryssrutan Blockera bilder och annat externalcontent i HTML-e-post .
  4. Klicka på OK.
Mer Information
Som standard blockeras allt HTML-innehåll som refereras av en extern plats i Outlook Express. Många som skickar skräppost har en bild-URL i sina meddelanden. Bild-URL som meddelar avsändarens webbserver när du öppnar eller förhandsgranska meddelandet. Den här typen av bild-URL kallas också en webbsignal. Följande är ett exempel Web beacon:
<img src="">minserver/CGI-bin/program? e =din-e-post-adress här>
Om du förhandsgranskar eller öppnar ett e-postmeddelande som innehåller den här typen av en bildreferens kan du göra din dator ett mål mer skräppost.

För att förhindra att den här typen av Web beacon, där ett HTML-e-postmeddelande innehåller referenser som länkar och banderoller till en extern URL, återges Outlook Express HTML-visningsprogrammet inte automatiskt det externa innehållet. I stället när du öppnar e-postmeddelandet inbäddade områdena i meddelandet som normalt innehåller bilder i stället visas ett rött X.

Om du vill hämta externt innehåll för ett e-postmeddelande så att du kan se de blockerade bilderna, klickar du på den inbäddade hyperlänken i följande text, strax ovanför innehållsfönstret i e-postmeddelandet:
Vissa bilder har blockerats för att förhindra att avsändaren kan identifiera din dator. Klicka här om du vill hämta bilder.
Referenser
Mer information om blockering av externt HTML-innehåll i Microsoft Office Outlook 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
831608 Hur du använder funktionen inställningar för automatisk bildhämtning för att bestämma hur externt HTML-innehåll blockeras i Outlook 2003
winxpsp2 xpsp2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 843018 – senaste granskning 12/08/2015 07:29:13 – revision: 2.0

Microsoft Outlook Express 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbdialup kbnetwork kbsecurity kbconfig kbemail kbprb kbmt KB843018 KbMtsv
Feedback