Körbara filer eller programtillägg som hämtas med Internet Explorer eller Outlook Express på en dator med Windows XP Service Pack 2 kan inte köras

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs en funktionsförändring vid hämtning av en körbar fil eller ett tilläggsprogram med hjälp av Microsoft Internet Explorer eller Microsoft Outlook Express på en dator med Windows XP Service Pack 2 (SP2). Vi rekommenderar att du använder metod 1 för att häva blockeringen för utgivaren och att du sedan sparar eller kör filen du har hämtat. Vi rekommenderar inte att du sänker säkerhetsnivån för datorn enligt metod 2.
Symptom
När du försöker köra en körbar fil (.exe) eller ett tilläggsprogram som hämtas med hjälp av Microsoft Internet Explorer-versionen som har installerats med Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft Outlook Express-versionen som har installerats med Windows XP SP2, går det inte att köra filen eller programmet.
Orsak
Det här problemet kan uppstå på en dator med Windows XP SP2 om den körbara filen eller tilläggsprogrammet blockeras eftersom signaturen är ogiltig.
Workaround
Du kan lösa problemet på något av följande sätt:

Metod 1: Häv blockeringen för utgivaren

Du kan häva blockeringen för en utgivare med hjälp av funktionen Hantera tilläggskomponenter i Internet Explorer.

Obs! Utgivaren är den som har signerat tilläggsprogrammet.

Viktigt! Använd den här metoden bara om du litar på utgivaren av den körbara filen eller tilläggsprogrammet.
 1. Klicka på Verktyg i Internet Explorer och sedan på Hantera tilläggskomponenter.
 2. Klicka på tilläggets namn.
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på Update ActiveX to replace the add-on with the current version.

   Obs! Det här alternativet är inte tillgängligt för alla tillägg.
  • Aktivera ett tillägg genom att klicka på Aktivera och sedan på OK.
  • Inaktivera ett tillägg genom att klicka på Inaktivera och sedan på OK.

Metod 2: Tillåt installation av ActiveX-kontroller utan giltiga signaturer

Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte det här alternativet, men vi lämnar information så att du kan välja det om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.
 1. Klicka på Verktyg i Internet Explorer och sedan på Internet-alternativ.
 2. Klicka på zonen Anpassad nivå på fliken Säkerhet i området Säkerhetsnivå för zonen.
 3. Klicka på Allow installation of ActiveX controls that have invalid signatures.

  Obs! När signaturen inte är giltig kan du inte lita på utgivarens identitet. Vi rekommenderar inte att du tillåter installation av ActiveX-kontroller som saknar giltiga signaturer eftersom detta kan medföra ytterligare risker för datorn.
Mer Information
Den här funktionsförändringen i Windows XP SP2 gör hämtning av filer och kod konsekventare och tydligare. Utgivarkontrollen ger mycket viktig information. När en signatur hittas i en körbar fil eller ett tilläggsprogram utgör den ett systematiskt sätt att förhindra att filer från misstänkta eller oidentifierade utgivare skadar datorns säkerhet.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Egenskaper

Artikel-id: 843022 – senaste granskning 12/08/2015 07:29:34 – revision: 2.0

Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbconsumer kbprb kbsettings KB843022
Feedback