Okända funktioner i Excel

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs några mycket kraftfulla och användbara funktioner i Microsoft Excel som de flesta användare inte känner till. Du kanske skapar ett nytt makro för en beräkning när det redan finns en formel eller funktion som gör samma sak. Eller så skapar du ett nytt makro för en uppgift när det redan finns en funktion som gör samma sak.
INLEDNING
Den här artikeln innehåller några tips om hur du använder Microsoft Excel.

Överst på sidan
Mer Information

Sammanföra text i flera kolumner

Du kan sammanfoga text i flera kolumner med hjälp av operatorn & eller funktionen SAMMANFOGA, till exempel genom att skriva följande data i cellerna A1:C2:

A1: FörstaB1: MellanC1: Sist
A2: TomB2: EdwardC2: Smith

För att ange hela namnet skriver du en av följande formler i cell D2:
$D$2: =SAMMANFOGA(A2," ",B2," ",C2)
$D$2: =A1&" "&B2&" "&C2
Obs! Ett blanksteg (" ") mellan cellerna används för att infoga ett tomt utrymme i den visade texten.

Överst på sidan

Ange utskriftsområde

Sedan Microsoft Excel 97 för Windows har det funnits en verktygsfältsknapp Ange utskriftsområdeArkiv-menyn. När du klickar på Ange utskriftsområde kan du ange utskriftsområdet som den aktuella markeringen. När du har lagt till knappen Ange utskriftsområde i ett befintligt verktygsfält kan du klicka på Ange utskriftsområde för att enkelt ange utskriftsområdet som det markerade området.

Så här lägger du till verktygsfältsknappen Ange utskriftsområde i Excel:
 1. Peka på VerktygsfältVisa-menyn och sedan på Anpassa.
 2. Klicka på fliken Kommandon.
 3. Klicka på Arkiv under Kategorier, och rulla sedan nedåt i listan över kommandon tills du ser verktygsfältsknappen Ange utskriftsområde.
 4. Klicka på Ange utskriftsområde och dra kommandot till ett befintligt verktygsfält.
Överst på sidan

Utesluta dubbletter i en lista

Om du skapar en lista med dubbletter och vill ha en lista utan dubbletter använder du kommandot Avancerat filter i Excel.

Gör så här:
 1. Skriv följande data i cellerna A1:A10 i en ny arbetsbok:

  A1: Frukter
  A2: Äpple
  A3: Körsbär
  A4: Päron
  A5: Körsbär
  A6: Plommon
  A7: Äpple
  A8: Äpple
  A9: Päron
  A10: Äpple
 2. Peka på FilterData-menyn, och klicka sedan på Avancerat filter.
 3. Klicka på Kopiera till under Alternativ.
 4. Skriv $A$1:$A$10 i rutan Listområde.
 5. Klicka på Enbart unika poster, skriv $B$1 i rutan Kopiera till och klicka på OK.

  Följande unika lista visas i kolumn B:

  B1: Frukter
  B2: Äpple
  B3: Körsbär
  B4: Päron
  B5: Plommon
Observera att den här metoden också kan användas på flera kolumner. Du kan dölja rader när du använder kommandot Avancerat filter.

Överst på sidan

Multiplicera textvärden med 1 för att ändra text till siffror

När filer importeras från andra källor kan numeriska värden ibland se ut som siffror men fungera som textvärden. Lös problemet genom att konvertera värdena till siffror. Ett sätt att åstadkomma detta är att multiplicera textvärdena med 1.

Så här omvandlar du textvärdena:
 1. Klicka i en tom cell i kalkylbladet, kontrollera att cellen inte är formaterad som text och skriv sedan 1 i cellen.
 2. Klicka på KopieraRedigera-menyn medan den tomma cellen är markerad.
 3. Markera området som innehåller värdena du vill omvandla till siffror.
 4. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn.
 5. Klicka på Multiplicera under Åtgärd och sedan på OK.
Genom denna metod omvandlas texten till siffror. Du kan se om du har lyckats omvandla textvärdena genom att kontrollera justeringen av talet. Om du använder formatet Allmänt och värdena är högerjusterade, är värdena tal och textvärdena är vänsterjusterade.

Överst på sidan

Använda Textimportguiden för att ändra text till tal

Gör så här:
 1. Markera området som innehåller värdena du vill omvandla till tal.
 2. Klicka på Text till kolumnerData-menyn.
 3. Klicka två gånger på Nästa för att komma till steg 3 i guiden.
 4. Klicka på Allmänt i grupprutan Kolumndataformat och klicka på Slutför.
Genom denna metod omvandlas text till tal. Du kan se om du har lyckats omvandla textvärdena genom att kontrollera justeringen av talet Om du använder formatet Allmänt och värdena är högerjusterade, är värdena tal och textvärdena är vänsterjusterade.

Överst på sidan

Sortera decimaltal i en disposition

Anta att du skapar följande dispositionstal i cellerna A1:A6:

A1: 1.1.0
A2: 1.10.0
A3: 1.2.0
A4: 1.20.0
A5: 1.21.1
A6: 1.3.0

När du har sorterat dispositionstalen visas de i samma ordning. Dispositionstalen visas i samma ordning som de skrevs in. Om du vill sortera talen mellan varje decimal använder du emellertid Textimportguiden. Gör så här:
 1. Markera cellerna A1:A6.
 2. Klicka på Text till kolumnerData-menyn.
 3. Klicka på Avgränsade fält i Textimportguiden och sedan på Nästa.
 4. Avmarkera alla kryssrutor i grupprutan Avgränsade fält utom Annan. Skriv en punkt i kryssrutan Annan och klicka på Nästa.
 5. Skriv $B$1 i rutan Destination i steg 2, så att den ursprungliga dispositionen inte skrivs över och klicka på Slutför.

  Talen visas i kolumnerna B, C och D.
 6. Markera cellerna A1:D6.
 7. Klicka på SorteraData-menyn.
 8. Klicka på kolumn B i listan Sortera efter.
 9. Klicka på kolumn C i rutan Sedan efter.
 10. Klicka på kolumn D i listan Sedan efter och klicka på OK.
Den sorterade listan visas i kolumn A.

Överst på sidan

Använda ett dataformulär för att lägga till poster i en lista

Om du lägger till poster i en lista kan du använda ett fördefinierat dataformulär. Börja med att klicka i en cell i listan, och klicka sedan på FormulärData-menyn.
Public/EN-US/Office/Excel/843504A.gif
Överst på sidan

Ange aktuellt datum eller tid

Om du snabbt vill ange aktuellt datum i en cell trycker du på CTRL+; och sedan på RETUR. Om du snabbt vill ange aktuell tid i en cell trycker du på CTRL+: och sedan på RETUR.

Överst på sidan

Visa argumenten i en formel

Medan du anger en formel i en cell trycker du på CTRL+SKIFT+A om du vill se argumenten för formeln. Om du skriver =RÄNTA och sedan trycker på CTRL+SKIFT+A, kan du se alla argument för funktionen, till exempel =RÄNTA(periodantal,betalning,nuvärde,slutvärde,typ,gissning). Om du vill veta mer skriver du =RÄNTA och trycker på CTRL+A så att Funktionsguiden visas.

Överst på sidan

Ange samma text eller formel i ett cellområde

Så här anger du snabbt samma text eller formel i ett cellområde:
 1. Markera cellområdet du vill fylla.
 2. Skriv in texten eller formeln men tryck inte på RETUR utan på CTRL+RETUR.
Data finns nu i det markerade området.

Överst på sidan

Länka en textruta till data i en cell

Så här länkar du en textruta till data i en cell:
 1. Klicka på Textruta i verktygsfältet Rita, klicka i kalkylbladet och skapa textrutan genom att dra pekaren.
 2. Om du vill göra ändringar i formelfältet klickar du i det eller trycker på F2.
 3. Skriv länkformeln, till exempel =A1, och tryck på RETUR.
Texten du har skrivit i den länkade cellen visas i textrutan, till exempel A1. Du kan flytta textrutan till valfritt kalkylblad i valfri arbetsbok.

Överst på sidan

Länka en bild till ett cellområde

Du kan kopiera ett cellområde och klistra in det i ett kalkylblad. När du gör detta kan du enkelt se cellinnehåll var som helst i kalkylbladet. Du kan använda denna metod för att skriva ut icke angränsande celler på en sida. Bilden är länkad och uppdateras vid ändringar av innehåll eller formatering. Så här skapar du en länkad bild:
 1. Markera cellområdet.
 2. Klicka på KopieraRedigera-menyn.
 3. Markera cellen där du vill att bilden ska visas.
 4. Klicka på Klistra in bildlänkRedigera-menyn medan du håller SKIFT-tangenten nedtryckt.
Resultatet är en ögonblicksbild som uppdateras när källcellerna ändras eller formateras.

Överst på sidan

Felsöka en lång formel

Om du skapar en lång kalkylbladsformel som inte ger väntat resultat, drar du pekaren så att en del av formeln markeras i formelfältet och trycker på F9. När du gör detta utvärderas bara den markerade delen av formeln.

Viktigt! Om du trycker på RETUR går denna del av formeln förlorad. Tryck därför på ESC i stället. Om du av misstag råkar trycka på RETUR kan du ångra ändringen genom att trycka på CTRL+Z.

Överst på sidan

Visa en grafisk karta över ett definierat namn

Obs! Det här avsnittet gäller endast Excel 97 för Windows.

När du ställer in Zooma-rutan för ett kalkylblad på 39 procent eller mindre visas ett definierat namn som består av ett cellområde med två eller flera angränsande celler i en rektangel på skärmen. När du klickar i Zooma i verktygsfältet Standard och skriver ett värde på 40 procent eller mer, försvinner rektanglar för namngivna områden automatiskt. Observera att denna funktion inte är tillgänglig i tidigare versioner av Microsoft Excel.

Överst på sidan

Fylla i tomma celler i en kolumn med innehållet från en föregående cell

Anta att du skriver in följande namn i kolumn A:
Public/EN-US/Office/Excel/843504B.gif
För att namnen ska sorteras på rätt sätt måste du fylla i namnen i de tomma cellerna så här:
 1. Markera cellerna A1:A10.
 2. Klicka på Gå tillRedigera-menyn.
 3. Klicka på Special, Tomma celler och OK.
 4. Skriv =a1 och tryck på CTRL+RETUR.

  I det här steget anges namnen i de tomma cellerna du har markerat.
 5. Markera cellerna A1:A10.
 6. Klicka på KopieraRedigera-menyn.
 7. Klicka på Klistra in specialRedigera-menyn.
 8. Klicka på Värden under gruppen Klistra in och klicka på OK.
Namnen fylls i nedåt cellerna.

Överst på sidan

Växla från relativ till absolut referens

Genom att trycka på F4 kan du växla mellan den relativa och absoluta celladressen för en formel. När du skriver in en formel i formelfältet använder du en cellreferens i relativ adressform, till exempel A1. När du har skrivit in referensen trycker du på F4, så ändras cellreferensen automatiskt till en absolut cellreferens, till exempel $A$1. Du kan också hålla F4 nedtryckt om du vill visa blandade absoluta och relativa referensformer.

Om du vill veta mer om cellreferenser gör du följande: klicka på fliken Sök i Hjälp om Microsoft Excel, skriv absolut och relativ och dubbelklicka på avsnittet Skillnaden mellan relativa och absoluta referenser.

Överst på sidan

Använda funktionen FÖRSKJUTNING för att ändra data i infogade celler

Anta att du använder följande data i cellerna A1:A7 och att du vill subtrahera den sista raden från den första raden i området:

A1: 1
A2: 2
A3: 3
A4: 4
A5: 5
A6:
A7: =A5-A1

Anta att du vill använda en formel som alltid kommer att vara två rader under den sista cellen, med en tom cell mellan formeln och den sista cellen som innehåller data. Anta att du infogar en ny rad vid den tomma cellen (rad 6 i följande exempel) och vill att formeln ska subtrahera data i cell A1 från data i cell A6 i stället för från data i cell A5.

I det här exemplet subtraherar inte formeln =A5-A1 data i rad A6 när du infogar en rad med data i A6.

Gör detta med hjälp av funktionen FÖRSKJUTNING. Funktionen FÖRSKJUTNING returnerar en referens till ett område som är ett angivet antal rader och kolumner från en cell eller ett cellområde. I det här exemplet använder du följande formel:
=FÖRSKJUTNING(A6,-1,0)-A1
Formeln FÖRSKJUTNING är inte bunden till raden över A6 utan ändras när du infogar nya rader.

Överst på sidan

Använda kommandot Avancerat filter

Om du skapar en lista med data i Excel och vill markera vissa objekt och kopiera dem till ett annat blad använder du kommandot Avancerat filter i Excel. Gör så här: peka på FilterData-menyn, klicka på Avancerat filter och följ instruktionerna på skärmen. Om du inte förstår vilken information som efterfrågas kan du läsa i Hjälp om Microsoft Excel.

Överst på sidan

Använda villkorsstyrda summor för att summera data

Anta att du skapar en lista med data i cellerna A1:A10, och att du vill summera alla värden över 50 och under 200. Då kan du använda följande matrisformel:
=SUMMA(OM(A1:A10>=50,OM(A1:A10<=200,A1:A10,0),0))
Obs! Se till att ange formeln som en matris genom att trycka på CTRL+SKIFT+RETUR. Sedan omges formeln av klamrar {}. Försök inte skriva in klamrarna manuellt.

I formeln används nästlade OM-funktioner för varje cell i området, och celldata läggs inte till förrän båda testkriterierna är uppfyllda.

Överst på sidan

Använda villkorsstyrda summor för att räkna data

Anta att du skapar en lista med data i cellerna A1:A10, och att du vill räkna alla värden över 50 och under 200. Då kan du använda följande matrisformel:
=SUMMA(OM(A1:A10>=50,OM(A1:A10<=200,1,0),0))
Obs! Se till att ange formeln som en matris genom att trycka på CTRL+SKIFT+RETUR. Sedan omges formeln av klamrar {}. Försök inte skriva in klamrarna manuellt.

I formeln används nästlade OM-funktioner för varje cell i området, och ett läggs till summan först när båda kriterierna är uppfyllda.

Överst på sidan

Använda funktionerna INDEX och PASSA för att leta efter data

Anta att du skapar följande tabell med information i A1:C5 och att tabellen innehåller information om ålder i C1:C5:
Public/EN-US/Office/Excel/843504C.gif
Anta att du vill ta reda på en persons ålder med hjälp av personens namn. För att göra detta kan du använda en kombination av funktionerna INDEX och PASSA som i följande exempelformel:
=INDEX($A$1:$C$5, PASSA("Mary",$A$1:$A$5,),3)
I den här formeln används cellerna A1:C5 som tabell, och Marys ålder letas upp i den tredje kolumnen. Formeln ger 22.

Överst på sidan

Dra i fyllningshandtaget för att skapa en sifferserie

Genom att dra i fyllningshandtaget för en cell kan du kopiera innehållet i cellen till andra celler i samma rad eller kolumn. Om cellen innehåller ett tal, ett datum eller en tidsperiod som kan projiceras i en serie ökas värdena i stället för att kopieras. Om cellen till exempel innehåller "Januari" kan du snabbt fylla i andra celler i en rad eller kolumn med "Februari", "Mars" och så vidare. Du kan också skapa en egen ifyllnadsserie för textposter du använder ofta, till exempel företagets försäljningsdistrikt.

Överst på sidan

Fylla i data automatiskt

Genom att dubbelklicka på fyllningshandtaget för en markerad cell kan du fylla i cellinnehållet nedåt i en kolumn lika många rader som angränsande kolumn. Om du till exempel skriver in data i cellerna A1:A20, skriver en formel eller text i cell B1, trycker på RETUR och dubbelklickar på fyllningshandtaget fylls data i automatiskt nedåt i kolumnen från cell B1 till cell B20.

Överst på sidan

Använda funktionen LETARAD med osorterade data

I Excel 97 för Windows och senare versioner fungerar funktionen LETARAD när den används med osorterade data. Du måste emellertid lägga till ytterligare ett argument i formeln. Argumentet ungefärlig antas vara SANT om du inte anger något värde. Observera att ungefärlig är det fjärde argumentet. Detta gör funktionen kompatibel med tidigare versioner av Excel.

För att funktionen LETARAD ska fungera med osorterade data ändrar du argumentet ungefärlig till FALSKT. Följande är ett exempel på en funktion som söker upp Stans ålder i datatabellen du skapade tidigare i avsnittet "Använda funktionerna INDEX och PASSA för att leta efter data":
=LETARAD("Stan",$A$2:$C$5,3,FALSKT)
Överst på sidan

Returnera vart tredje tal

Anta att du skapar följande datatabell i cellerna A1:A12, och att du vill ta fram vart tredje tal i en kolumn och placera det i en angränsande kolumn:
Public/EN-US/Office/Excel/843504D.gif
Gör detta genom att använda funktionen RAD tillsammans med funktionen FÖRSKJUTNING, som i följande exempelformel:
=FÖRSKJUTNING($A$1,RAD()*3-1,0)
Den här formeln är beroende av raden för cellen där den anges. I formeln returnerar funktionen RAD radnumret för cellen där formeln anges. Detta nummer multipliceras med 3. Funktionen FÖRSKJUTNING flyttar ned den aktiva cellen från cell A1 angivet antal rader och returnerar vart tredje tal.

Överst på sidan

Avrunda till närmaste cent

Anta att du anger följande formler i cellerna A1:A3 i ett kalkylblad:

A1: =1.23/2
A2: =1.21/2
A3: =SUMMA(A1:A2)

Anta att du arbetar med pengar och att resultatet av beräkningarna formateras för valuta. Följande värden returneras:

A1: $0.62
A2: $0.61
A3: $1.22

Som du ser är summan i cell A3 felaktig. Fastän talformatet (pengar) avrundar de visade värdena är problemet att de underliggande värdena inte har avrundats till närmaste cent. Du kan lösa problemet genom att använda funktionen AVRUNDA. Ändra till exempel formlerna så här:

A1: =AVRUNDA(1.23/2,2)
A2: =AVRUNDA(1.21/2,2)
A3: =AVRUNDA(SUMMA(A1:A2),2)

Det andra argumentet för funktionen AVRUNDA anger vilken siffra som ska avrundas. I det här fallet, 2, ska avrundningen ske till närmaste hundradel.

Överst på sidan

Installera och använda Hjälp om Microsoft Excel

I Hjälp om Microsoft Excel kan du söka efter information om ett visst ämne, bläddra genom en lista över avsnitt eller söka efter ord och fraser i stället för avsnitt. Du kan också använda den sammanhangsberoende hjälpen (tryck på F1) för att se informationen om uppgiften.

Hjälpfilerna måste vara installerade för att du ska ha tillgång till dem. Om hjälpen inte är installerad kör du installationsprogrammet igen och installerar sedan filerna genom att klicka på Lägg till/ta bort.

Överst på sidan

Inte öppna och spara direkt från en diskett

När du öppnar en arbetsbok skapas temporära filer i mappen där du sparar filen och i mappen du öppnade arbetsboken från. Dessa temporära filer tas bort när du stänger filen. Dessutom skapas en kopia av filen på mediet när du sparar filen. Detta kan ge upphov till problem om du öppnar en arbetsbok från en diskett eller om det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på disketten för filen.

Därför är det bra om du kopierar filen till hårddisken innan du arbetar med den. När du har gjort ändringarna sparar du filen på hårddisken och kopierar sedan tillbaka den till disketten.

Överst på sidan

Använda en tangenttryckning för att skapa ett nytt diagram eller kalkylblad

Du kan snabbt skapa ett diagram genom att markera diagramdata och trycka på F11. Om du vill skapa ett nytt kalkylblad trycker du på SKIFT+F11.

Överst på sidan

Skapa flera utskriftsområden i samma kalkylblad

Du kan skapa flera utskriftsområden i samma kalkylblad utan att använda ett makro. Använd kommandona Vyhanteraren och Skriv ut rapport. Huvudsakligen definierar du vyer för kalkylbladet och sedan en rapport med önskade vyer. Mer information finns i Hjälp om Microsoft Excel.

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
142529 XL: Skapa flera vyer samt skapa och skriva ut en rapport
Överst på sidan
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 843504 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/19/2006 08:04:51 - ฉบับแก้ไข: 1.2

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003

 • kbfunctions kbhowto kbinfo KB843504
คำติชม