Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Vanliga frågor om felsökning av problem i Windows Media Player

INLEDNING
I den här artikeln besvaras några vanliga frågor om Microsoft Windows Media Player. Följande ämnen tas upp:
Mer Information

Installera och konfigurera Windows Media Player

F1: Hur tar jag reda på om jag har den senaste versionen, och var kan jag hämta den?

S1: Så här tar du reda på om det finns en uppdatering för den installerade versionen av Windows Media Player:
 1. Starta Windows Media Player.
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar för Media PlayerHjälp-menyn.
 3. Följ instruktionerna om det finns nyare komponenter.
Du kan också hämta uppdateringar för Windows Media Player på Microsoft-webbplatsen Windows Update:
Obs! Du kan hämta den senaste versionen av Windows Media Player på följande Microsoft-webbplats:
Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Windows Media Player du har klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
190990 Ta reda på Windows Media Player-versionen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

F2: Hur konfigurerar jag Windows Media Player för en webbproxy?

S2: Så här konfigurerar du Windows Media Player för en webbproxy:
 1. Starta Windows Media Player.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Nätverk i dialogrutan Alternativ.
 4. Dubbelklicka på protokollet du vill konfigurera i avsnittet Proxyinställningar.
 5. Standardproxyinställningen är Använd webbläsarens proxyinställningar. Om du inte har någon särskild anledning att ändra inställningen bör du kontrollera att det här alternativet är markerat. Om du vill ändra inställningen klickar du på önskat alternativ.
 6. Gå tillbaka till Media Player genom att klicka på OK.
  • Med alternativet Identifiera proxyinställningarna automatiskt konfigureras inställningarna automatiskt.
  • Alternativet Använd webbläsarens proxyinställningar innebär att den aktuella konfigurationen för Microsoft Internet Explorer används.
  • Om du markerar Använd inte proxyserver används inte Internet Explorer-inställningarna för proxy.
  • Använd följande proxyserver ger möjlighet att ange önskad proxyserver och port.

Om du vet att webbläsaren redan är konfigurerad för användning av en webbproxy klickar du på Använd webbläsarens proxyinställningar.

Obs! Om du byter till en fjärranslutning måste du konfigurera om de här inställningarna för en fjärranslutning.
Om du vill veta mer om proxyinställningarna i Windows Media Player klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260023 Konfigurera proxyinställningar i Media Player (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

F3: Hur kontrollerar jag att jag använder rätt och uppdaterade drivrutiner för ljud- och grafikkortet?

S3: Så här kontrollerar du att du har ett grafik- eller ljudkort med rätt drivrutin.
 • Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition
  1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på System.
  2. Klicka på fliken Enhetshanteraren, och dubbelklicka sedan på grenen Ljud-, video- och spelenheter så att den expanderas.
  3. Klicka på ljud- eller grafikkortet och sedan på Egenskaper.
  4. Klicka på Uppdatera drivrutin på fliken Drivrutin och sedan på Nästa.
  5. Klicka på Visa en lista över alla drivrutiner... och sedan på Nästa.
  6. Klicka på Visa all maskinvara, lämplig tillverkare och modell i rutorna Tillverkare och Modeller samt Nästa. Om det inte finns någon lämplig enhet i listan klickar du på Diskett finns och installerar rätt drivrutin från tillverkarens installationsdisk. Om ett meddelande anger att den aktuella drivrutinen kan vara lämpligare för maskinvaran än drivrutinen du har valt klickar du på Ja.
  7. Klicka på Nästa, Slutför och Ja så att datorn startas om.
 • Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows XP
  1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på System.
  2. Klicka på Enhetshanteraren på fliken Maskinvara.
  3. Expandera grenen Ljud-, video- och spelenheter.
  4. Dubbelklicka på ljudkortet.
  5. Klicka på Uppdatera drivrutin på fliken Drivrutin och sedan på Nästa.
  6. Följ anvisningarna, så installeras drivrutinen automatiskt. Om du nyligen har hämtat en uppdaterad drivrutin installerar du den genom att klicka på Installera från en lista eller angiven plats (avancerat).

Obs! Du kan även gå till Windows Update för att hämta den senaste Windows-drivrutinen för maskinvaran. Klicka på Windows UpdateVerktyg-menyn i Internet Explorer.

Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringar och drivrutiner för Windows klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Hämta uppdateringar och drivrutiner från Windows Update-katalogen
Överst på sidan

Ytterligare resurser

Om du vill veta mer om installation och konfiguration klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
257535 Ändra proxy- och buffertinställningarna i Windows Media Player (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
259914 Ändra informationen om anslutningshastighet i Windows Media Player (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
265494 Felmeddelande: Windows Media Player är inte konfigurerad för Internet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
272633 Installationsfelmeddelande för Windows Media Player 7 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Överst på sidan

Använda Windows Media Player


F1: Varför kan jag inte spela upp RealAudio-, RealVideo- eller QuickTime-innehåll?

S1: Windows Media Player stöder inte uppspelning av RealNetworks- eller QuickTime-innehåll. Windows Media Player stöder Windows Media (WMA, ASF), MP3, WAV, MIDI, AVI och andra format. Du måste installera en RealNetworks- eller QuickTime-spelare för att spela upp media som har skapats i dessa format.

Om du vill veta mer om multimediefilformat för Windows Media Player klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
316992 Multimediefilformat för Windows Media Player
Överst på sidan

F2: Hur kan jag använda Windows Media Player med Netscape?

S2: Du måste ha plugin-programmet för Netscape Navigator som installeras automatiskt med Windows Media Player. Plugin-programmet (Npdsplay.dll) kopieras till mappen C:\Program\Windows Media Player under installationen. Om denna fil finns installeras plugin-programmet för alla identifierade Netscape Navigator-installationer.

Om du inte har plugin-programmet kan du installera om Windows Media Player. Hämta Windows Media Player på följande Microsoft-webbplats och installera sedan plugin-programmet:

När spelaren har installerats måste du kanske uppdatera webbsidan så att plugin-tabellen uppdateras. (Adressen till webbsidan ska innehålla "navigator.plugins.refresh();".) Du kan även skriva navigator.plugins.refresh(); i rutan Adress och sedan läsa in den aktuella sidan igen.

Obs! Det kan uppstå vissa problem med direktuppspelat medieinnehåll i Netscape Navigator 6. Plugin-arkitekturen i Navigator 6 har gjorts om, och detta medför kompatibilitetsproblem med befintliga plugin-program. Microsoft är medvetet om problemet, men det finns för närvarande ingen lösning. Windows Media-plugin-programmet är fortfarande kompatibelt med tidigare versioner av Netscape Navigator och andra webbläsare.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
281356 Netscape Navigator spelar inte upp en inbäddad ström (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
298076 Proxyinställningar för Netscape 6 identifieras inte i Windows Media Player (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
303401 Plugin-moduler av Netscape-typ fungerar inte efter uppgradering av Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Överst på sidan

Ytterligare resurser

Om du vill veta mer om de vanligaste problemen och frågorna i samband med spelare klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
234904 Fel C00D0029 vid användning av Windows Media Player
268371 Konfigurera visualiseringar i Windows Media Player (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
271803 Beskrivning av uppspelningskommandon i Windows Media Player (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
243621 Ta bort den senaste spellistan från Windows Media Player
Överst på sidan

Lösa uppspelningsproblem

F1: Varför går det inte att spela upp direktuppspelat innehåll?

S1: Servern kan vara ur funktion, filen är kanske inte i ett format som stöds, innehållet har kanske flyttats eller URL:en till innehållet är kanske fel. Om du använder Netscape Navigator 6 kan du drabbas av problem som beror på en förändring av denna webbläsares plugin-arkitektur. Förändringen har medfört en viss förlust av bakåtkompatibilitet. I de här fallen finns det inget att göra. Om innehållet är inbäddat i en webbsida försöker du klicka på spelarens videoskärm. Ibland kan överbelastning av nätverket medföra en timeout för spelaren. Fortsätt att försöka, eller försök igen senare när nätverket är mindre belastat.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
235901 Det går inte att upprätta en anslutning med Media Player till servern
234292 Felmeddelande om att filen inte kan öppnas i Windows Media Player
234019 Felmeddelande om ogiltigt filformat i Windows Media Player
Överst på sidan

F2: Varför kan jag bara spela upp innehåll från vissa webbplatser?

S2: Datorn finns kanske bakom en brandvägg där portarna för NetShow-tjänster är stängda. Om HTTP-direktuppspelning har aktiverats på en server kan Windows Media Player emellertid utnyttja möjligheterna till protokollväxling och ta emot filen via HTTP i stället för via de normala, optimala protokollen för direktuppspelning. Det är orsaken till att innehåll bara kan tas emot från vissa webbplatser. För att du ska få genomgående bra resultat bör du be administratören att öppna lämpliga portar i brandväggen för att möjliggöra direktuppspelning. Följande problem kan även förhindra uppspelning av innehåll:
 • Media har inte skapats i ett format som stöds.
 • Du har inte tillgång till den codec som krävs för att spela upp filen.
Obs! DRM-funktioner (Digital Rights Management) kan förhindra att visst innehåll från vissa webbplatser visas.

Om du vill veta mer om multimediefilformat för Windows Media Player klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
316992 Multimediefilformat för Windows Media Player
Mer information om Windows Media DRM (Digital Rights Management) finns på följande webbplats:
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
234019 Felmeddelande om ogiltigt filformat i Windows Media Player
230687 Felmeddelande: Felmeddelande: Det gick inte att hämta en lämplig expanderare
291948 Codec-enheter som stöds i Windows Media Player för Windows XP

Överst på sidan

F3: Innehållet spelas upp, men det är många pauser, och ett meddelande om buffring visas i Windows Media Player.

S3: Nätverket är sannolikt överbelastat, vilket medför att bandbredden inte räcker för direktuppspelning av den valda filen. När du använder en TCP-anslutning utnyttjas data i spelarens buffert för att komplettera strömmen tills bufferten är förbrukad. När alla buffrade data är slut gör spelaren ett uppehåll, fyller på bufferten igen och återupptar sedan uppspelningen genom att använda den nya bufferten för att komplettera direktuppspelningen. Detta växelspel fortsätter tills nätverksförhållandena förbättras. Försök igen när nätverket inte är lika belastat, eller välj innehåll som är utformat för mindre bandbredder. Ett annat alternativ är att se till att UDP (User Datagram Protocol) är det enda protokollet som är valt i dialogrutan Alternativ. Du kan ange det alternativet genom att klicka på AlternativVerktyg-menyn. Detta minskar buffringen men har nackdelen att data försvinner vid hög belastning eller otillräcklig bandbredd. Om din dator finns bakom en brandvägg kan du kanske inte använda UDP.
Överst på sidan

F4: Det går att spela upp medieinnehåll i Windows Media Player, men kvaliteten är låg.

S4: Innehåll för Windows Media skapas för olika bandbredder. Om innehållet skapas för en anslutning med 100 eller 300 kilobit per sekund, men Internet-trafiken är intensiv, kan bildrutefrekvensen (antalet bildrutor per sekund) minska på NetShow Services-servern som kompensation för trafikökningen. Detta kan ge ryckig video med avbrott.

Försök igen när anslutningen är bättre, eller se till att välja innehåll som är avsett för den tillgängliga bandbredden. Även om anslutningen kan hantera högre bandbredd kan uppspelningen fungera bättre om du väljer en mindre bandbredd vid omfattande nätverkstrafik. Du kan också prova med att öka bufferttiden för uppspelning av direktuppspelade media.

Ljud- eller bildkvaliteten kan också vara dålig på grund av komprimeringen. När innehåll komprimeras för uppspelning i nätverk med begränsad bandbredd (till exempel Internet) tillämpas matematiska algoritmer som kallas codec-enheter på innehållet. Valet av codec-enhet vid skapandet av innehållet har en stor betydelse för bild- och ljudkvaliteten. Om ljudet har prioriterats framför bilden (eller bildrutefrekvensen) blir kanske ljudet bra men inte bilden.

Testa medieinnehållet med Mplayer2.exe. Starta MPlayer2.exe genom att klicka på Start, Kör, skriva mplayer2 och klicka på OK. Om det går att spela upp media i MPlayer2 kontrollerar du om det finns några problem med nätverks- och prestandakonfigurationen i Windows Media Player.

Så här ändrar du buffertinställningen:
 1. Starta Windows Media Player.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Prestanda i dialogrutan Alternativ.
 4. Klicka på Buffra i avdelningen Nätverksbuffring och skriv 30 i textrutan. (60 sekunder är maximum.) Den här inställningen kan förbättra uppspelningen. När du ökar buffringstiden måste datorn emellertid vänta tills spelaren har fyllt bufferten innan direktuppspelade media kan spelas upp.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
307650 Problem vid direktuppspelning av innehåll med Windows Media Player
257535 Ändra proxy- och buffertinställningarna i Windows Media Player (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

F5: Videoåtergivningen är dålig. Det förekommer fläckar eller oregelbundna rosa eller gröna blinkningar.

S5: Vanligen beror det här problemet på vissa grafikdrivrutiner som inte klarar DirectDraw-funktionerna i Windows Media Player. Problemet försvinner ofta när drivrutinerna för grafikkortet uppdateras. Om problemet kvarstår testar du DirectDraw-funktionerna med diagnostikverktyget för DirectX.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
190900 DirectX: Beskrivning av diagnostikverktyget för DirectX (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Om problemet kvarstår ändrar du videoalternativen för Windows Media Player så här:
 1. Starta Windows Media Player.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Prestanda.
 4. Välj ett lägre värde för Maskinvaruacceleration i avsnittet Videoprestanda.

Överst på sidan

F6: Det går att spela upp ljud men inte video, eller så går det att spela upp video men inte ljud.

S6: Se till att det finns ett ljudkort för uppspelning av ljudet på datorn. Om det finns ett ljudkort används troligen en komprimerings-codec som inte är installerad på datorn för uppspelning av innehållet. Se till att du har alla codec-enheter som stöds för närvarande genom att installera om Windows Media Player. Du kan hämta Windows Media Player på följande Microsoft-webbplats:
Problemet kan också uppstå om bandbredden inte är tillräcklig för både ljud och bild. Det hörs kanske ljud fastän det inte syns någon bild, eftersom ljudet kräver mindre bandbredd.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
306317 Felsökning av uppspelning i Windows Media Player för Windows XP
306685 Ljudet förvrängs vid upprepad uppspelning med aktiverad grafisk equalizer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
307918 Resurser för felsökning av ljudproblem i Windows XP
306699 Video visas inte på rätt sätt med NeoMagic- eller ATI-grafikkort (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
236396 Det går inte att spela upp ljudströmmen i Windows Media Player
Överst på sidan

F7: Det hörs ljud i vissa klipp, men inte i andra.

S7: Det här problemet kan ha många orsaker, som i de flesta fall inte kan rättas till i spelaren. Så här kontrollerar du att problemet inte beror på spelaren:
 1. Kontrollera att du har rätt drivrutiner för ljudkortet och att de är uppdaterade. Felaktiga eller inaktuella drivrutiner kan få oväntade konsekvenser.
 2. Vissa grafikkort kan inte spela upp ljudinnehåll som har skapats med samplingsfrekvensen 8 eller 16 kilohertz (kHz). Du kan ta reda på om detta är orsaken till problemet genom att fastställa samplingsfrekvensen i ASF-filen (Advanced Systems Format). Gör så här:
  1. Öppna den direktuppspelade mediefilen som vållar problemen i Windows Media Player.
  2. Klicka på EgenskaperArkiv-menyn.
  3. Klicka på fliken Avancerat.
  4. Granska listan med codec-enheter som används och se om du kan fastställa samplingsfrekvensen för ljudet. Om samplingsfrekvensen är 8 eller 16 kHz kan detta vara orsaken till problemet.


Om du vill veta mer om multimediefilformat för Windows Media Player klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
316992 Multimediefilformat för Windows Media Player

Överst på sidan

F8: Det hörs ljud, men ljudet brusar, smäller, knastrar eller kommer och går.

S8: Kontrollera att du använder rätt drivrutiner för ljudkortet och att de är uppdaterade. I NetShow-tjänster används codec-enheter av Windows-standardformat för komprimering och expandering av ljud. Dåligt implementerade eller felaktiga drivrutiner för ljudkortet kan orsaka problem med komprimerat ljud. Du märker kanske inte att du använder skadade eller olämpliga drivrutiner, eftersom alla systemljud som ingår i Windows är okomprimerade ljudfiler. Dessa kan normalt spelas upp utan problem, även med skadade eller olämpliga drivrutiner. Det här problemet gäller inte bara NetShow Services utan alla multimedieprogram där ljudcodec-enheter och komprimerade ljudfiler för Windows används.

Vissa ljudkort kan inte spela upp ljudinnehåll som har skapats med samplingsfrekvensen 8 eller 16 kHz. Ta reda på om problemet beror på samplingsfrekvensen genom att kontrollera vilken samplingsfrekvens som används i ASF-filen. Öppna den direktuppspelade mediefilen som vållar problemet i Windows Media Player. Klicka på EgenskaperArkiv-menyn. Samlingsfrekvensen anges intill Ljud-codec. (Den kan till exempel vara 44 kHz.) Om samplingsfrekvensen är 8 eller 16 kHz kan detta vara orsaken till problemet.

Om du vill veta mer om multimediefilformat för Windows Media Player klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
316992 Multimediefilformat för Windows Media Player
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306685 Ljudet förvrängs vid upprepad uppspelning med aktiverad grafisk equalizer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
317101 Felmeddelandet "Windows Media Player-fel C00D10B3 - Det går inte att komma åt nätverket" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Överst på sidan

F9: När jag försöker spela upp en fil eller innehåll från en länk visas ett felmeddelande. Hur gör jag felsökning vid ett felmeddelande?

S9: Windows Media Player kan ge upphov till många olika felmeddelanden vid försök att spela upp media.

På följande Microsoft-webbplats finns en lista över de vanligaste felmeddelandena och åtgärder för att rätta till problemet:
Överst på sidan

F10: I en illustrerad ljudpresentation eller ett bildspel har vissa bilder block med smetig eller otydlig grafik.

S10: Detta beror sannolikt på överbelastning av nätverket. Illustrerade ljudpresentationer skapas av stillbilder. Om alltför mycket data för en JPG-bild går förlorade på grund av en dålig eller överbelastad nätverksanslutning hoppas bilden över, och det ser ut som om en bild saknas i presentationen. Detta är orsaken till att NetShow Services Tag Author innehåller en stillbilds-codec med beteckningen Loss Tolerant JPEG, som skickar JPG-bilder till spelaren i 16 delar i stället för en enda stor del. Om vissa data går förlorade på grund av en dålig nätverksanslutning är bara delar av bilden dåliga, i stället för att hela bilden utesluts. Försök igen när anslutningen är bättre, eller se till att välja innehåll som är avsett för den tillgängliga bandbredden.
Överst på sidan

F11: Meddelandet "Åtkomst nekad" visas när jag försöker spela upp direktuppspelade media med Windows Media Player för Windows XP.

S11: Om du har ett begränsat användarkonto i Windows XP Home Edition kan du inte ta emot direktuppspelade media genom Windows Media Player, och felmeddelandet "Åtkomst nekad" visas.

Om du vill veta mer om hur du löser det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308677 Felmeddelande visas när en användare med begränsat användarkonto försöker spela upp direktuppspelade media i Windows Media Player

Överst på sidan
F12: Det går att spela upp medieinnehåll i Windows Media Player, men kvaliteten är låg.

S12: Det här kan inträffa om du inte har den senaste versionen av DirectX för operativsystemet. Mer information om den senaste versionen av DirectX finns på följande Microsoft-webbplats:
Referenser
Om du vill veta mer om de vanligaste uppspelningsproblemen klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
303275 Det går inte att spela upp direktuppspelade media i Windows Media Player för Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
306317 Felsökning av uppspelning i Windows Media Player för Windows XP
236396 Det går inte att spela upp ljudströmmen i Windows Media Player
156286 Felmeddelande: Det går inte att spela upp videoströmmen
275530 Windows Media Player buffrar inte 100-kilobyteströmmar när Internet-anslutningsdelning är aktiverat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Mer information om Windows Media Player finns på följande Microsoft-webbplats:

Överst på sidan
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Lastnosti

ID članka: 843509 – Zadnji pregled: 12/04/2006 17:31:10 – Revizija: 5.3

Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 10

 • kbtshoot kbfaq kbinfo kbprb KB843509
Povratne informacije