Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Resurser för att använda Internet Explorer 6

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 867470
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INTRODUKTION
Den här artikeln innehåller en lista över resurser som hjälper dig att använda Microsoft Internet Explorer 6.

Den här artikeln är avsedd endast och inte innehåller någon information om felsökning. I stället det artikeln innehåller en lista över resurser med information om användning av många avsnitt.
Mer Information

Användargränssnitt

Webbläsarlayout

Mer information om hur du anpassar Internet Explorer Web layout och verktygsfält, finns på följande Microsoft-webbplatser:

Startsida

Du kan konfigurera Internet Explorer så att en viss webbplats som standardstartsida. När du startar Internet Explorer eller klicka på Hem knappen i verktygsfältet i Internet Explorer, Internet Explorer öppnar den angivna webbplatsen.

Ytterligare information om hur du anger startsidan finns på följande Microsoft-webbplats:

Hjälpmedelsfunktioner

Datorteknik är ett viktigt och kraftfullt verktyg för personer med funktionshinder. Internet Explorer hjälpmedelsteknik lösningar hjälper personer med olika funktionshinder utnyttja sina möjligheter.

För ytterligare information om vårt arbete för våra kunder och om hur du använder den hjälpmedelsfunktionerna i Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats platser:

Internet Explorer 6: Hjälpmedelsfunktioner och funktioner
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd361904.aspx

Microsoft accessibility – teknik för alla:
http://www.microsoft.com/enable/

Funktioner

Sök

Information om hur du söker på webben med Internet Explorer Besök följande Microsoft-webbplatser:

Favoriter

Internet Explorer har funktionen Favoriter som du kan använda för att placera Webbplatser som du besöker ofta räckhåll. Ytterligare information om hur du använder Favoriter för att få tillgång till webben, Besök följande Microsoft-webbplats webbplats:

Komplettera automatiskt

Du kan spara tid när du använder Internet Explorer genom att automatisera rutinuppgifter. Du kan automatisera uppgifter som fyller i webbadresser, användare namn och lösenord. Med funktionen Komplettera automatiskt kan du även fylla i några Web poster automatiskt.

Mer information om Komplettera automatiskt finns på följande Microsoft-webbplatser: För Mer information om hur du använder funktionen Komplettera automatiskt klickar du på följande artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
217148Hur du använder funktionen Komplettera automatiskt i Internet Explorer 5 och 6

Popup-blockeraren

Internet Explorer innehåller funktioner som kan användas för att styra popup-annonser som visas i nytt fönster när du använder den Internet. Mer information information om hur du styr popup-reklam, klicka på den följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308446A nytt fönster öppnas när du besöker vissa webbplatser
Mer information om hur du styr Internet popup-annonser, finns på följande Microsoft-webbplatser:
MSN Toolbar including Pop-up Guard
http://Toolbar.MSN.com/installsuccess.aspx

Om popup-blockeraren
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537632.aspx

Konfigurera popup-fönster i Internet Explorer
843016 i Konfigurera popup-fönster i Internet Explorer

Säkerhet och sekretess

En ledande roll inom dataindustrin har Microsoft en stort ansvar. Vi gör betydande investeringar för att öka säkerheten i våra produkter och tillhandahålla implementeringsguider och utbildning baserat på branschens bästa praxis för säkerhet. Internet Explorer innehåller sekretess- och säkerhetsfunktioner som gör att du kan ange inställningar för att i tre olika sätt:
  • För att skydda din personlig information
  • För att förhindra att personer får tillgång till information som du har inte fått tillstånd att hämta
  • För att skydda datorn mot osäkra programvara
Mer information om funktioner för sekretess och säkerhet som ingår i Internet Explorer, Besök följande Microsoft-webbplats platser:
Förstå och hantera säkerhet med Internet Explorer
http://www.microsoft.com/Windows/IE/Community/columns/securityupgrade.mspx

Hur Internet Explorer kan skydda dina data
http://www.microsoft.com/Windows/IE/IE6/Using/securityandprivacy/default.mspx

Arbeta med säkerhetsinställningar för Internet Explorer 6
http://www.microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/howto/Security/Settings.mspx

Skydda din integritet på webben
http://www.microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/howto/Privacy/config.mspx

Microsoft säkerhet för hemanvändare
http://www.microsoft.com/athome/security/default.mspx

Windows XP Service Pack 2
http://support.microsoft.com/windowsxpsp2

Skydda din dator
http://www.microsoft.com/athome/security/default.mspx

Internet-brandväggar: vanliga frågor och svar
http://www.microsoft.com/athome/security/protect/Firewall.mspx

Manuellt konfigurera Windows-brandväggen i Windows XP Service Pack 2
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb877979.aspx

Varför du bör använda en brandvägg
http://www.microsoft.com/athome/security/viruses/fwbenefits.mspx

Beskrivning av Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP
320855 Beskrivning av Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP

Klassificering av innehåll och skydda barn online

Vi arbetar ständigt för barn på Internet genom att regelbundet tillhandahåller tekniska verktyg och utbildningsmaterial. Klassificering av innehåll funktionen i Internet Explorer 6 kan du begränsa vad dina barn kan visa online. Mer information om säkerhet på Internet finns följande Microsoft-webbplatser:

Skyddsinformation

Mer information om hur du skyddar datorn finns i följande Microsoft-webbplatser: För Mer information om falska webbplatser klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
833786Vad du kan göra för att identifiera och skydda sig från falska (falsk) webbplatser och skadliga hyperlänkar

Vilseledande program

Vilseledande program innehåller program som tar över ditt hem eller söksida utan din tillåtelse. Det finns ett antal sätt som kan installeras på datorn. Ett vanligt sätt är att hemlighet installera programvara under installationen av andra program som du vill använda. Till exempel när du hämtar ett extra verktygsfält för Internet Explorer eller musik eller video program för fildelning, vilseledande program kan Hämta samtidigt. Mer information finns i följande Microsoft Webbplatser:
Microsoft: Spionprogram och vilseledande program
http://www.microsoft.com/mscorp/TWC/Privacy/default.mspx

Vad du kan göra åt spionprogram och annan oönskad programvara
http://www.microsoft.com/protect/computer/Basics/spyware.mspx

Definition av skadlig programvara: vanliga frågor och svar
http://www.microsoft.com/technet/security/Alerts/Info/malware.mspx

Spionprogram och dina barn
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/kidsspyware1.mspx

Hur du söker igenom datorn efter spionprogram med hjälp av Microsoft Windows AntiSpyware (Beta)
http://www.microsoft.com/Windows/products/winfamily/Defender/Scan.mspx

Mer information om vilseledande program klickar du på den följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827315Datorproblem kan bero på vilseledande program

Cookies

Vissa webbplatser lagrar information i en textfil på din dator. Denna fil kallas för en cookie. Det finns flera typer av cookies. Du kan ställa in Internet Explorer att spara vissa, ingen eller alla av dem på din dator. Om du inte tillåter cookies alls kan kanske du inte kan visa vissa Webbsidor eller utnyttja anpassade funktioner (till exempel lokala nyheter och väder eller aktiekurser). Mer information om Cookies finns i följande Microsoft-webbplats:
Information om cookies på Microsoft.com
http://www.microsoft.com/Info/cookies.htm

Felsökning

Allmänt

Allmän supportinformation finns på följande Microsoft-webbplats platser:
Få ut mer från webben med Internet Explorer 6
http://www.microsoft.com/Windows/IE/IE6/enthusiast/default.mspx

Vanliga och frågor svar om Microsoft Internet Explorer
http://www.microsoft.com/Windows/IE/IE6/Evaluation/FAQ/default.mspx

Supportcenter för Microsoft Internet Explorer
http://support.microsoft.com/pH/807

Startsidan för Internet Explorer
http://www.microsoft.com/Windows/IE/default.mspx

Beskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP SP2
843017 Beskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP SP2


Funktioner i Windows XP-nätverk och Förbättringar
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457047.aspx

Ny Nätverksfunktioner i Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb877964.aspx

Mer information om hur du söker i Knowledge Base Klicka på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
242450Hur att läsa Microsoft Knowledge Base med nyckelord och fråga ord

Optimera prestanda

Information om hur du optimerar prestanda för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information får du om du klickar på den följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
153790Hur du förbättrar prestanda i Internet Explorer

Felmeddelanden

"Ogiltigt sidfel"
http://support.microsoft.com/?kbid=218983

Det går inte att öppna en webbsida i Internet Explorer och felmeddelandet "Sidan kan inte visas" visas
http://support.microsoft.com/?kbid=293402

Utskrift

Information om problem med förhandsgranskning finns följande Microsoft-webbplats:

Bilder

Mer information om problem med bilder på Internet Explorer, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i den Microsoft Knowledge Base:
260650Grafikfiler sparas i rätt inte i Internet Explorer format
Information om andra problem med bilder finns på följande Microsoft-webbplatser:
Lär dig hur du använder automatisk storleksändring
http://www.microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/howto/customizing/AutoResize.mspx

Använda verktygsfältet för att arbeta med bilder på webben
http://www.microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/howto/customizing/phototoolbar.mspx

Installation

Information om installation och installationsproblem finns i följande Microsoft-webbplats:
resurser guide information hjälp

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 867470 – senaste granskning 12/08/2015 07:38:02 – revision: 5.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive atdownload kbinfo kbmsccecs kbmt KB867470 KbMtsv
Feedback